ריבית הפריים

הלוואת ריבית הפריים מבוססת על ריבית הפריים. ריבית על הלוואה זו משתנה ביחס לשינויים בריבית הפריים הנגזרים באופן ישיר מריבית בנק ישראל.

ככל שריבית בנק ישראל תעלה או תרד כך גם ריבית הפריים והפוך ובהתאמה החזרי הלוואת המשכנתא שלנו. ריבית הפריים כידוע מושפעת באופן ישיר מריבית בנק ישראל. יש לציין שריבית הפריים שווה לריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%.

ריבית פריים = 1.5% + ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על הלוואת הפריים. עלות ההלוואה נגזרת באופן ישיר מאותה ריבית. יתרונה הגדול של הלוואת הפריים היא שהלוואה זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן והריבית בפועל נמוכה משמעותית מהאלטרנטיבה של הריבית הקבועה הלא צמודה למדד.

אם בהלוואה הצמודה למדד קרן ההלוואה היא יותר מגובה ההלוואה שקיבלנו, בהלוואת הפריים זה לא יקרה לעולם. יתרה מזאת, אם יחול שינוי בריבית הפריים יהיו תנודות ההחזר החודשי גבוהות יחסית.

שינוי הריבית ישפיע באופן חיובי או שלילי על ההחזר החודשי של ההלוואה יותר מעליית המדד.

 

לצפייה בתאריכי מועדי עדכון הריבית לחץ כאן

חשוב מאוד

השימוש במידע המופיע בעמוד זה הינו באחריות הגולש בלבד.

