תחזיות אינפלציה ועוגנים במשכנתא

לרשותכם טבלה המפרטת את צפי מדד המחירים לצרכן לפי התחזית החזויה שמפרסם בנק ישראל, בפורטל המשכנתאות: MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא.

הלוואות משכנתא המוגדרות "צמודות למדד" מושפעות מהשינוי במדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לכל חודש.

לאורך שנים מדד המחירים לצרכן נמצא בעלייה מתמדת, יחד עם זאת ניתן לראות בתקופות מסוימות ולפעמים גם בממוצע שנתי שהמדד יכול להיות גם שלילי – דפלציה.

מדד המחירים לצרכן משפיע לנו באופן ישיר על יתרת הקרן של ההלוואה בלוח הסילוקין וכנגזרת מכך גם על ההחזר החודשי.

 השאלה שתמיד נשאלת בהלוואות המוגדרות "צמודות מדד" היא: "כמה נכון להזין מדד שנתי במחשבוני המשכנתא"

אז הנה לכם טבלה מתעדכנת פעמיים בכל חודש עם צפי אינפלציה לפי תקופה.

קלנדרי – ממוצע מתאריך ה 1 לכל חודש ועד סוף החודש (הפרסום בדרך כלל 2-3 לאחר מכן)

מדדי – ממוצע מתאריך ה 16 לכל חודש ועד ה 15 של החודש הבא.

טבלת נתוני מדד המחירים לצרכן – לחץ כאן

בברכה,
צוות הפורטל – MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא

חשוב מאוד

השימוש במידע המופיע בעמוד זה הינו באחריות הגולש בלבד, אינו בגדר המלצה ואינו מחליף כל ייעוץ מכל סוג. נתוני צפי המדד נגזרים מאתר בנק ישראל.

