מהם הקריטריונים לקבלת הלוואת משכנתא
ברמת העיקרון, כל אדם יכול לקבל משכנתא בכל זמן נתון וזאת לשיקול דעת הבנק המלווה. עם זאת, מדיניות הבנק קובעת קריטריונים לקבלת משכנתא ברורים ביחס להוראות בנק ישראל ושמירה על רמת סיכון מינימאלית. אין גבול לכמות המשכנתאות שיכול אדם לקחת בו זמנית ביחס לטיב הלקוח וכושר החזר.
נכתב בתאריך 21/08/2015

קריטריונים לקבלת הלוואת משכנתא

ברמת העיקרון, כל אדם יכול לקבל משכנתא בכל זמן נתון וזאת לשיקול דעת הבנק המלווה. עם זאת, מדיניות הבנק קובעת קריטריונים לקבלת משכנתא ברורים ביחס להוראות בנק ישראל ושמירה על רמת סיכון מינימאלית. אין גבול לכמות המשכנתאות שיכול אדם לקחת בו זמנית ביחס לטיב הלקוח וכושר החזר.

הקריטריונים אותם הבנק "מכתיב" לנו על מנת שנוכל לקחת משכנתא מתחלקים לשני חלקים. חלק ראשון הינו ברמת שעבוד הנכס, כלומר הביטחונות. הנכס אותו אנו משעבדים צריך לעבור את אישור המחלקה המשפטית של הבנק המלווה. החלק שני מתייחס בקריטריונים לקבלת משכנתא, ברמת טיב העסקה וטיב הלקוח.

יש לציין כי יש הקריטריונים לקבלת משכנתא משתנים מבנק לבנק, ביחס למדניות הבנק כלפי הלקוחות השונים לפי רמתם הכלכלית. יכול מאוד להיות כי, לקוח לא עומד באחת ואפילו יותר מהקריטריונים המוצגים ועדיין יוכל לקבת את המשכנתא הנדרשת. כפי שכבר ציינו, הבנקים, כל אחד בדרכו, מומחה בניתוח סיכונים.

לפעמים, ההבדל בין אישור המשכנתא לבין דחיית קבלת האישור העקרוני למשכנתא, יכול לקום וליפול על האופן בו אנו מציגים את ה"עסקה" לבנקים למשכנתאות. הן ברמת הנכס, הן ברמת טיב הלקוח. ההתנהלות שלנו מול בנקים למשכנתאות טרם קבלת האישור העקרוני ולאחר קבלת האישור העקרוני יכולה להיות ההבדל בין קבלת המשכנתא או הסירוב לה וכמו כן, ההתנהלות שלנו לאחר קבלת האישור העקרוני, ברמת תכנון תמהיל הלוואת המשכנתא והשגת ריביות המשכנתא, יכולה להיות ההבדל בטיב ההלוואה אותה נוכל לקבל.

משכנתא לדירה ראשונה:

 •  עד 75% מימון
 • התנהלות עו"ש תקינה 3 חודשים
 • מקורות הכנסה סבירים ביחס לגובה המשכנתא
 • היסטורית אשראי תקינה
 • דוח שמאי תקין
 • ניתן לקבל משכנתא עד גיל 75
 • יחס החזר של עד 40% מסך ההכנסות הכוללות
 • מצב משפטי תקין של הנכס הקיים.

משכנתא לדירה שנייה או יותר:

 • עד 50% מימון
 • התנהלות עו"ש תקינה 3 חודשים
 • מקורות הכנסה סבירים ביחס לגובה ההלוואה הנדרשת
 • היסטורית אשראי תקינה
 • דוח שמאי תקין
 • ניתן לקבל משכנתא עד גיל 75
 • יחס החזר של עד 40% מסך ההכנסות הכוללות.
 • מצב משפטי תקין של הנכס הקיים.

משכנתא למינוף נכס קיים:

 • עד 50% מימון
 • התנהלות עו"ש תקינה 3 חודשים
 • מקורות הכנסה סבירים ביחס לגובה המשכנתא
 • היסטורית אשראי תקינה
 • דוח שמאי תקין
 • ניתן לקבל משכנתא עד גיל 75
 • יחס החזר של עד 40% מסך ההכנסות הכוללות.
 • תקינות בתשלומי המשכנתא הקיימת
 • מצב משפטי תקין של הנכס הקיים.

*** יחס ההחזר מתייחס לכלל ההלוואות אותן אנו משלמים ביחס להכנסות שלנו. כלומר, אם יש לנו הכנסה של 10,000 ₪ ואנו משלמים קיום הלוואות בעו"ש של 1,500 ₪, אנו נוכל להגיע להחזר חודשי מקסימאלי במשכנתא של 2,500 ₪. כל שההחזר הכולל לא יעלה על 4,000 ₪.

*** ניתן לקבל משכנתא על דירה שנייה עד 70% מימון במידה ונתחייב למכור את הראשונה תוך 24 חודשים.

עמודים בפורטל המשכנתאות של מוטי שמואלביץ שכדאי לכם לבקר:

מחשבון משכנתא, מחשבון פוטנציאל מחזור משכנתא בלחיצת כפתור, ריביות משכנתא עדכניות