טבלת ריבית הפריים וריבית בנק ישראל

ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2024
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
30/05/2024 6.00% 4.50%
11/04/2024 6.00% 4.50%
29/02/2024 6.00% 4.50%
04/01/2024 6.00% 4.50%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2023
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
30/11/2023 6.25% 4.75%
26/10/2023 6.25% 4.75%
07/09/2023 6.25% 4.75%
13/07/2023 6.25% 4.75%
25/05/2023 6.25% 4.75%
07/04/2023 6.00% 4.50%
23/02/2023 5.75% 4.25%
05/01/2023 5.25% 3.75%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2022
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
24/11/2022 4.75% 3.25%
09/10/2022 4.25% 2.75%
25/08/2022 3.50% 2.00%
07/07/2022 2.75% 1.25%
26/05/2022 2.25% 0.75%
14/04/2022 1.85% 0.35%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2021
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
22/11/2021 1.60% 0.10%
26/08/2021 1.60% 0.10%
27/05/2021 1.60% 0.10%
25/02/2021 1.60% 0.10%
28/01/2021 1.60% 0.10%
27/02/2021 1.75% 0.25%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2020
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
31/12/2020 1.60% 0.10%
26/11/2020 1.60% 0.10%
29/10/2020 1.60% 0.10%
01/10/2020 1.60% 0.10%
03/09/2020 1.60% 0.10%
30/07/2020 1.60% 0.10%
22/06/2020 1.60% 0.10%
28/05/2020 1.60% 0.10%
06/04/2020 1.60% 0.10%
02/04/2020 1.75% 0.25%
30/01/2020 1.75% 0.25%
02/01/2020 1.75% 0.25%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2019
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
28/11/2019 1.75% 0.25%
31/10/2019 1.75% 0.25%
03/10/2019 1.75% 0.25%
29/08/2019 1.75% 0.25%
01/08/2019 1.75% 0.25%
27/06/2019 1.75% 0.25%
30/05/2019 1.75% 0.25%
02/05/2019 1.75% 0.25%
28/03/2019 1.75% 0.25%
28/02/2019 1.75% 0.25%
31/01/2019 1.75% 0.25%
10/01/2019 1.75% 0.25%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2018
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
29/11/2018 1.75% 0.25%
01/11/2018 1.6% 0.1%
27/09/2018 1.6% 0.1%
30/08/2018 1.6% 0.1%
02/08/2018 1.6% 0.1%
28/06/2018 1.6% 0.1%
31/05/2018 1.6% 0.1%
03/05/2018 1.6% 0.1%
29/03/2018 1.6% 0.1%
01/03/2018 1.6% 0.1%
01/02/2018 1.6% 0.1%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2017
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
28/12/2017 1.6% 0.1%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2016
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
29/12/2016 1.6% 0.1%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2015
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
31/12/2015 1.6% 0.1%
03/12/2015 1.6% 0.1%
29/10/2015 1.6% 0.1%
01/10/2015 1.6% 0.1%
03/09/2015 1.6% 0.1%
30/07/2015 1.6% 0.1%
02/07/2015 1.6% 0.1%
28/05/2015 1.6% 0.1%
30/04/2015 1.6% 0.1%
02/04/2015 1.6% 0.1%
26/02/2015 1.6% 0.1%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2014
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
28/08/2014 1.75% 0.25%
31/07/2014 2% 0.5%
27/02/2014 2.25% 0.75%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2013
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
26/09/2013 2.5% 1%
30/05/2013 2.75% 1.25%
17/05/2013 3% 1.5%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2012
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
27/12/2012 3.25% 1.75%
01/11/2012 3.5% 2%
28/06/2012 3.75% 2.25%
26/01/2012 4% 2.5%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2011
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