צפי אינפלציה ביחס לתקופת זמן

צפי אינפלציה (מדד מחירים) בממוצע לשנה
תאריך עדכוןסוג עדכוןשנהשנתיים5 שנים10 שנים15 שנים20 שנים25 שנים30 שנים
17/10/23מדדי2.73%2.66%2.64%2.74%2.82%2.87%2.90%2.92%
04/10/23קלנדרי2.66%2.63%2.60%2.70%2.75%2.78%2.80%2.81%
17/09/23מדדי2.70%2.64%2.61%2.70%2.78%2.82%2.85%2.86%
05/09/23קלנדרי2.66%2.61%2.63%2.75%2.83%2.88%2.91%2.92%
17/08/23מדדי2.59%2.59%2.66%2.77%2.83%2.87%2.88%2.90%
04/08/23קלנדרי2.72%2.70%2.71%2.78%2.82%2.83%2.45%2.85%
17/07/23מדדי2.83%2.75%2.70%2.75%2.79%2.81%2.83%2.84%
04/07/23קלנדרי2.80%2.71%2.64%2.70%2.76%2.79%2.81%2.83%
17/06/23מדדי2.87%2.77%2.68%2.73%2.78%2.82%2.84%2.85%
04/06/23קלנדרי2.76%2.70%2.68%2.74%2.78%2.79%2.80%2.80%
17/05/23מדדי2.74%2.68%2.67%2.75%2.79%2.80%2.80%2.81%
02/05/23קלנדרי2.94%2.83%2.75%2.79%2.83%2.85%2.86%2.86%
03/04/23קלנדרי2.90%2.84%2.78%2.80%2.82%2.82%2.82%2.82%
20/03/23מדדי3.01%2.97%2.89%2.84%2.81%2.80%2.79%2.78%
17/02/23מדדי2.36%2.47%2.64%2.66%2.61%2.57%2.54%2.52%
02/02/23קלנדרי2.26%2.40%2.60%2.63%2.59%2.55%2.52%2.50%
17/01/23מדדי2.28%2.44%2.63%2.63%2.57%2.52%2.48%2.46%
02/01/23קלנדרי2.34%2.53%2.67%2.63%2.56%2.50%2.47%2.44%
19/12/22מדדי2.49%2.59%2.68%2.63%2.55%2.50%2.46%2.43%
04/12/22קלנדרי2.60%2.69%2.75%2.66%2.57%2.51%2.47%2.44%
17/11/22מדדי2.77%2.81%2.80%2.68%2.59%2.53%2.49%2.47%
04/11/22קלנדרי2.84%2.84%2.77%2.64%2.56%2.52%2.49%2.47%
17/10/22מדדי2.98%2.98%2.87%2.68%2.58%2.52%2.48%2.46%
04/10/22קלנדרי3.36%3.26%2.96%2.67%2.52%2.45%2.41%2.38%
סה"כ תחזית שינוי בעוגנים הנגזרים מהתשואה הנומינלית (לא צמוד מדד) לתקופה זמן של 30 שנים
תאריך עדכוןסוג עדכוןמשתנה כל 1משתנה כל 2.5משתנה כל 5משתנה כל 7משתנה כל 10
17/10/23מדדי0.271%0.522%0.638%0.616%0.533%
04/10/23קלנדרי0.030%0.364%0.556%0.562%0.501%
17/09/23מדדי0.059%0.429%0.637%0.641%0.569%
05/09/23קלנדרי0.029%0.442%0.653%0.655%0.581%
17/08/23מדדי-0.029%0.272%0.612%0.625%0.559%
04/08/23קלנדרי-0.177%0.233%0.486%0.516%0.471%
17/07/23מדדי-0.211%0.205%0.465%0.497%0.456%
04/07/23קלנדרי-0.164%0.252%0.506%0.532%0.484%
17/06/23מדדי-0.088%0.273%0.487%0.503%0.452%
04/06/23קלנדרי-0.034%0.310%0.496%0.449%0.438%
17/05/23מדדי-0.032%0.291%0.449%0.447%0.379%
02/05/23קלנדרי-0.066%0.213%0.347%0.342%0.292%
03/04/23קלנדרי-0.275%-0.077%-0.048%-0.073%0.073%
20/03/23מדדי-0.457%-0.331%-0.211%-0.158%-0.113%
17/02/23מדדי-0.287%-0.001%0.021%0.048%0.052%
02/02/23קלנדרי-0.230%-0.086%0.007%-0.029%-0.033%
17/01/23מדדי-0.071%-0.059%-0.044%-0.035%-0.027%
02/01/23קלנדרי0.0410.004%-0.017%-0.020%-0.018%
סה"כ צפי שינוי בעוגנים הנגזרים מהתשואה הריאלית (צמוד מדד) לתקופה זמן של 30 שנים
תאריך עדכוןסוג עדכוןמשתנה כל 1משתנה כל 2.5משתנה כל 5משתנה כל 7משתנה כל 10
17/10/23מדדי-0.035%0.135%0.245%0.258%0.276%
04/10/23קלנדרי-0.172%0.117%0.316%0.350%0.176%
17/09/23מדדי-0.192%0.097%0.299%0.336%0.210%
17/08/23מדדי-0.300%0.025%0.259%0.309%0.217%
04/08/23קלנדרי-0.060%0.042%0.316%0.374%0.093%
17/07/23מדדי-0.267%0.051%0.276%0.322%0.077%
04/07/23קלנדרי-0.203%0.033%0.245%0.290%0.105%
17/06/23מדדי-0.113%0.085%0.241%0.269%0.123%
04/06/23קלנדרי-0.103%0.165%0.345%0.370%0.149%
17/05/23מדדי-0.114%0.133%0.299%0.324%0.144%
02/05/23קלנדרי-0.023%0.114%0.201%0.211%0.103%
03/04/23קלנדרי-0.206%-0.093%-0.003%-0.025%-0.061%
20/03/23מדדי-0.195%-0.130%-0.069%-0.045%-0.205%
17/02/23מדדי-0.338%0.000%0.244%0.298%-0.073%
02/02/23קלנדרי-0.365%0.032%0.210%0.266%-0.062%
17/01/23מדדי-0.129%0.095%0.249%0.275%-0.036%
02/01/23קלנדרי0.116%0.258%0.337%0.332%0.005%

