מבחן הכנה 0024 - התאחדות יועצי המשכנתאות

נכתב בתאריך 28-05-2023

MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא

הצטרפו אלינו לקבוצת WhatsApp סופר פרקטית ומעשירה - תכל'ס ייעוץ משכנתא! להנות מתכנים מעשירים וחשיפה ללקוחות פוטנציאלים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא!

להצטרפות

מבחן הכנה מספר 0024

 

חזרה לעמוד ראשי וצפייה במבחנים נוספים – הכנה למבחני ההתאחדות

28/05/2023

הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא – מבחן מספר: 0024

 

1. מצ"ב דוגמא לאישור עקרוני בנק מזרחי טפחות: לחץ כאן. "סל מוצע":

א. אחד מהתמהילים אותם הבנק מחויב להציעה ולהציג ללווה בכפוף להנחיות בנק ישראל.
ב. אחד מהתמהילים אותם הבנק מחויב להציעה ולהציג ללווה במחיר הכסף האטרקטיבי ביותר.
ג. התמהיל אותו היועץ הרכיב ביחס לצורך הלווה וניתן בנוסף לתמהילים המחייבים את הבנק.
ד. אין משמעות לסל המוצע.

2. מצ"ב דוגמא לאישור עקרוני בנק מזרחי טפחות: לחץ כאן. מהי הריבית החזויה המופיע באישור העקרוני ומה המשמעות שלה?

א. 4.81 / מחיר הכסף, הריבית אותה נשלם בהתחשב בתחזיות המתפרסמות.
ב. 4.55 / מחיר הכסף, הריבית אותה נשלם בהתחשב בתחזיות המתפרסמות.
ג. 4.67 / תחזית מחיר הכסף, נכון רק בהלוואות צמודות מדד.
ד. 4.55 / תחזית מחיר הכסף, נכון רק בהלוואות צמודות מדד.

3. מצ"ב דוגמא לאישור עקרוני בנק מזרחי טפחות: לחץ כאן. מהו המרווח במסלול המתאים המוצג באישור העקרוני:

א. מסלול 1, קל"צ, מרווח 0.
ב. מסלול 1, ק"צ, מרווח 0.
ג. מסלול 2, מ"צ, מרווח 0.93.
ד. מסלול 2, מל"צ, מרווח 0.93.

4. מצ"ב דוגמא לאישור עקרוני בנק מזרחי טפחות: לחץ כאן. מה משמעות התקופה בסעיף 9?

א. אין משמעות לתקופה, לא אומר לנו כלום.
ב. תקופת הזמן שההחזר החודשי מקסימאלי ביחס לתחזיות.
ג. תקופת הזמן שההחזר החודשי מינימאלי ביחס לתחזיות.
ד. תקופת הזמן שההחזר החודשי שווה ערך להחזר בחודש הראשון של ההלוואה.

5. מצ"ב דוגמא לאישור עקרוני בנק מזרחי טפחות: לחץ כאן. מסלול 2, מה ניתן להסיק מההחזר החודשי המופיע בסעיף 8 להחזר החודשי המופיע בסעיף 9.

א. ניתן להסיק שבכפוף לתחזיות הצפי שלאורך ה 20 שנים תהיה עליה מזערית בממוצע בעוגן.
ב. ניתן להסיק שבכפוף לתחזיות הצפי שלאורך ה 20 שנים תהיה ירידה מזערית בממוצע בעוגן.
ג. ניתן להסיק שבכפוף לתחזיות הצפי שלאורך ה 20 שנים תהיה עליה משמעותית בממוצע בעוגן.
ד. ניתן להסיק שבכפוף לתחזיות הצפי שלאורך ה 20 שנים תהיה ירידה משמעותית בממוצע בעוגן.

6. מהם הסלים האחידים (התמהילים) אותם מחויב הבנק להציע ללווה:

א. הבנק לא חייב בסלים אחידים.
ב. 1. 50% קבועה צמודה מדד ו 50% קבועה לא צמוד מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש קבועה צמודה מדד. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.
ג. 1. 100% קבועה צמודה מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש קבועה צמודה מדד. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.
ג. 1. 100% קבועה צמודה מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש משתנה. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.

7. זוג לווים משתכרים יחד ברמה של 12,500 נטו. לטובת קבלת אישור להלוואה הרצויה נדרשו להביא ערב משלם. הכנסות הלווה הנוסף נטו 11,000 ₪ ולו החזרי הלוואות כולל 2,000 ₪. מה תהיה ההכנסה הכוללת עבור הבנק לטובת חישוב יחס החזר.

