משכנתא - נתונים היסטוריים
עדכון אחרון - 29/10/2020 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 01/01/1970

נתונים היסטורים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים

לרשותכם נתונים היסטורים על הלוואות המשכנתא לאורך השנים המתעדכנים בכל חודש נתון: סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד. 

דרך הנתונים הסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא ניתן ללמוד המון. לדוגמא, גובה המשכנתא הממוצעת שנלקח בכל זמן נתון, היחס בין הריביות הקבועות לריביות המשתנות שנלקחו מההלוואה הכוללת בכל זמן נתון. מהו יחס ההחזר הממוצע מההכנסה. כמו כן, מספר ההלוואות שנלקחו למטרת דיור.

ניתן לקבל אינדיקציה יחסית מדוייקת על ההלוואה אותה אנו מעוניינים לקחת ביחס לממוצע נתוני המשכנתאות בשוק בכל זמן נתון.

תאריך הבא לפרסום נתונים סטטיסטיים של הלוואות המשכנתא לחודש אוקטובר 2020  - 30/11/2020 

נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020

 

 

משכנתא ממוצעת לשנת 2020 ₪ 759,467 סה"כ משכנתאות לדיור שניתנו בשנת 2020 במיליוני שקלים 8298
             
תאריך מספר הלוואות כולל לדיור סה"כ משכנתאות לדיור במיליוני שקלים משכנתא ממוצעת אחוז מימון בממוצע יחס החזר ממוצע סה"כ משכנתאות לכל מטרה במיליוני שקלים
ספטמבר 8363 ₪ 6,320 ₪ 755,739 46% - 60% 26.12% ₪ 642
אוגוסט 8334 ₪ 6,681 ₪ 801,656 46% - 60% 26.50% ₪ 658
יולי 8594 ₪ 6,529 ₪ 759,673 46% - 60% 26.30% ₪ 523
יוני 7619 ₪ 6,014 ₪ 789,342 46% - 60% 26.40% ₪ 526
מאי 6654 ₪ 5,191 ₪ 780,132 46% - 60% 26.40% ₪ 370
אפריל 6292 ₪ 4,966 ₪ 789,256 60% - 75% 26.60% ₪ 275
מרס 11250 ₪ 8,679 ₪ 771,467 46% - 60% 26.10% ₪ 468
פברואר 8632 ₪ 6,114 ₪ 708,295 46% - 60% 25.81% ₪ 375
ינואר 8940 ₪ 6,076 ₪ 679,642 46% - 60% 25.50% ₪ 377


נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2019

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 96,285 ₪ 67,668   26.22% ₪ 4,079
31/12/2019 10,215 ₪ 7,160 ₪ 700,915 26.07% ₪ 425
30/11/2019 8,289 ₪ 5,651 ₪ 681,711 25.88% ₪ 348
31/10/2019 6,026 ₪ 4,390 ₪ 728,462 26.17% ₪ 246
30/09/2019 7,950 ₪ 5,659 ₪ 711,849 25.77% ₪ 348
31/08/2019 8,249 ₪ 5,970 ₪ 723,701 26.1% ₪ 353
31/07/2019 9,297 ₪ 6,668 ₪ 717,265 26.28% ₪ 386
30/06/2019 8,611 ₪ 5,955 ₪ 691,560 26.35% ₪ 336
31/05/2019 8,190 ₪ 5,767 ₪ 704,189 26.41% ₪ 334
30/04/2019 7,123 ₪ 4,982 ₪ 699,465 26.41% ₪ 292
31/03/2019 7,528 ₪ 5,281 ₪ 701,488 26.45% ₪ 325
28/02/2019 7,208 ₪ 4,970 ₪ 689,517 26.27% ₪ 340
31/01/2019 7,599 ₪ 5,215 ₪ 686,240 26.5% ₪ 346