נתוני משכנתא לאורך השנים

מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2023
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
אוקטובר 0.5% 0.2%
ספטמבר -0.1% 0.1%
אוגוסט 0.5% 0.1%
יולי 0.3% -0.2%
יוני 0.0% 0.3%
מאי 0.2% -0.1%
אפריל 0.8% 0.3%
מרס 0.4% 0.2%
פברואר 0.5% -0.2%
ינואר 0.3% 1.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2022
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.3% 0.0%
נובמבר 0.1% -0.2%
אוקטובר 0.6% 0.0%
ספטמבר 0.2% 0.0%
אוגוסט -0.3% 0.1%
יולי 1.1% 0.5%
יוני 0.4% 0.6%
מאי 0.6% 0.5%
אפריל 0.8% 1.0%
מרץ 0.6% 1.0%
פברואר 0.7% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2021
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.3% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.5%
אוקטובר 0.1% 0.2%
ספטמבר 0.2% 0.3%
אוגוסט 0.3% 0.6%
יולי 0.4% 0.3%
יוני 0.1% 0.6%
מאי 0.4% 0.7%
אפריל 0.3% 0.8%
מרץ 0.6% 0.5%
פברואר 0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2020
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.2% 0.0%
אוקטובר 0.3% -0.1%
ספטמבר -0.1% -0.1%
אוגוסט 0.0% 0.1%
יולי 0.2% 0.0%
יוני -0.1% 0.0%
מאי -0.3% -0.1%
אפריל -0.3% -0.1%
מרץ 0.4% 0.2%
פברואר -0.1% 0.0%
ינואר -0.4% 0.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2019
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.0% 0.2%
נובמבר -0.4% 0.0%
אוקטובר 0.4% -0.1%
ספטמבר -0.2% 0.0%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי -0.3% 0.0%
יוני -0.6% 0.0%
מאי 0.7% 0.1%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ 0.5% 0.0%
פברואר 0.1% 0.1%
ינואר -0.1% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2018
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.1%
נובמבר -0.3% 0.0%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.1% 0%
אוגוסט 0.1% 0.2%
יולי 0% 0.3%
יוני 0.1% 0.1%
מאי 0.5% 0.1%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ 0.3% 0.1%
פברואר 0.1% 0.3%
ינואר -0.5% 0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2017
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר -0.3% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.2%
ספטמבר 0.1% 0.2%
אוגוסט 0.3% 0.5%
יולי -0.1% 0.2%
יוני -0.7% 0.2%
מאי 0.4% 0%
אפריל 0.2% 0.2%
מרץ 0.3% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2016
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0%
נובמבר -0.4% 0.2%
אוקטובר 0.2% 0%
ספטמבר -0.1% 0.3%
אוגוסט -0.3% 0%
יולי 0.4% 0.4%
יוני 0.3% 0.1%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ -0.2% 0%
פברואר -0.3% -0.2%
ינואר -0.5% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2015
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.4% 0.1%
אוגוסט -0.2% 0.2%
יולי 0.2% 0.1%
יוני 0.3% 0%
מאי 0.2% 0%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.3% 0.2%
פברואר -0.7% -0.1%
ינואר -0.9% 0.1%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2014
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.1%
נובמבר -0.2% 0.2%
אוקטובר 0.3% 0.3%
ספטמבר -0.3% -0.1%
אוגוסט -0.1% 0.1%
יולי 0.1% -0.1%
יוני 0.3% -0.1%
מאי 0.1% 0.1%
אפריל 0.1% 0.1%
מרץ 0.3% -0.1%
פברואר -0.2% 0%
ינואר -0.6% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2013
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0%
נובמבר -0.4% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0% 0.2%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי 0.3% 0%
יוני 0.8% 0.2%
מאי 0.1% 0.3%
אפריל 0.4% -0.2%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2012
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.2% 0.1%
נובמבר -0.5% 0.3%
אוקטובר -0.2% 0%
ספטמבר 0% 0%
אוגוסט 1% 0.4%
יולי 0.1% 0.3%
יוני -0.3% 0.3%
מאי 0% 0.1%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.4% 0.3%
פברואר 0% 0.5%
ינואר 0% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2011
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% -0.1%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.2% 0.3%
אוגוסט 0.5% 0.3%
יולי -0.3% 0.7%
יוני 0.4% 0.7%
מאי 0.5% 0.8%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0.3% 0.6%
ינואר 0.2% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2010
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.4% 0.5%