01/12/2011 4.25% 2.75%
29/09/2011 4.5% 3%
26/05/2011 4.75% 3.25%
31/03/2011 4.5% 3%
24/02/2011 4% 2.5%
27/01/2011 3.75% 2.25%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2010
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
30/09/2010 3.5% 2%
29/07/2010 3.25% 1.75%
01/04/2010 3% 1.5%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2009
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
31/12/2009 2.75% 1.25%
26/11/2009 2.5% 1%
27/08/2009 2.25% 0.75%
26/03/2009 2% 0.5%
26/02/2009 2.25% 0.75%
29/01/2009 2.5% 1%
01/01/2009 3.25% 1.75%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2008
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
27/11/2008 4% 2.5%
14/11/2008 4.5% 3%
30/10/2008 5% 3.5%
12/10/2008 5.25% 3.75%
28/08/2008 5.75% 4.25%
31/07/2008 5.5% 4%
26/06/2008 5.25% 3.75%
29/05/2008 5% 3.5%
27/03/2008 4.75% 3.25%
28/02/2008 5.25% 3.75%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2007
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
27/12/2007 5.75% 4.25%
30/08/2007 5.5% 4%
26/07/2007 5.25% 3.75%
31/05/2007 5% 3.5%
26/04/2007 5.25% 3.75%
01/03/2007 5.5% 4%
01/02/2007 5.75% 4.25%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2006
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
28/12/2006 6% 4.5%
30/11/2006 6.5% 5%
26/10/2006 6.75% 5.25%
27/07/2006 7% 5.5%
27/04/2006 6.75% 5.25%
30/03/2006 6.5% 5%
26/01/2006 6.25% 4.75%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2005
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
01/12/2005 6% 4.5%
27/10/2005 5.5% 4%
29/09/2005 5.25% 3.75%
27/01/2005 5% 3.5%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2004
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
30/12/2004 5.2% 3.7%
25/11/2004 5.4% 3.9%
01/04/2004 5.6% 4.1%
26/02/2004 5.8% 4.3%
29/01/2004 6% 4.5%
01/01/2004 6.3% 4.8%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2003
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
27/11/2003 6.7% 5.2%
30/10/2003 7.1% 5.6%
25/09/2003 7.6% 6.1%
28/08/2003 8% 6.5%
31/07/2003 8.5% 7%
26/06/2003 9% 7.5%
29/05/2003 9.5% 8%
01/05/2003 9.9% 8.4%
27/03/2003 10.2% 8.7%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2002
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
26/12/2002 10.4% 8.9%
27/06/2002 10.6% 9.1%
11/06/2002 8.6% 7.1%
30/05/2002 7.1% 5.6%
25/04/2002 6.1% 4.6%
28/02/2002 5.9% 4.4%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2001
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
27/12/2001 5.3% 3.8%
29/11/2001 7.3% 5.8%
01/11/2001 7.6% 6.1%
26/07/2001 7.8% 6.3%
28/06/2001 8% 6.5%
21/06/2001 8.3% 6.8%
31/05/2001 8.5% 7%
29/03/2001 8.7% 7.2%
01/03/2001 9% 7.5%
01/02/2001 9.2% 7.7%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
2000
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
28/12/2000 9.5% 8%
30/11/2000 9.7% 8.2%
26/10/2000 9.9% 8.4%
28/09/2000 10.1% 8.6%
31/08/2000 10.4% 8.9%
27/07/2000 10.6% 9.1%
27/04/2000 10.8% 9.3%
30/03/2000 11.1% 9.6%
24/02/2000 11.4% 9.9%
27/01/2000 11.8% 10.3%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
1999
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
30/12/1999 12.2% 10.7%
25/11/1999 12.7% 11.2%
29/07/1999 13% 11.5%
29/04/1999 13.5% 12%
01/04/1999 14% 12.5%
25/02/1999 14.5% 13%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
1998
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
15/11/1998 15% 13.5%
