נתונים סטטיסטיים על הלווואות משכנתא לשנת 2021

נתונים סטטיסטיים של משכנתאות לשנת 2021 ובכל חודש נתון - מספר הלוואות, משכנתא ממוצעת, יחס החזר ממוצע ועוד
נכתב בתאריך 05/07/2021

נתונים היסטורים וסטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת - 2021

לרשותכם נתונים היסטורים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021. הנתונים מתעדכנים אחת לחודש.

סה"כ משכנתאות שניתנו בכל שנה, משכנתא ממוצעת שניתנה בכל שנה, מספר הלוואות שניתנו בממוצע בכל שנה, אחוז מימון ממוצע, סכום המשכנתאות שניתנו לכל מטרה ועוד. 

תאריך הבא לפרסום נתונים סטטיסטיים של הלוואות המשכנתא לחודש יוני 2021  - 28/09/2021 

נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2021

ממוצע 10318 ₪ 9,032 ₪ 868,023 26.50%
תאריך מספר הלוואות כולל לדיור סה"כ משכנתאות לדיור במיליוני שקלים משכנתא ממוצעת יחס החזר ממוצע
דצמבר        
נובמבר        
אוקטובר        
ספטמבר        
אוגוסט        
יולי 12064 ₪ 11,512 ₪ 954,215 26.48%
יוני 12476 ₪ 11,588 ₪ 928,821 26.64%
מאי 10773 ₪ 9,473 ₪ 879,351 26.39%
אפריל 9606 ₪ 8,323 ₪ 866,451 26.57%
מרס 10160 ₪ 8,624 ₪ 848,783 26.47%
פברואר 9086 ₪ 7,263 ₪ 799,336 26.52%
ינואר 8058 ₪ 6,440 ₪ 799,201 26.45%

 

נתוני משכנתא לאורך השנים

  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2020 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2019 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2018 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2017 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2016 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2015 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2014 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאן
  • נתונים סטטיסטיים על הלוואות המשכנתא לשנת 2013 - לחץ כאןרוצים שנחזור אליכם?