א. 17,500 ₪
ב. לא ניתן להתייחס להכנסה של לווה נוסף
ג. 17,000 ₪
ד. 21,500 ₪

8. משכנתא במימון גבוה של 75% ויותר, כיצד הייתם ממליצים ללווה לפעול טרם חתימה על חוזה רכישה?

א. אין צורך בביצוע פעולות מיוחדות מלבד הוצאת אישור עקרוני לעסקה.
ב. נבדוק מה ריביות השוק הזולות ביותר שניתן לקבל.
ג. לבדוק מה התקופה המקסימאלית שניתן לקבל את המשכנתא.
ד. הוצאת אישור עקרוני ושמאות מוקדמת חובה.

9. תושב חוץ מעוניין לרכוש נכס בארץ, מה תהיה הקצאת הון?

א. 100%
ב. תושבי חוץ – הקצאת הון זהה לתושבי הארץ
ג. 75%
ד. תושבי חוץ – אין הקצאת הון

10. קרן שווה, כיצד נחשב את ההחזר החודשי חודש בחודשו?

א. לא ניתן לחשב, בעייתי.
ב. נכפיל את ההחזר על חשבון הריבית בתקופת ההלוואה.
ג. נחבר את יתרת קרן ההלוואה בחודש נתון להחזר ע"ח הריבית באותו החודש.
ד. סה"כ החזר ע"ח ריבית בחודש נתון ועוד ההחזר על חשבון הקרן באותו החודש.

11. אדם שיש לו דירה בבעלות בשותפות עם 5 שותפים. חלקו בדירה 50%. מעוניין לרכוש נכס נוסף, מה המימון המקסימאלי שיכול לקבל על הנכס הנוסף בבנקים השונים?

א. 33%
ב. 25%
ג. 45%
ד. 50%

12. סמנו את התשובות הנכונות: אילו מסלולים הריבית הכוללת החזויה רלוונטית

א. פריים
ב. קל"צ
ג. מל"צ
ד. ק"צ

13. הגענו לטאבו לרשום הערת אזהרה, מה המסמך אותו נצטרך להביא אתנו?

א. שטרות משכנתא + אישור עירייה על העדר חובות + ת.ז.
ב. שטרות משכנתא + ת.ז.
ג. חוזה רכישה ות.ז.
ד. חוזה רכישה, שטרות, אישור תשלום הון עצמי חובה!

14. "הסכמה לדרגה שנייה" – מה העסקה הנכונה? סמנו את התשובות הנכונות:

א. מחיר למשתכן
ב. מחזור פנימי ותוספת
ג. תוספת משכנתא על הקיים אשר יילקח בבנק אחר
ד. בנייה עצמית.
ה. מחזור חיצוני.
ו. תוספת בלבד בבנק הנוכחי.

15. משפחת משכנתא מעוניינת למחזר מסלול בודד בהלוואת משכנתא קיימת.

א. לא ניתן למחזר מסלול בודד
ב. ניתן למחזר בבנק נוכחי בלבד
ג. ניתן למחזר בבנק הנוכחי וגם בבנק אחד בדרגה שנייה
ד. ניתן למחזר חלק מהמשכנתא בתנאי שזה עובר 30% מגובה ההלוואה הכוללת

16. לוח סילוקין מסוג שפיצר, מסלול הלוואה – קל"צ:

א. החזר חודשי משתנה בכפוף לשינויים במדד.
ב. החזר חודשי משתנה בכפוף לשינויים בריבית.
ג. החזר חודשי משתנה בכפוף לשינויים בריבית ובמדד.
ד. אף תשובה לא נכונה.

17. רכישת מגרש, מה יהיה מס הרכישה?

א. 6%
ב. 8%
ג. לפי מדרגות המס הידועות לרכישת דירה
ד. אין מס רכישה על רכישת מגרש

18. משפחת משכנתא מעוניינים לרכוש נכס עלי יש הערת אזהרה של "מבנה מסוכן"

א. מבנה מסוכן: עסקה מסוכנת לבנק, לא ניתן לקבל מימון.
ב. נכסים שהבנק יממן עד 50% מימון לכל היותר ובכל מקרה חשוב לבצע שמאות מוקדמת ולוודא שניתן לקבל משכנתא ומהם ההתניות.
ג. מבנה בו מתגלים פגמים המהווים סכנה למבנה עצמו / דיירים / עוברי אורח. חשוב לבצע שמאות מוקדמת ולוודא שניתן לקבל משכנתא ומהם ההתניות.
ד. לא רלוונטי לבנק "מבניה מסוכן" או לא.