נובמבר 0.1% 0.3%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.3% 0.2%
אוגוסט 0.5% 0.5%
יולי 0.5% -0.1%
יוני 0.3% -0.2%
מאי 0.4% 0.2%
אפריל 0.9% 0.9%
מרץ 0.1% 0.6%
פברואר -0.3% 0.5%
ינואר -0.7% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2009
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.2%
נובמבר 0.3% 0.2%
אוקטובר 0.2% -0.2%
ספטמבר -0.3% 0%
אוגוסט 0.5% -0.1%
יולי 1.1% 0.3%
יוני 0.9% 0.1%
מאי 0.4% 0%
אפריל 1% 0.1%
פברואר -0.1% 0%
פברואר -0.1% 0%
ינואר -0.5% -0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2008
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% -0.2%
נובמבר -0.6% -0.2%
אוקטובר 0.1% -1.7%
ספטמבר 0% -0.6%
אוגוסט 0.8% 0.2%
יולי 1.1% 1.5%
יוני 0.1% 1.1%
מאי 0.7% 1.6%
אפריל 1.5% 1.3%
מרץ 0.3% 0.3%
פברואר -0.2% -0.4%
ינואר 0% 0.4%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2007
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.6% 0%
נובמבר 0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% -0.2%
ספטמבר -0.5% 0.1%
אוגוסט 0.7% 0.3%
יולי 1.1% 1.1%
יוני 0.7% 0.7%
מאי 0% -0.2%
אפריל 0.5% 0%
מרץ 0.2% 0.3%
פברואר -0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.9%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2006
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% -0.3%
נובמבר -0.2% 0%
אוקטובר -0.7% -0.3%
ספטמבר -0.9% 0.4%
אוגוסט 0% 0.7%
יולי 0.1% 0.9%
יוני 0.1% 1%
מאי 0% 0.6%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.3% 0.5%
פברואר 0.6% 0.4%
ינואר -0.3% 1.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2005
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.2% -0.6%
נובמבר -0.1% -0.8%
אוקטובר 0.8% -0.5%
ספטמבר 0.1% 0.3%
אוגוסט 0.2% 2.7%
יולי 1.1% 2.8%
יוני 0.1% 0.5%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.7% 0.3%
מרץ -0.2% 0.3%
פברואר 0.2% 0.1%
ינואר -0.6% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2004
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0% -0.7%
ספטמבר -0.2% 0.1%
אוגוסט 0.2% -0.3%
יולי -0.2% 0.4%
יוני 0% 0.1%
מאי 0.4% 0.4%
אפריל 1.1% 0.4%
מרץ -0.1% 1.5%
פברואר 0.2% 1.3%
ינואר -0.2% 1.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2003
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.2% -0.2%
נובמבר -0.2% 0.5%
אוקטובר 0% -1.5%
ספטמבר -0.5% 0.6%
אוגוסט 0.2% 0.4%
יולי -0.7% 1.2%
יוני -0.6% 0.8%
מאי -0.5% -0.7%
אפריל -0.2% -0.2%
מרץ 0.2% 0.2%
פברואר 0.4% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2002
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.7%
נובמבר -0.8% 0.5%
אוקטובר 0.6% -0.4%
ספטמבר 0.4% -1%
אוגוסט -0.4% 0.4%
יולי 0.6% 1.4%
יוני 1.3% 1.8%
מאי 0.9% 0.7%
אפריל 1.5% 0.7%
מרץ 0.5% 0.2%
פברואר 0.8% 0.7%
ינואר 1.1% 0.7%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2001
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר -0.6% 0.1%
אוקטובר 0.1% -1.2%
ספטמבר 0.2% -0.3%
אוגוסט 0.3% 0.2%
יולי 0.4% 1.2%
יוני 0.3% 1.2%
מאי 0.4% 0.1%
אפריל 0.9% -0.1%
מרץ 0.2% -0.2%
פברואר -0.1% -0.3%
ינואר -0.6% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2000
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר 0% 0.4%
אוקטובר 0.6% -1.8%
ספטמבר -0.6% -0.2%
אוגוסט -0.6% -0.2%
יולי 0.3% 1.5%
יוני 0.3% 1.7%
מאי 0.9% 0.4%
אפריל 0.5% 0.1%
מרץ -0.3% 0.3%
פברואר -0.5% 0.2%
ינואר -0.5% -0.4%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1999
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.3%
נובמבר -0.2% -0.1%
אוקטובר 0.7% -0.5%
ספטמבר 0.5% -1.2%
אוגוסט 0.5% 0.2%
יולי 0.3% 1.4%
יוני 0.3% 1.4%
מאי 0.5% 0.3%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ -0.2% 0.4%
פברואר -0.8% -0.3%
ינואר -0.5% 0.1%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1998
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר 1.3% 1.3%
אוקטובר 3% 6%
ספטמבר 1.4% -0.6%
אוגוסט 0.5% 0.6%
יולי -0.1% 1.4%
יוני 0.4% 1.6%
מאי 0.4% -0.3%
אפריל 1.4% 0.7%
מרץ -0.2% 0.2%
פברואר -0.1% 0.1%
ינואר 0.3% 0%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1997
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.2%
נובמבר -0.3% -0.2%
אוקטובר 1.2% -1.2%
ספטמבר -0.1% 0.5%
אוגוסט 0.4% 0.8%
יולי 1% 2.5%
יוני 1.1% 2.5%
מאי 0.5% -0.3%
אפריל 0.7% 0.9%
מרץ 1% 0.3%
פברואר 1.2% 1.4%
ינואר 0.4% 0.5%

