מבחן הכנה 0025 - התאחדות יועצי המשכנתאות

נכתב בתאריך 11-08-2023

MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא

הצטרפו אלינו ל 1,900 יועצים בקבוצת WhatsApp סופר פרקטית ומעשירה - תכל'ס יעוץ משכנתא! להנות מתכנים מעשירים וחשיפה ללקוחות פוטנציאלים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא!

להצטרפות

מבחן הכנה מספר 0025

חזרה לעמוד ראשי וצפייה במבחנים נוספים – הכנה למבחני ההתאחדות

11/08/2023

הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא – מבחן מספר: 0025

 

1. הלוואת זכאות:

א. חצי אחוז מתחת לממוצע הריביות לכל תקופה ולא יעבור את ה 3.5%.
ב. 3% בכל מקרה.
ג. חצי אחוז מעל לממוצע הריביות לכל תקופה ולא יעבור את ה 3%.
ד. חצי אחוז מתחת לממוצע הריביות לכל תקופה ולא יעבור את ה 3%.

2. הלוואת זכאות:

א. קל"צ  / שילוב הזכאות תאפשר הנחה בעמלות פירעון עתידית במסלולי הקל"צ בלבד.
ב. ק"צ  / שילוב הזכאות תאפשר הנחה בעמלות פירעון עתידית במסלולי הק"צ בלבד.
ג. ק"צ  / שילוב הזכאות תאפשר הנחה בעמלות פירעון עתידית הכוללת.
ד. קל"צ  / שילוב הזכאות תאפשר הנחה בעמלות פירעון עתידית הכוללת.

3. מהו התמהיל המוצג באישור העקרוני? לחצו כאן להצגת האישור:

א. 2/3 קל"צ, 1/3 מל"צ
ב. 50% קל"צ, 50% מ"צ
ג. 1/3 פריים, 1/3 מ"צ, 1/3 קל"צ
ד. 2/3 מל"צ, 1/3 קל"צ

4. מהי הריבית הכוללת החזויה באישור? לחצו כאן להצגת האישור:

א. 4.66%
ב. 4.48%
ג. 4.39%
ד. הריבית הכוללת החזוי אינה קיימת באישור זה.

5. כיצד נחשב את סכום מסלול הלוואה ספציפי ביחס לסכום ההלוואה הכולל?

א. נכפיל את סכום ההלוואה הכולל בסכום ההלוואה הספציפי ונכפיל ב 100.
ב. נחלק את סכום ההלוואה הכולל בסכום ההלוואה הספציפי ונכפיל ב 100.
ג. נכפיל את סכום ההלוואה הספציפי בסכום ההלוואה הכולל ונכפיל ב 100.
ד. נחלק את סכום ההלוואה הספציפי בסכום ההלוואה הכולל ונכפיל ב 100.

6. סמנו את התשובה הנכונה: כאשר אדם לוקח משכנתא חדשה,  באלו מהמקרים יש חשש לעמלת פירעון עתידית?

א. פריים, קל"צ, מל"צ, ק"צ
ב. קל"צ, מל"צ
ג. פריים, קל"צ
ד. פריים, ק"צ
ה. במשכנתא חדשה בכל אחד מהמסלולים יש פוטנציאל לחשש עמלת פירעון מהסיבה שלפחות 1/3 מגובה ההלוואה חייבים לקחת בריבית קבועה.
ו. כל התשובות נכונות.

7. מהו המסלול עם הכי הרבה פוטנציאל לעמלת פירעון עתידית?

א. פריים
ב. מ"צ 7
ג. קל"צ
ד. מל"צ 10

8. מה תדירות השינוי בריבית ומהו העוגן במסלול המל"צ? לחצו כאן להצגת האישור:

א. מל"צ 5 / 3.73%
ב. מל"צ 7 / 3.73%
ג. מל"צ 5 / 4.48%
ד. מל"צ 5 / 4.48%

9. מחיר למשתכן: עלות חוזית 1,350,000, שווי שוק לפי הערכת שמאי 1,850,000, מה ההון העצמי המינימאלי שיש לרוכש להביא ומה יהיה האחוז המימון מבחינת הרוכש עצמו?

א. 100,000 ש"ח / 92.6%.
ב. 135,000 ש"ח / 90%
ג. 500,000 / 73%
ד. 197,500 / 85%

10. מחיר למשתכן: עלות חוזית 1,350,000, שווי שוק לפי הערכת שמאי 1,850,000, מה אחוז המימון מנקודת הבנק?