19. משכנתא ע"ס 450,000 ₪ ל 17 שנים החזר חודשי תנודתי ויתרת הקרן יורדת תמיד:

א. קל"צ
ב. מל"צ
ג. ק"צ
ד.מ"צ

20. מהו מרווח מריבית הבסיס – ה"עוגן"

א. אחוז מסוים של תוספת או הפחתה מריבית העוגן, בתנאי שהריבית הבסיס לא תהיה שלילית
ב. 0.5% מפחות בכל מצב מריבית העוגן
ג. 1.5% תוספת בכל מצב מריבית העוגן
ד. אחוז מסוים של תוספת או הפחתה מריבית הבסיס הנקבע בין היתר מטיב לקוח ואחוז המימון

21. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס בשווי של 1,750,000, המימון הנדרש – 75%. מהם יכול להוות מכשול בעסקה:

א. עסקה שהנכס מוגדר "מבנה מסוכן"
ב. בכל הבנק חייב לתת לנו מימון מקסימאלי בהנחה שמדובר בנכס יחיד
ג. שמאות נמוכה מעלות חוזית.
ד. תשובות א ,ג נכונות.

22. "שטרות משכנתא" – מה העסקה הנכונה

א. מחיר למשתכן
ב. רכישה מקבלן
ג. מחזור משכנתא עסקת טאבו
ד. קרקע חקלאית

23. לווה נוסף, כיצד הבנק מתייחס להכנסה?

א. 50% מההכנסה נטו לאחר קיזוז התחייבויות לתקופה של מעל 1.5 שנים.
ב. 50% מההכנסה נטו בכל מקרה.
ג. 100% מההכנסה, בדיוק כמו לווה ראשי.
ד. 50% מההכנסה ברוטו לאחר קיזוז התחייבויות לתקופה של מעל 1.5 שנים.

24. ערך "כינון" עמד על רמה של 800,000 ₪. מה זה אומר?

א. אומדן עלויות בנייה
ב. השווי למימוש מהיר
ג. מגדיר את שווי הנכס לבטוחה לבנק
ד. שווי קיים במידה וישנם חריגות בנכס

25. תצהיר דירה יחידה / חלופית – יש לסמן את התשובות הנכונות:

א. נחתום רק ברכישה דירה חלופית, מימון גבוה מ 50%
ב. נחתום רק ברכישה דירה יחידה, מימון גבוה מ 50%
ג. נחתום רק ברכישה דירה להשקעה, מימון גבוה מ 60%%
ד. בכל עסקת רכישה נצטרך להצהיר על דירה חלופית או יחידה במידה ועברנו 50% מימון

26. מסלול זכאי משרד הבינוי והשיכון?

א. ק"צ, 3% או ממוצע ריביות לתקופה, הנמוך מבניהם פחות 0.5%.
ב. 3% לא צמוד למדד, משתנה, ל 30 שנים פחות 0.5%.
ג. 2.5% צמוד מדד, קבועה, ל 10 שנים ללא עמלות פירעון.
ד. 3% צמוד מדד פחות, קבועה, 30 שנים, הריבית תקטן ככל שתקופת ההלוואה תתקצר.

27. רגולציה – סמנו את התשובות הנכונה

א. ניתן לקבל 100% מגובה ההלוואה בריבית קבועה צמודת מדד.
ב. לפחות 1/3 מגובה ההלוואה חייבים לקחת בריבית קבועה לא צמודת מדד.
ג. לפחות 1/3 מגובה ההלוואה חייבים לקחת בריבית קבועה צמודה למדד.
ד. נין לקבל עד 100% מגובה ההלוואה בריבית משתנה צמודת מדד ופריים.
ה. במחזור משכנתא, בהנחה ש 100% מההלוואה בריבית משתנה, ניתן למחזר את כל ההלוואה ל פריים.
ו. במחזור משכנתא חייבים לקחת לפחות 1/3 מגובה ההלוואה בריבית קבועה ללא קשר למסלולי ההלוואה הקיימים.

28. מש"ח, מהו ובאילו עסקאות נצטרך להציג לבנק?

א. טופס מקוון המדווח לרשויות המס בעקבות כל עסקת רכישה, אך בעסקאות שאין בגינם תשלום מס אין צורך בדיווח.
ב. לא רלוונטי בעסקאות נדלן דירה יחידה, רק להשקעה.
ג. כל עסקה שמתבצעת, כולל מחזורי משכנתא, מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס בעקבות עסקאות מבוצעות. יש להעביר לבנק טופס דיווח בכל עסקת רכישה. הדיווח נעשה ע"י עורך הדין באופן מקוון.
ד. כל עסקת רכישה שמתבצעת, מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס בעקבות עסקאות מבוצעות. יש להעביר לבנק טופס דיווח בכל עסקת רכישה.