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2018

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 72,851 ₪ 50,473   26.17% ₪ 3,009
30/11/2018 7,210 ₪ 5,060 ₪ 701,857 26.21% ₪ 330
31/10/2018 7,111 ₪ 5,025 ₪ 706,665 26.13% ₪ 291
31/08/2018 7,909 ₪ 5,677 ₪ 717,745 26.35% ₪ 331
31/07/2018 7,971 ₪ 5,833 ₪ 731,726 26.39% ₪ 305
30/06/2018 7,168 ₪ 5,222 ₪ 728,511 26.36% ₪ 292
31/05/2018 8,009 ₪ 5,414 ₪ 675,997 26.22% ₪ 316
30/04/2018 5,970 ₪ 4,147 ₪ 694,561 26.06% ₪ 330
31/03/2018 7,802 ₪ 5,192 ₪ 665,468 26.13% ₪ 314
28/02/2018 6,753 ₪ 4,315 ₪ 638,929 26.16% ₪ 257
31/01/2018 6,948 ₪ 4,588 ₪ 660,307 25.72% ₪ 243

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2017

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 72,839 ₪ 48,243   26.39% ₪ 1,057
30/11/2017 7,134 ₪ 4,551 ₪ 637,873 25.93% ₪ 275
31/10/2017 5,610 ₪ 3,820 ₪ 680,916 26.01% ₪ 93
30/09/2017 6,167 ₪ 3,951 ₪ 640,658 25.68% ₪ 83
31/08/2017 6,573 ₪ 4,671 ₪ 710,683 26.31% ₪ 105
31/07/2017 7,528 ₪ 5,115 ₪ 679,460 26.65% ₪ 87
30/06/2017 7,270 ₪ 4,918 ₪ 676,515 26.44% ₪ 89
31/05/2017 6,764 ₪ 4,555 ₪ 673,483 26.4% ₪ 79
30/04/2017 5,800 ₪ 3,655 ₪ 630,220 26.87% ₪ 72
31/03/2017 6,847 ₪ 4,464 ₪ 651,927 26.75% ₪ 36
28/02/2017 6,426 ₪ 4,121 ₪ 641,259 26.59% ₪ 70
31/01/2017 6,720 ₪ 4,422 ₪ 658,073 26.66% ₪ 68

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2016

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 81,645 ₪ 54,169   26.36% ₪ 951
30/11/2016 7,525 ₪ 4,676 ₪ 621,455 26.68% ₪ 72
31/10/2016 4,427 ₪ 2,797 ₪ 631,903 26.44% ₪ 68
30/09/2016 7,239 ₪ 4,925 ₪ 680,326 26.43% ₪ 67
31/08/2016 7,764 ₪ 5,507 ₪ 709,335 26.41% ₪ 85
31/07/2016 8,041 ₪ 5,589 ₪ 695,093 26.34% ₪ 97
30/06/2016 7,996 ₪ 5,744 ₪ 718,386 26.25% ₪ 98
31/05/2016 7,757 ₪ 5,341 ₪ 688,590 26.19% ₪ 106
30/04/2016 7,218 ₪ 4,682 ₪ 648,715 26.56% ₪ 98
31/03/2016 8,321 ₪ 5,270 ₪ 633,355 26.15% ₪ 83
29/02/2016 7,649 ₪ 4,888 ₪ 638,994 26.2% ₪ 71
31/01/2016 7,708 ₪ 4,750 ₪ 616,216 26.35% ₪ 106

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2015

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 102,172 ₪ 59,108   25.77% ₪ 2,627
30/11/2015 8,779 ₪ 5,225 ₪ 595,227 25.99% ₪ 257
31/10/2015 7,377 ₪ 4,615 ₪ 625,588 26.12% ₪ 213
30/09/2015 7073 ₪ 4,194 ₪ 592,933 25.93% ₪ 169
31/08/2015 10,200 ₪ 6,239 ₪ 611,676 26.02% ₪ 250
31/07/2015 11,685 ₪ 6,590 ₪ 563,956 25.39% ₪ 229
30/06/2015 12,154 ₪ 6,990 ₪ 575,087 25.69% ₪ 223
31/05/2015 10,303 ₪ 5,758 ₪ 558,913 25.73% ₪ 318
30/04/2015 8,311 ₪ 4,706 ₪ 566,240 25.61% ₪ 240
31/03/2015 10,415 ₪ 5,598 ₪ 537,507 25.46% ₪ 202
28/02/2015 8,125 ₪ 4,621 ₪ 568,713 25.63% ₪ 264
31/01/2015 7,750 ₪ 4,572 ₪ 589,894 25.9% ₪ 262