א. 92.6%
ב. 85%
ג. 90%
ד. 67.5%

11. תצהיר דירה יחידה / חלופית:

א. לא רלוונטי במשכנתאות חדשות.
ב. רלוונטי רק במחזורי משכנתא.
ג. נחתום בכל העסקאות ובכל אחוז מימון.
ד. בכל עסקת רכישה במידה ועברנו 50% מימון

12. למשפחת משכנתא יתרת הלוואת משכנתא בבנק לאומי בגובה של 750,000 ש"ח, שווי נכס 3.4 מ', מעוניינים לקבל תוספת לטובת פירעון הלוואות קיימות ע"ס 350,000 ש"ח. האם ניתן לקבל את התוספת ומהם הקריטריונים שהבנק יבחן לטובת מתן אישור?

א. ניתן בכל מקרה ואפילו חובה מבחינת הבנקים כי אחוז המימון מאפשר.
ב. לא ניתן למנף נכס קיים לטובת פירעון הלוואות קיימות.
ג. אחוז המימון מאפשר, הבנק יבחן יחס החזר מהכנסה, התנהלות משכנתא ונתוני אשראי. הבנק יכול, אך לא מחויב לאשר.
ד. כל התשובות נכונות.

13. למשפחת משכנתא יתרת הלוואת משכנתא בבנק לאומי בגובה של 750,000 ש"ח, שווי נכס 3.4 מ', מעוניינים לקבל תוספת לטובת פירעון הלוואות קיימות ע"ס 350,000 ש"ח. 

א. ניתן לבדוק התכנות לתוספת הנדרשת רק בבנק הנוכחי.
ב. ניתן לבדוק התכנות לתוספת הנדרשת בכל אחד מהבנקים בדרגה שנייה.
ג. ניתן לבדוק התכנות לתוספת הנדרשת רק בבנק מזרחי.
ד. ניתן לבדוק התכנות לתוספת הנדרשת רק בבנק פועלים והבינלאומי.

14. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס ראשון בעלות של 1.75 מ', מס הרכישה שיצטרכו לשלם?

א. 6% בכל מקרה
ב. 8% בכל מקרה
ג. אין מס רכישה בדירה יחידה עד לסכום של 1,919,155 ש"ח.
ד. אין מס רכישה על רכישת דירה ראשונה.

15. נכס יחיד, מהו מס הרכישה המקסימאלי שישולם על חלק יחסי מההלוואה?

א. 8%
ב. 3.5%
ג. 10%
ד. 25%

16. למשפחת משכנתא הלוואה בבנק לאומי, במסלולים הבאים: פרים, קל"צ, ק"צ, מל"צ. מעוניינים למחזר רק את משלול הפריים בדרגה שנייה:

א. את הסכום למחזור יהיו חייבים לקחת לפחות 1/3 בריבית קבועה צמודה
ב. את הסכום למחזור יהיו חייבים לקחת לפחות 1/3 בריבית קבועה לא צמודה
ג. את הסכום למחזור יכולים לקחת 100% בריבית משתנה
ד. לא ניתן למחזר חלק מההלוואה לבנק אחר.

17. סמנו את התשובות הנכונות: אילו מסלולים הריבית הכוללת החזויה זהה לריבית המתואמת?

א. פריים
ב. ק"צ
ג. מל"צ
ד. קל"צ

18. אדם שיש לו דירה בבעלות בשותפות עם 3 שותפים. חלקו בדירה 45%. מעוניין לרכוש נכס נוסף, מה המימון המקסימאלי שיכול לקבל על הנכס הנוסף בבנקים?

א. 50%
ב. 70%
ג. 60%
ד. 75%

19. משכנתא הפוכה:

א. ככל שגיל הלווים גבוה יותר סכום ההלוואה נמוך יותר.
ב. ככל שגיל הלווים גבוה יותר סכום ההלוואה גבוה יותר.
ג. בכל מקרה עד 50% משווי הנכס במידה ומחליטים לשלם רק ריבית.
ד. בכל מקרה עד 25% משווי הנכס במידה ומחליטים לא לשלם את הריבית.

20. קרן שווה:

א. החזר חודשי הולך וגדל.
ב. החזר חודשי קבוע.
ג. משלמים אך ורק את הריבית.
ד. החזר חודשי הולך וקטן.

21. קרן שווה – קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן:

א. ההחזר חודשי יכול לעלות.
ב. החזר חודשי בכל מקרה קבוע.
ג. למדד המחירים לצרכן אין השפעה בלוח סילוקין מסוג קרן שווה.
ד. בכל מקרה ההחזר החודשי הולך וקטן.

22. שפיצר – משתנה צמודה למדד המחירים לצרכן:

א. בכל מקרה ההחזר החודשי הולך וקטן.
ב. החזר חודשי בכל מקרה קבוע.
ג. למדד המחירים לצרכן אין השפעה בלוח סילוקין מסוג שפיצר.
ד. ההחזר חודשי יכול לעלות.

