נתוני משכנתא לשנת 2020
נתוני משכנתא לשנת 2020 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 24/12/2020

נתונים היסטורים על הלוואות המשכנתא לשנת - 2020

לרשותכם נתונים היסטורים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים המתעדכנים בכל חודש נתון: סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד. 

דרך הנתונים הסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא ניתן ללמוד המון. לדוגמא, גובה המשכנתא הממוצעת שנלקח בכל זמן נתון, היחס בין הריביות הקבועות לריביות המשתנות שנלקחו מההלוואה הכוללת בכל זמן נתון. מהו יחס ההחזר הממוצע מההכנסה. כמו כן, מספר ההלוואות שנלקחו למטרת דיור.

ניתן לקבל אינדיקציה יחסית מדוייקת על ההלוואה אותה אנו מעוניינים לקחת ביחס לממוצע נתוני המשכנתאות בשוק בכל זמן נתון.

תאריך הבא לפרסום נתונים סטטיסטיים של הלוואות המשכנתא לחודש דצמבר 2020  - 28/01/2021 

 

נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020

ממוצע 8319 ₪ 6,349 ₪ 764,705 26.21% ₪ 513.55
תאריך מספר הלוואות כולל לדיור סה"כ משכנתאות לדיור במיליוני שקלים משכנתא ממוצעת יחס החזר ממוצע סה"כ משכנתאות לכל מטרה במיליוני שקלים
דצמבר          
נובמבר 9052 ₪ 7,117 ₪ 786,181.06 26.30% ₪ 806
אוקטובר 7783 ₪ 6,151 ₪ 790,367.21 26.30% ₪ 629
ספטמבר 8363 ₪ 6,320 ₪ 755,739.00 26.12% ₪ 642
אוגוסט 8334 ₪ 6,681 ₪ 801,656.00 26.50% ₪ 658
יולי 8594 ₪ 6,529 ₪ 759,673.00 26.30% ₪ 523
יוני 7619 ₪ 6,014 ₪ 789,342.00 26.40% ₪ 526
מאי 6654 ₪ 5,191 ₪ 780,132.00 26.40% ₪ 370
אפריל 6292 ₪ 4,966 ₪ 789,256.00 26.60% ₪ 275
מרס 11250 ₪ 8,679 ₪ 771,467.00 26.10% ₪ 468
פברואר 8632 ₪ 6,114 ₪ 708,295.00 25.81% ₪ 375
ינואר 8940 ₪ 6,076 ₪ 679,642.00 25.50% ₪ 377