מאמרים מעניינים

הנחיות חדשות למחזור משכנתא

הנחיות חדשות לשיפור הליך מחזור משכנתא

מוטי שמואלביץ'|19.07.2023

בנק ישראל מפרסם היום, 19/07/2023 עדכון לנב"ת 451 (ניהול בנק תקין - הלוואות לדיור) הכולל הנחיות חדשות המקלות על הליך מחזור משכנתא המקלות על ציבור…

קרא עוד
בנק ישראל - חשיפת ריביות

השוואת ריביות בין הבנקים, בנק ישראל חושף עוד מידע לציבור

מוטי שמואלביץ'|05.07.2023

בנק ישראל מוציא היום, 05-07-2023, הודעה לעיתונות על פרסו שיעורי ריבית בבנקים על הלוואות משכנתא לדיור. אז כמה זה יעיל, מה ניתן להפיק מהנתונים? וכיצד…

קרא עוד
משכנתא בעקבות גירושין

משכנתא לרכישת נכס בעקבות גירושין

מוטי שמואלביץ'|12.06.2023

לקיחת משכנתא בעקבות רכישת נכס מבן / בת הזוג, מה חשוב לדעת לפני שיוצאים ל"מהלך" ומהם הסעיפים החשובים שיש לשים אליהם לב.

קרא עוד
רכישה במסגרת תמא ללא ליווי

משכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי

מוטי שמואלביץ'|14.04.2023

רוכשים נכס במסגרת תמ"א 38 ללא ליווי בנקאי ועליכם לקחת למשכנתא? משכנתא כנגד שעבוד נכס תמ"א ללא ליווי בנקאי יכול להלוות מכשול! הנה לכם כל…

קרא עוד