נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2019

נתוני משכנתא לשנת 2019 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 29/01/2020

נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2019

נתוני משכנתא לשנת 2019 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון.

  נתוני משכנתא לשנת 2019  
           
תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
31/12/2019 10,215 ₪ 7,160 ₪ 700,915 26.07% ₪ 425
30/11/2019 8,289 ₪ 5,651 ₪ 681,711 25.88% ₪ 348
31/10/2019 6,026 ₪ 4,390 ₪ 728,462 26.17% ₪ 246
30/09/2019 7,950 ₪ 5,659 ₪ 711,849 25.77% ₪ 348
31/08/2019 8,249 ₪ 5,970 ₪ 723,701 26.10% ₪ 353
31/07/2019 9,297 ₪ 6,668 ₪ 717,265 26.28% ₪ 386
30/06/2019 8,611 ₪ 5,955 ₪ 691,560 26.35% ₪ 336
31/05/2019 8,190 ₪ 5,767 ₪ 704,189 26.41% ₪ 334
30/04/2019 7,123 ₪ 4,982 ₪ 699,465 26.41% ₪ 292
31/03/2019 7,528 ₪ 5,281 ₪ 701,488 26.45% ₪ 325
28/02/2019 7,208 ₪ 4,970 ₪ 689,517 26.27% ₪ 340
31/01/2019 7,599 ₪ 5,215 ₪ 686,240 26.50% ₪ 346
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאןרוצים שנחזור אליכם?