נתוני משכנתא לשנת 2012

נתוני משכנתא לשנת 2012 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד
נכתב בתאריך 26/01/2013

נתוני משכנתא לשנת 2012

נתוני משכנתא לשנת 2012 - נתונים היסטוריים על הלוואות המשכנתא. מהו הסכום הכולל של משכנתאות שניתנו בכל חודש נתון? מה גובה המשכנתא הממוצעת? כמה הלוואות משכנתא ניתנו בכל חודש נתון? ועוד

 

  נתונים היסטורים על הלוואות משכנתא לשנת 2012  
           
תאריך סה"כ מספר הלוואות כוללות שניתנו לדיור סכום כולל להלוואות משכנתא שניתנו לדיור במיליוני שקלים סכום משכנתא ממוצעת (סה"כ משכנתאות שניתנו חלקי מספר ההלוואות) יחס החזר מההכנסה ממוצע ב % (החזר חודשי ביחס להכנסה) סה"כ הלוואות משכנתא לכל מטרה במיליוני שקלים
30/11/2012 6,991 ₪ 4,101 ₪ 586,604 31.04% ₪ 469
31/10/2012 5,721 ₪ 3,379 ₪ 590,702 30.87% ₪ 448
30/09/2012 5,599 ₪ 3,235 ₪ 577,797 31.62% ₪ 370
31/08/2012 9,315 ₪ 5,817 ₪ 624,460 32.13% ₪ 449
31/07/2012 8,030 ₪ 4,926 ₪ 613,489 31.38% ₪ 280
30/06/2012 6,974 ₪ 3,942 ₪ 565,195 31.91% ₪ 437
31/05/2012 6,929 ₪ 4,102 ₪ 592,035 32.91% ₪ 473
30/04/2012 5,250 ₪ 3,026 ₪ 576,300 31.73% ₪ 481
31/03/2012 6,076 ₪ 3,424 ₪ 563,498 31.98% ₪ 323
29/02/2012 5,231 ₪ 2,993 ₪ 572,090 33.55% ₪ 411
31/01/2012 5,628 ₪ 3,033 ₪ 538,886 32.96% ₪ 427

 

  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאןרוצים שנחזור אליכם?