23. דירה להשקעה, שווי נכס לפי חוזה 1,000,000, שווי נכס לפי שמאות 920,000 ש"ח, מהו אחוז המימון המקסימאלי שניתן לקבל? 

א. 75% לפי שמאות.
ב. 75% לפי חוזה.
ג. 50% לפי הגבוה מבניהם.
ד. 50% לפי שמאות.

24. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס בשווי של 1,750,000, המימון הנדרש – 75%. מהם יכול להוות מכשול בעסקה:

א. עסקה שהנכס מוגדר "מבנה מסוכן"
ב. נכס מחולק.
ג. שמאות נמוכה מעלות חוזית.
ד. כל התשובות נכונות.

25. רישום משכנתא לטובת הבנק בטאבו, מהי ההקלה שהתקבלה לאחרונה?

א. אין צורך להציג אישור עירייה.
ב. אין צורך לבצע רישום בכלל.
ג. אין הבדל, הכל אותו דבר.
ד. להיפך, ישנם משימות נוספות אותם עלינו לבצע לטובת ביצוע הרישום.

לקבלת תשובות למבחן הכנה מספר 0025 – לחץ כאן

 

MORTGAGE - החבילה המושלמת ליועצי משכנתאות - חשיפה, לידים חמים, הכשרות מקצועיות, ליווי פרקטי ושיתופי פעולה
אני מעוניין/ת לקבל פרטים

  שואלים את המומחה
  ידוע לי כי השימוש בפורום שואלים את המומחה כפוף להסכמה לתנאי השימוש באתר
  שאלתך התקבלה במערכת המומחים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא.
  אחד מיועצי משכנתאות יספקו מענה בהקדם האפשר ותתקבל התראה על כך בכתובת הדוא"ל שהזנת - המשך גלישה מהנה!
  מחשבון משכנתא מהיר
  גובה ההלוואה
  תקופה בשנים
  ריבית שנתית
  החזר חודשי
  0 ש"ח
  עלות ההלוואה
  0 ש"ח
  ריביות משכנתא ומדדים
  מדד המחירים לצרכן
  0.6%
  ממוצע ריביות צמודות
  3.46%
  מדד תשומות הבניה
  0.2%
  ממוצע ריביות לא צמודות
  5.2%
  ריבית הפריים
  6%
  ריבית בנק ישראל
  4.5%
  ריביות זכאות 10 שנים
  2.08%
  ריביות זכאות 15 שנים
  2.10%
  ריביות זכאות 20 שנים
  2.30%
  ריביות זכאות 25 שנים
  2.36%
  ריביות זכאות 30 שנים
  2.59%

  MORTGAGE - סרטונים מקצועיים

  מדד המחירים לצרכן - סיכום 2021
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  יועץ המשכנתאות מוטי מסביר על מינוף נכס קיים לכל מטרה ולדיור
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  בנק מזרחי טפחות - מנגנון לקביעת הריבית
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  ממליצים על מוטי שמואלוביץ
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  יועץ המשכנתאות מוטי שמואלביץ מסביר על ריבית הפריים
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  לקוחות ממליצים על יועצי משכנתאות

  מורן ואריק שמש

  למוטי היקר, רצינו לומר לך תודה על הליווי המסור והמקצועי. לא האמנו שבאמת נצליח לחסוך כל כך הרבה כסף במחזור המשכנתא ואפילו הופעתנו לטובה, קיבלנו החזר כספי! צ'ק מהבנק עד הבית…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידו רוזנבלום

  תודה על העזרה, הליווי והייעוץ המקצועיים האדיבים והמובנים (זה לא קל להבין).
  תודה שהכל עשית בשיא הנחמדות, כי אירוע של לקיחת משכנתא הוא לעיתים מאוד לא נחמד. עד המשכנתא הבאה, בחברות עידו רוזנבלום…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אור וסמדר שפירר

  למוטי התותח, רציתי רק להגיד לך תודה. תודה על הדרך, על השירות ועל היחס. אתה יועץ משכנתאות מקצועי שיודע מה הוא עושה ומצליח להשיג ללקוח את מה שהוא צריך…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אהרוני צחור

  את מוטי הכרתי לפני 10 שנים עוד שנסתי למחזר את הלוואת המשכנתא שלי באופן עצמאי. נדחיתי ע"י 2 בנקים למשכנתאות. בשיא הייאוש מצאתי פלאייר עם השם של מוטי שמואלביץ. החלטתי שאין לי מה להפסיד ויצרתי קשר עם מוטי…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דודי ואסתי גולדברג

  היי מוטי, רק רצינו להודות לך מעומק הלב על השירות המסור שקיבלנו לאורך כל הדרך ועוד… תודה שהארת את עיננו והצלחת לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה שנקרא "משכנתא". והתודה הכי גדולה כמובן על מה שהשגת עבורנו…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  גיל קומר

