הלוואת זכאות משרד הבינוי והשיכון
מהי הלוואת זכאות ומי זכאי? האם זו הלוואה כדאית? הכל על הלוואת זכאות משכנתא.
נכתב בתאריך 03/05/2017

זכאות משכנתא של משרד הבינוי והשיכון

זכאות משכנתא הינה הלוואה בריבית קבועה צמודת מדד המחירים לצרכן.  נכון הדבר כי בשנים מימוש אופציית "תעודת הזכאות" היתה בגדר לא כדאי, ריבית גבוה. לשלם %4 כריבית מסובסדת לעומת מחצית הריבית משכנתא שהיינו יכולים ועדיין לקבל בבנקים למשכנתאות.

היום, לפחות עד סוף השנה, סוף 2012 , הזכאות עומדת על %3 זה כבר רמה אחרת ובהחלט שווה בדיקה!

מדינת ישראל מעניקה תעודת זכאות לאזרחיה על-פי זכאותם באמצעות משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר מעניקים הלוואה בתנאים מועדפים לזכאי ההלוואה. המדינה היא זו שקובעת את גובה הזכאות על-פי נתוניו של כל זכאי וזכאי. גובה ההלוואה נקבע על-פי ניקוד שמחושב על-פי הקריטריונים האלה:

 • גילם של הלווים/הלווה.
 • סטאטוס משפחתי.
 • מספר שנות נישואים.
 • מספר ילדים.
 • מספר אחים ואחיות של כל אחד מהלווים.
 • שנות שירות צבאי/שירות לאומי.
 • מיקום גאוגרפי 
 • ועוד

על-פי שכלול הנתונים נקבע ניקוד הזכאות. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך יגדל סכום הזכאות. על תעודת הזכאות יופיעו פרטי הזכאי/ם, תנאי הלוואת הזכאות, כגון גובה הלוואה, ריביות, ועוד. תעודת הזכאות תקפה לשנה. אם יחולו שינויים בקריטריונים העשויים להגדיל את הזכאות, עלינו לבקש תעודת זכאות חדשה.

אם פג תוקפה של תעודת הזכאות ניתן לבקש מהבנק להאריכה. הבנק אמנם נותן ללווה את כספי ההלוואה, אך הכסף ניתן מכספי המדינה.
אז מי זכאי לתעודת הזכאות? על-פי ההגדרה תעודת הזכאות ניתנת לאדם שאין דירה בבעלותו ולא הייתה דירה הרשומה על שמו. הזכאים צריכים לענות על הקריטריונים האלה:

 • זוגות נשואים.
 • נכים מעל גיל 21 .
 • עולים חדשים + ותק )זוגות או יחידים(.
 • משפחות חד-הוריות. 
 • יחידים מעל גיל 30 .
 • בעלי שירות צבאי/שירות לאומי, הרוכשים דירה באזורים א́ או ב́ שגילם מעל 21 .

המדינה רואה במתן הלוואת הזכאות מטרה לאומית, והאינטרס העיקרי הוא שנקנה דירת מגורים כנכס עתידי. על-כן המדינה מעניקה הלוואות בריבית מסובסדת לזכאים.  ניתן להנפיק את תעודת הזכאות דרך כל בנק.

 

בברכה,
מוטי שמואלביץ
רוצים שנחזור אליכם?