29/10/1998 13% 11.5%
09/08/1998 11% 9.5%
30/07/1998 12.5% 11%
25/06/1998 12.8% 11.3%
28/05/1998 13.1% 11.6%
30/04/1998 13.4% 11.9%
26/03/1998 13.7% 12.2%
26/03/1998 13.7% 12.2%
29/01/1998 14.4% 12.9%
ריבית הפריים וריבית בנק ישראל
1997
תאריך שינוי ריבית הפריים ריבית בנק ישראל
01/10/1997 14.9% 13.4%
תחילת תוקף ריבית: 26-10-2023
ריבית נוכחיתריבית בנק ישראל נוכחיתשינוי אחרון בריבית
6.00%4.50%0.00%
נתוני ריבית בנק ישראל וריבית הפריים
כניסת הריבית לתוקףריבית הפרייםריבית בנק ישראלתאריך פרסום הבא
30/05/20246.00%4.50%08/07/2024
11/04/20246.00%4.50%27/05/2024
29/02/20246.00%4.50%08/04/2024
04/01/20246.00%4.50%26/02/2024
30/11/20236.25%4.75%01/01/2024
26/10/20236.25%4.75%27/11/2023
07/09/20236.25%4.75%23/10/2023
13/07/20236.25%4.75%04/09/2023
25/05/20236.25%4.75%10/07/2023
07/04/20236.00%4.50%22/05/2023
23/02/20235.75%4.25%03/04/2023
05/01/20235.25%3.75%20/02/2023
24/11/20224.75%3.25%02/01/2023
09/10/20224.25%2.75%21/11/2022
25/08/20223.50%2.00%03/10/2022
07/07/20222.75%1.25%22/08/2022
26/05/20222.25%0.75%04/07/2022
14/04/20221.85%0.35%23/05/2022
22/11/20211.60%0.10%31/12/2021
26/08/20211.60%0.10%27/09/2021
27/05/20211.60%0.10%28/06/2021
25/02/20211.60%0.10%29/03/2021
28/01/20211.60%0.10%22/02/2021
31/12/20201.60%0.10%25/01/2021
26/11/20201.60%0.10%28/12/2020
29/10/20201.60%0.10%30/11/2020
01/10/20201.60%0.10%26/10/2020
03/09/20201.60%0.10%28/09/2020
30/07/20201.60%0.10%31/08/2020
22/06/20201.60%0.10%02/07/2020
28/05/20201.60%0.10%29/06/2020
06/04/20201.60%0.10%27/04/2020
02/04/20201.75%0.25%27/04/2020
27/02/20211.75%0.25%30/03/2020
30/01/20201.75%0.25%24/02/2020
02/01/20201.75%0.25%27/01/2020
28/11/20191.75%0.25%30/12/2019
31/10/20191.75%0.25%25/11/2019
03/10/20191.75%0.25%28/10/2019
29/08/20191.75%0.25%30/09/2019
01/08/20191.75%0.25%26/08/2019
27/06/20191.75%0.25%29/07/201
30/05/20191.75%0.25%24/06/2019
02/05/20191.75%0.25%27/05/2019
28/03/20191.75%0.25%29/04/2019
28/02/20191.75%0.25%25/03/2019
31/01/20191.75%0.25%25/02/2019
10/01/20191.75%0.25%28/01/2019
29/11/20181.75%0.25%31/12/2018
01/11/20181.6%0.1%26/11/2018
27/09/20181.6%0.1%29/10/2018
30/08/20181.6%0.1%24/09/2018
02/08/20181.6%0.1%27/08/2018
28/06/20181.6%0.1%30/07/2018
31/05/20181.6%0.1%25/06/2018
03/05/20181.6%0.1%28/05/2018
29/03/20181.6%0.1%30/04/2018
01/03/20181.6%0.1%26/03/2018
01/02/20181.6%0.1%26/02/2018
28/12/20171.6%0.1%29/01/2018
29/12/20161.6%0.1%25/12/2017
31/12/20151.6%0.1%26/12/2016
03/12/20151.6%0.1%28/12/2015
29/10/20151.6%0.1%30/11/2015
01/10/20151.6%0.1%26/10/2015
03/09/20151.6%0.1%28/09/2015
30/07/20151.6%0.1%31/08/2015
02/07/20151.6%0.1%27/07/2015
28/05/20151.6%0.1%29/06/2015
30/04/20151.6%0.1%25/05/2015
02/04/20151.6%0.1%27/04/2015
26/02/20151.6%0.1%30/03/2015
28/08/20141.75%0.25%25/02/2015
31/07/20142%0.5%27/08/2014
27/02/20142.25%0.75%30/07/2014
26/09/20132.5%1%26/02/2014
30/05/20132.75%1.25%25/09/2013
17/05/20133%1.5%29/05/2013
27/12/20123.25%1.75%16/05/2013
01/11/20123.5%2%26/12/2012
28/06/20123.75%2.25%31/10/2012
26/01/20124%2.5%27/06/2012
01/12/20114.25%2.75%25/01/2012
29/09/20114.5%3%30/11/2011
26/05/20114.75%3.25%28/09/2011
31/03/20114.5%3%25/05/2011
24/02/20114%2.5%30/03/2011
27/01/20113.75%2.25%23/02/2011
30/09/20103.5%2%26/01/2011
29/07/20103.25%1.75%29/09/2010
01/04/20103%1.5%28/07/2010
31/12/20092.75%1.25%31/03/2010
26/11/20092.5%1%30/12/2009
27/08/20092.25%0.75%25/11/2009
26/03/20092%0.5%26/08/2009
26/02/20092.25%0.75%25/03/2009
