נתוני משכנתא לשנת 2016

נתוני משכנתא לשנת 2016 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 30/01/2017

נתוני משכנתא לשנת 2016

נתוני משכנתא לשנת 2016 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד

 

  נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2016  
           
תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
30/11/2016 7,525 ₪ 4,676 ₪ 621,455 26.68% ₪ 72
31/10/2016 4,427 ₪ 2,797 ₪ 631,903 26.44% ₪ 68
30/09/2016 7,239 ₪ 4,925 ₪ 680,326 26.43% ₪ 67
31/08/2016 7,764 ₪ 5,507 ₪ 709,335 26.41% ₪ 85
31/07/2016 8,041 ₪ 5,589 ₪ 695,093 26.34% ₪ 97
30/06/2016 7,996 ₪ 5,744 ₪ 718,386 26.25% ₪ 98
31/05/2016 7,757 ₪ 5,341 ₪ 688,590 26.19% ₪ 106
30/04/2016 7,218 ₪ 4,682 ₪ 648,715 26.56% ₪ 98
31/03/2016 8,321 ₪ 5,270 ₪ 633,355 26.15% ₪ 83
29/02/2016 7,649 ₪ 4,888 ₪ 638,994 26.20% ₪ 71
31/01/2016 7,708 ₪ 4,750 ₪ 616,216 26.35% ₪ 106

 

  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאןרוצים שנחזור אליכם?