29. מחיר למשתכן / מחיר מופחת – עלות חוזית 2.2 מ', שווי שוק 2.9 מ'. משכנתא מקסימאלית שניתן לקבל?

א. 1.35 מ'
ב. 2.175 מ'
ג. 1.8 מ'
ד. 1.65 מ'

30. מחיר למשתכן / מחיר מופחת – עלות חוזית 1.7 מ', שווי שוק 2.2 מ'. משכנתא מקסימאלית שניתן לקבל? ומה אחוז המימון מבחינת הלקוח?

א. 1.35 מ' / 79%
ב. 1.70 מ' / 100%
ג. 1.53 מ' / 90%
ד. 1.65 מ' / 97%

לקבלת תשובות למבחן הכנה מספר 0024 – לחץ כאן

 

MORTGAGE - החבילה המושלמת ליועצי משכנתאות - חשיפה, לידים חמים, הכשרות מקצועיות, ליווי פרקטי ושיתופי פעולה
אני מעוניין/ת לקבל פרטים

  שואלים את המומחה
  ידוע לי כי השימוש בפורום שואלים את המומחה כפוף להסכמה לתנאי השימוש באתר
  שאלתך התקבלה במערכת המומחים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא.
  אחד מיועצי משכנתאות יספקו מענה בהקדם האפשר ותתקבל התראה על כך בכתובת הדוא"ל שהזנת - המשך גלישה מהנה!
  מחשבון משכנתא מהיר
  גובה ההלוואה
  תקופה בשנים
  ריבית שנתית
  החזר חודשי
  0 ש"ח
  עלות ההלוואה
  0 ש"ח
  ריביות משכנתא ומדדים
  מדד המחירים לצרכן
  0.2%
  ממוצע ריביות צמודות
  3.4%
  מדד תשומות הבניה
  0.5%
  ממוצע ריביות לא צמודות
  5.16%
  ריבית הפריים
  6%
  ריבית בנק ישראל
  4.5%
  ריביות זכאות 10 שנים
  2.17%
  ריביות זכאות 15 שנים
  2.18%
  ריביות זכאות 20 שנים
  2.29%
  ריביות זכאות 25 שנים
  2.46%
  ריביות זכאות 30 שנים
  2.62%

  MORTGAGE - סרטונים מקצועיים

  גרירת משכנתא מתני נכון ומתי נוותר
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  יועץ המשכנתאות מוטי שמואלביץ - סודות הנדל"ן
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  הסבר על מחשבון חישוב יחס החזר מהכנסה
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  כיצד שינוי בריבית בריביות המשתנות משפיע על לוחות הסילוקין
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  לקוחות ממליצים על יועצי משכנתאות

  מורן ואריק שמש

  למוטי היקר, רצינו לומר לך תודה על הליווי המסור והמקצועי. לא האמנו שבאמת נצליח לחסוך כל כך הרבה כסף במחזור המשכנתא ואפילו הופעתנו לטובה, קיבלנו החזר כספי! צ'ק מהבנק עד הבית…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידו רוזנבלום

  תודה על העזרה, הליווי והייעוץ המקצועיים האדיבים והמובנים (זה לא קל להבין).
  תודה שהכל עשית בשיא הנחמדות, כי אירוע של לקיחת משכנתא הוא לעיתים מאוד לא נחמד. עד המשכנתא הבאה, בחברות עידו רוזנבלום…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אור וסמדר שפירר

  למוטי התותח, רציתי רק להגיד לך תודה. תודה על הדרך, על השירות ועל היחס. אתה יועץ משכנתאות מקצועי שיודע מה הוא עושה ומצליח להשיג ללקוח את מה שהוא צריך…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אהרוני צחור

  את מוטי הכרתי לפני 10 שנים עוד שנסתי למחזר את הלוואת המשכנתא שלי באופן עצמאי. נדחיתי ע"י 2 בנקים למשכנתאות. בשיא הייאוש מצאתי פלאייר עם השם של מוטי שמואלביץ. החלטתי שאין לי מה להפסיד ויצרתי קשר עם מוטי…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דודי ואסתי גולדברג

  היי מוטי, רק רצינו להודות לך מעומק הלב על השירות המסור שקיבלנו לאורך כל הדרך ועוד… תודה שהארת את עיננו והצלחת לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה שנקרא "משכנתא". והתודה הכי גדולה כמובן על מה שהשגת עבורנו…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  גיל קומר

  המלצה למוטי שמואלביץ' – מוטי הוא חברו הטוב ביותר של הלווה בעמידה מול הבנקים. אל תתנו לחיוך הרך ולאווירה הטובה להטעות אתכם! החיוך רך אבל השיניים שיני כריש. הוא נלחם עם הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מאיר ומזל זנטי