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2014

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 76,684 ₪ 46,091   27.16% ₪ 3,017
30/11/2014 6,908 ₪ 4,028 ₪ 583,106 26.22% ₪ 262
31/10/2014 6,259 ₪ 3,514 ₪ 561,433 26.63% ₪ 257
30/09/2014 6,842 ₪ 3,921 ₪ 573,130 26.91% ₪ 225
31/08/2014 6,614 ₪ 4,107 ₪ 620,995 27.12% ₪ 267
31/07/2014 8,031 ₪ 4,991 ₪ 621,433 27.75% ₪ 287
30/06/2014 7,535 ₪ 4,583 ₪ 608,163 27.17% ₪ 257
31/05/2014 7,143 ₪ 4,456 ₪ 623,793 27.29% ₪ 313
30/04/2014 6,405 ₪ 3,983 ₪ 621,862 27% ₪ 272
31/03/2014 7,267 ₪ 4,474 ₪ 615,664 27.26% ₪ 303
28/02/2014 7,367 ₪ 4,262 ₪ 578,560 27.63% ₪ 250
31/01/2014 6,313 ₪ 3,772 ₪ 597,458 27.8% ₪ 324

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2013

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 78,461 ₪ 46,962   30.10% ₪ 4,033
30/11/2013 6,391 ₪ 3,704 ₪ 579,488 28.09% ₪ 348
31/10/2013 7,263 ₪ 4,404 ₪ 606,336 30.32% ₪ 311
30/09/2013 5,947 ₪ 3,533 ₪ 594,152 30.44% ₪ 292
31/08/2013 7,803 ₪ 4,786 ₪ 613,382 30.31% ₪ 314
31/07/2013 8,369 ₪ 5,002 ₪ 597,740 30.87% ₪ 335
30/06/2013 7,024 ₪ 4,193 ₪ 596,987 30.75% ₪ 369
31/05/2013 8,880 ₪ 5,645 ₪ 635,670 30.17% ₪ 458
30/04/2013 6,369 ₪ 3,831 ₪ 601,448 30.72% ₪ 441
31/03/2013 6,963 ₪ 4,000 ₪ 574,503 30.24% ₪ 367
28/02/2013 6,715 ₪ 3,893 ₪ 579,802 29.6% ₪ 347
31/01/2013 6,737 ₪ 3,971 ₪ 589,441 29.57% ₪ 451

 

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2012

תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
סה"כ 71,744 ₪ 41,978   32.01% ₪ 4,568
30/11/2012 6,991 ₪ 4,101 ₪ 586,604 31.04% ₪ 469
31/10/2012 5,721 ₪ 3,379 ₪ 590,702 30.87% ₪ 448
30/09/2012 5,599 ₪ 3,235 ₪ 577,797 31.62% ₪ 370
31/08/2012 9,315 ₪ 5,817 ₪ 624,460 32.13% ₪ 449
31/07/2012 8,030 ₪ 4,926 ₪ 613,489 31.38% ₪ 280
30/06/2012 6,974 ₪ 3,942 ₪ 565,195 31.91% ₪ 437
31/05/2012 6,929 ₪ 4,102 ₪ 592,035 32.91% ₪ 473
30/04/2012 5,250 ₪ 3,026 ₪ 576,300 31.73% ₪ 481
31/03/2012 6,076 ₪ 3,424 ₪ 563,498 31.98% ₪ 323
29/02/2012 5,231 ₪ 2,993 ₪ 572,090 33.55% ₪ 411
31/01/2012 5,628 ₪ 3,033 ₪ 538,886 32.96%

₪ 427