נתוני משכנתא לשנת 2018

נתוני משכנתא לשנת 2018 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 30/01/2019

נתוני משכנתא לשנת 2018

נתוני משכנתא לשנת 2018 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד

 

  נתוני משכנתא לשנת 2018  
           
תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
30/11/2018 7,210 ₪ 5,060 ₪ 701,857 26.21% ₪ 330
31/10/2018 7,111 ₪ 5,025 ₪ 706,665 26.13% ₪ 291
31/08/2018 7,909 ₪ 5,677 ₪ 717,745 26.35% ₪ 331
31/07/2018 7,971 ₪ 5,833 ₪ 731,726 26.39% ₪ 305
30/06/2018 7,168 ₪ 5,222 ₪ 728,511 26.36% ₪ 292
31/05/2018 8,009 ₪ 5,414 ₪ 675,997 26.22% ₪ 316
30/04/2018 5,970 ₪ 4,147 ₪ 694,561 26.06% ₪ 330
31/03/2018 7,802 ₪ 5,192 ₪ 665,468 26.13% ₪ 314
28/02/2018 6,753 ₪ 4,315 ₪ 638,929 26.16% ₪ 257
31/01/2018 6,948 ₪ 4,588 ₪ 660,307 25.72% ₪ 243

 

  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאןרוצים שנחזור אליכם?