  במהלך שנת 2012 אני ואשתי מכרנו את דירתנו הישנה ורכשנו דירה גדולה יותר בבת ים. במהלך התהליך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה החדשה, התחלנו בבירורים לצורך קבלת ההלוואה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  חן גוסלר

  למוטי היקר, רצינו להודות לך על הליווי הצמוד, היעיל והאיכותי בתהליך לקיחת המשכנתא שלנו. היה לי ברור מהרגע הראשון שהכרנו שאנחנו נמצאים בידיים טובות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משה ואורטל כחלון

  מוטי היקר! אלפי תודות על הייעוץ, התמיכה, העזרה, הליווי ועל כל רגע שעמדת לצדינו. יישר כח ובהצלחה. אורטל ומשה כחלון

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מיכאל רבין

  חברתנו עובדת איתך מעל 5 שנים, קבלנו תמיד שירות מקצועי אמין ומהיר עבור מימון פרויקטים בתחום האנרגיה. ברמה האישית עזרת לי מאוד בגיוס משכנתאות והשגת התנאים הטובים ביותר….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מירי ורוני נגאוקר

  למוטי היקר, אני מודה לך מקרב לב על הליווי הצמוד והסיוע לאורך כל תהליך רכישת הדירה. תודה על הסבלנות והתמיכה והיחס החם. בנוסף תודה גם הייעוץ בתחומים השונים הנלווים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידן והילה ברדה

  מוטי היקר, כמו שאתה כבר יודע, הגענו אלייך לאחר תהליך ארוך ומורכב בניסיון למצוא את הבנק שייתן לנו את המשכנתא המשתלמת ביותר. הגענו אלייך, במקצועיות ומומחיות רבה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שערבני נועם

  מוטי שמואלביץ' – המלצה חמה בשנת 2011 רכשנו את ביתנו בהרצליה.
  נדרשנו למשכנתא גדולה מאוד. חבר המליץ לי על מוטי שמואלביץ', קבענו פגישה עם מוטי ומרגע סיום הפגישה הרגשנו שאנחנו בידיים בטוחות ומקצועיות….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  סוזי כהן

  מוטי, ברצוננו להודות לך על הליווי הצמוד בלקיחת המשכנתא. תודה על השירות המהיר והיעיל ובחיסכון המשמעותי והתנאים המעולים. אין ספק שבחרנו נכון ונשמח לעבוד עימך בעתיד שוב. ממליצים בחום רב – סוזי כהן.

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מעיין קנפו

  מוטי, אתה פשוט תותח על! הגענו למוטי בתחילת התהליך ללקיחת משכנתא וקיבלנו ליווי צמוד, מקצועי, אדיב, נעים והכי חשוב, בשפה שכל אחד מבין. מוטי עזר לנו לעשות סדר בבלאגן ושיתף אותנו מהידע והניסיון שלו בנדיבות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שאול חן

  מוטי היקר, תודה על השירות המקצועי, היעיל והאכפתי שהענקת לנו ברמת הלוואת המשכנתא. אין ספק שאתה מקצוען אמיתי והערך המוסף שאתה נותן עצום! יעיל ביותר בכל המשתמע מההתנהלות מול הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משפחת שריד - אלי והדר

  מוטי היקר, הכרנו אותך כזוג צעיר המעוניין לרכוש את הדירה הראשונה שלו, סידרת לנו משכנתא בתנאים שביקשנו, למרות שבתחילת הדרך זה נראה היה בלתי אפשרי. נכנסנו לדירה וכעבור תקופה דיברנו שוב – הפעם כדי למחזר את המשכנתא…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דניאל גד

  מוטי- הסבלנות, האדיבות, היושרה, הזמינות והמקצועיות שגילית לאורך כל התהליך
  ראויים להערכה! אני מודה לך מקרב לב על כל הסיוע, הייעוץ, השירות האדיב שלך והדאגה לקבל את ההצעה הטובה. הפכת את כל התהליך לידידותי ויעל ביותר. בברכה והערכה רבה. דניאל גד

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  תשובות למבחן הכנה מספר 0024 – התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל

  1 ג 16 ד
  2 א 17 א
  3 ד 18 ג
  4 ב 19 ב
  5 א 20 ד
  6 ג 21 ד
  7 ג 22 ג
  8 ד 23 א
  9 ב 24 א
  10 ד 25 ד
  11 ד 26 א
  12 א, ג, ד 27 א
  13 א 28 ד
  14 ג, ה 29 ד
  15 ג 30 א