  המלצה למוטי שמואלביץ' – מוטי הוא חברו הטוב ביותר של הלווה בעמידה מול הבנקים. אל תתנו לחיוך הרך ולאווירה הטובה להטעות אתכם! החיוך רך אבל השיניים שיני כריש. הוא נלחם עם הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מאיר ומזל זנטי

  במהלך שנת 2012 אני ואשתי מכרנו את דירתנו הישנה ורכשנו דירה גדולה יותר בבת ים. במהלך התהליך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה החדשה, התחלנו בבירורים לצורך קבלת ההלוואה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  חן גוסלר

  למוטי היקר, רצינו להודות לך על הליווי הצמוד, היעיל והאיכותי בתהליך לקיחת המשכנתא שלנו. היה לי ברור מהרגע הראשון שהכרנו שאנחנו נמצאים בידיים טובות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משה ואורטל כחלון

  מוטי היקר! אלפי תודות על הייעוץ, התמיכה, העזרה, הליווי ועל כל רגע שעמדת לצדינו. יישר כח ובהצלחה. אורטל ומשה כחלון

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מיכאל רבין

  חברתנו עובדת איתך מעל 5 שנים, קבלנו תמיד שירות מקצועי אמין ומהיר עבור מימון פרויקטים בתחום האנרגיה. ברמה האישית עזרת לי מאוד בגיוס משכנתאות והשגת התנאים הטובים ביותר….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מירי ורוני נגאוקר

  למוטי היקר, אני מודה לך מקרב לב על הליווי הצמוד והסיוע לאורך כל תהליך רכישת הדירה. תודה על הסבלנות והתמיכה והיחס החם. בנוסף תודה גם הייעוץ בתחומים השונים הנלווים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידן והילה ברדה

  מוטי היקר, כמו שאתה כבר יודע, הגענו אלייך לאחר תהליך ארוך ומורכב בניסיון למצוא את הבנק שייתן לנו את המשכנתא המשתלמת ביותר. הגענו אלייך, במקצועיות ומומחיות רבה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שערבני נועם

  מוטי שמואלביץ' – המלצה חמה בשנת 2011 רכשנו את ביתנו בהרצליה.
  נדרשנו למשכנתא גדולה מאוד. חבר המליץ לי על מוטי שמואלביץ', קבענו פגישה עם מוטי ומרגע סיום הפגישה הרגשנו שאנחנו בידיים בטוחות ומקצועיות….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  סוזי כהן

  מוטי, ברצוננו להודות לך על הליווי הצמוד בלקיחת המשכנתא. תודה על השירות המהיר והיעיל ובחיסכון המשמעותי והתנאים המעולים. אין ספק שבחרנו נכון ונשמח לעבוד עימך בעתיד שוב. ממליצים בחום רב – סוזי כהן.

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מעיין קנפו

  מוטי, אתה פשוט תותח על! הגענו למוטי בתחילת התהליך ללקיחת משכנתא וקיבלנו ליווי צמוד, מקצועי, אדיב, נעים והכי חשוב, בשפה שכל אחד מבין. מוטי עזר לנו לעשות סדר בבלאגן ושיתף אותנו מהידע והניסיון שלו בנדיבות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שאול חן

  מוטי היקר, תודה על השירות המקצועי, היעיל והאכפתי שהענקת לנו ברמת הלוואת המשכנתא. אין ספק שאתה מקצוען אמיתי והערך המוסף שאתה נותן עצום! יעיל ביותר בכל המשתמע מההתנהלות מול הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משפחת שריד - אלי והדר

  מוטי היקר, הכרנו אותך כזוג צעיר המעוניין לרכוש את הדירה הראשונה שלו, סידרת לנו משכנתא בתנאים שביקשנו, למרות שבתחילת הדרך זה נראה היה בלתי אפשרי. נכנסנו לדירה וכעבור תקופה דיברנו שוב – הפעם כדי למחזר את המשכנתא…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דניאל גד

  מוטי- הסבלנות, האדיבות, היושרה, הזמינות והמקצועיות שגילית לאורך כל התהליך
  ראויים להערכה! אני מודה לך מקרב לב על כל הסיוע, הייעוץ, השירות האדיב שלך והדאגה לקבל את ההצעה הטובה. הפכת את כל התהליך לידידותי ויעל ביותר. בברכה והערכה רבה. דניאל גד

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  תשובות למבחן הכנה מספר 0025 – התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל

  1 ד 16 ג
  2 ג 17 ד
  3 ד 18 א
  4 א 19 ב
  5 ד 20 ד
  6 ו 21 א
  7 ג 22 ד
  8 ב 23 ד
  9 א 24 ד
  10 ד 25 א
  11 ד
  12 ג
  13 ב
  14 ג
  15 ג