29/01/20092.5%1%25/02/2009
01/01/20093.25%1.75%28/01/2009
27/11/20084%2.5%31/12/2008
14/11/20084.5%3%26/11/2008
30/10/20085%3.5%13/11/2008
12/10/20085.25%3.75%29/10/2008
28/08/20085.75%4.25%11/10/2008
31/07/20085.5%4%27/08/2008
26/06/20085.25%3.75%30/07/2008
29/05/20085%3.5%25/06/2008
27/03/20084.75%3.25%28/05/2008
28/02/20085.25%3.75%26/03/2008
27/12/20075.75%4.25%27/02/2008
30/08/20075.5%4%26/12/2007
26/07/20075.25%3.75%29/08/2007
31/05/20075%3.5%25/07/2007
26/04/20075.25%3.75%30/05/2007
01/03/20075.5%4%25/04/2007
01/02/20075.75%4.25%28/02/2007
28/12/20066%4.5%31/01/2007
30/11/20066.5%5%27/12/2006
26/10/20066.75%5.25%29/11/2006
27/07/20067%5.5%25/10/2006
27/04/20066.75%5.25%26/07/2006
30/03/20066.5%5%26/04/2006
26/01/20066.25%4.75%29/03/2006
01/12/20056%4.5%25/01/2006
27/10/20055.5%4%30/11/2005
29/09/20055.25%3.75%26/10/2005
27/01/20055%3.5%28/09/2005
30/12/20045.2%3.7%26/01/2005
25/11/20045.4%3.9%29/12/2004
01/04/20045.6%4.1%24/11/2004
26/02/20045.8%4.3%31/03/2004
29/01/20046%4.5%25/02/2004
01/01/20046.3%4.8%28/01/2004
27/11/20036.7%5.2%31/12/2003
30/10/20037.1%5.6%26/11/2003
25/09/20037.6%6.1%29/10/2003
28/08/20038%6.5%24/09/2003
31/07/20038.5%7%27/08/2003
26/06/20039%7.5%30/07/2003
29/05/20039.5%8%25/06/2003
01/05/20039.9%8.4%28/05/2003
27/03/200310.2%8.7%30/04/2003
26/12/200210.4%8.9%26/03/2003
27/06/200210.6%9.1%25/12/2002
11/06/20028.6%7.1%26/06/2002
30/05/20027.1%5.6%10/06/2002
25/04/20026.1%4.6%29/05/2002
28/02/20025.9%4.4%24/04/2002
27/12/20015.3%3.8%27/02/2002
29/11/20017.3%5.8%26/12/2001
01/11/20017.6%6.1%28/11/2001
26/07/20017.8%6.3%31/10/2001
28/06/20018%6.5%25/07/2001
21/06/20018.3%6.8%27/06/2001
31/05/20018.5%7%20/06/2001
29/03/20018.7%7.2%30/05/2001
01/03/20019%7.5%28/03/2001
01/02/20019.2%7.7%28/02/2001
28/12/20009.5%8%31/01/2001
30/11/20009.7%8.2%27/12/2000
26/10/20009.9%8.4%29/11/2000
28/09/200010.1%8.6%25/10/2000
31/08/200010.4%8.9%27/09/2000
27/07/200010.6%9.1%30/08/2000
27/04/200010.8%9.3%26/07/2000
30/03/200011.1%9.6%26/04/2000
24/02/200011.4%9.9%29/03/2000
27/01/200011.8%10.3%23/02/2000
30/12/199912.2%10.7%26/01/2000
25/11/199912.7%11.2%29/12/1999
29/07/199913%11.5%24/11/1999
29/04/199913.5%12%28/07/1999
01/04/199914%12.5%28/04/1999
25/02/199914.5%13%31/03/1999
15/11/199815%13.5%24/02/1999
29/10/199813%11.5%14/11/1998
09/08/199811%9.5%28/10/1998
30/07/199812.5%11%08/08/1998
25/06/199812.8%11.3%29/07/1998
28/05/199813.1%11.6%24/06/1998
30/04/199813.4%11.9%27/05/1998
26/03/199813.7%12.2%29/04/1998
26/03/199813.7%12.2%29/04/1998
29/01/199814.4%12.9%25/02/1998
01/10/199714.9%13.4%28/01/1998

מאמרים מעניינים

בינה מלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות

שהבינה המלאכותית פוגשת יועצי משכנתאות

מוטי שמואלביץ'|15.03.2024

בינה המלאכותית, על מה כל הרעש? אין ספק שהיא תופסת תאוצה ובתדירות שאף אחד לא ציפה! באו נעשה סדר וננסה להבין איפה זה תופס אותנו,…

קרא עוד
ס משכנתא

סיכום נתונים סטטיסטיים על הלוואות משכנתא 2023

מוטי שמואלביץ'|28.01.2024

אין ספק שמלחמת "חרבות הברזל" טרפה את כל הקלפים והשפיע מאוד על רכישת דירות חדשות, יד 2 ובאופן ישיר על הלוואות המשכנתא לשנת 2023, הנה…

קרא עוד
מיחזור משכנתה

הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא

מוטי שמואלביץ'|19.07.2023

בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…

קרא עוד
השוואה בין ריביות

השוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור

מוטי שמואלביץ'|05.07.2023

בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…

קרא עוד