מדד המחירים לצרכן

לרשותכם נתוני מדד המחירים לצרכן ומדדי תשומות הבנייה לאורך השנים בפורטל המשכנתאות + MORTGAGE.

מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף בכל זמן נתון, כלומר, כמה השקל שלנו יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר.

ההצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.

מדד המחירים לצרכן נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). מדד המחירים לצרכן נקבע עפ"י איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן.

מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה.

בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות שמוגדרות "צמודות למדד" כמו – קבועה צמודה למדד, משתנה צמודה למדד.

ההצמדה למדד משפיעה באופן ישיר על יתרת הקרן בכל זמן נתון. כלומר, בכמה שהמדד עלה החודש, יתרת הקרן תעלה בהתאמה ולוח הסילוקין יחושב מחדש ביחס ליתרת הקרן החדשה. ירידה במדד תוריד את יתרת הקרן.

נתוני צפי אינפלציה ביחס לתקופת הלוואה – לחץ כאן

חשוב מאוד

השימוש במידע המופיע בעמוד זה הינו באחריות הגולש בלבד.

מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2022
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
נובמבר 0.1% -0.2%
אוקטובר 0.6% 0.0%
ספטמבר 0.2% 0.0%
אוגוסט -0.3% 0.1%
יולי 1.1% 0.5%
יוני 0.4% 0.6%
מאי 0.6% 0.5%
אפריל 0.8% 1.0%
מרץ 0.6% 1.0%
פברואר 0.7% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2021
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.3% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.5%
אוקטובר 0.1% 0.2%
ספטמבר 0.2% 0.3%
אוגוסט 0.3% 0.6%
יולי 0.4% 0.3%
יוני 0.1% 0.6%
מאי 0.4% 0.7%
אפריל 0.3% 0.8%
מרץ 0.6% 0.5%
פברואר 0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2020
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.2% 0.0%
אוקטובר 0.3% -0.1%
ספטמבר -0.1% -0.1%
אוגוסט 0.0% 0.1%
יולי 0.2% 0.0%
יוני -0.1% 0.0%
מאי -0.3% -0.1%
אפריל -0.3% -0.1%
מרץ 0.4% 0.2%
פברואר -0.1% 0.0%
ינואר -0.4% 0.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2019
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.0% 0.2%
נובמבר -0.4% 0.0%
אוקטובר 0.4% -0.1%
ספטמבר -0.2% 0.0%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי -0.3% 0.0%
יוני -0.6% 0.0%
מאי 0.7% 0.1%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ 0.5% 0.0%
פברואר 0.1% 0.1%
ינואר -0.1% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2018
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.1%
נובמבר -0.3% 0.0%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.1% 0%
אוגוסט 0.1% 0.2%
יולי 0% 0.3%
יוני 0.1% 0.1%
מאי 0.5% 0.1%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ 0.3% 0.1%
פברואר 0.1% 0.3%
ינואר -0.5% 0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2017
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר -0.3% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.2%
ספטמבר 0.1% 0.2%
אוגוסט 0.3% 0.5%
יולי -0.1% 0.2%
יוני -0.7% 0.2%
מאי 0.4% 0%
אפריל 0.2% 0.2%
מרץ 0.3% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2016
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0%
נובמבר -0.4% 0.2%
אוקטובר 0.2% 0%
ספטמבר -0.1% 0.3%
אוגוסט -0.3% 0%
יולי 0.4% 0.4%
יוני 0.3% 0.1%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ -0.2% 0%
פברואר -0.3% -0.2%
ינואר -0.5% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2015
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.4% 0.1%
אוגוסט -0.2% 0.2%
יולי 0.2% 0.1%
יוני 0.3% 0%
מאי 0.2% 0%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.3% 0.2%
פברואר -0.7% -0.1%
ינואר -0.9% 0.1%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2014
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.1%
נובמבר -0.2% 0.2%
אוקטובר 0.3% 0.3%
ספטמבר -0.3% -0.1%
אוגוסט -0.1% 0.1%
יולי 0.1% -0.1%
יוני 0.3% -0.1%
מאי 0.1% 0.1%
אפריל 0.1% 0.1%
מרץ 0.3% -0.1%
פברואר -0.2% 0%
ינואר -0.6% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2013
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0%
נובמבר -0.4% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0% 0.2%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי 0.3% 0%
יוני 0.8% 0.2%
מאי 0.1% 0.3%
אפריל 0.4% -0.2%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2012
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.2% 0.1%
נובמבר -0.5% 0.3%
אוקטובר -0.2% 0%
ספטמבר 0% 0%
אוגוסט 1% 0.4%
יולי 0.1% 0.3%
יוני -0.3% 0.3%
מאי 0% 0.1%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.4% 0.3%
פברואר 0% 0.5%
ינואר 0% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2011
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% -0.1%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.2% 0.3%
אוגוסט 0.5% 0.3%
יולי -0.3% 0.7%
יוני 0.4% 0.7%
מאי 0.5% 0.8%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0.3% 0.6%
ינואר 0.2% 0.6%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2010
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.4% 0.5%
נובמבר 0.1% 0.3%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.3% 0.2%
אוגוסט 0.5% 0.5%
יולי 0.5% -0.1%
יוני 0.3% -0.2%
מאי 0.4% 0.2%
אפריל 0.9% 0.9%
מרץ 0.1% 0.6%
פברואר -0.3% 0.5%
ינואר -0.7% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2009
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.2%
נובמבר 0.3% 0.2%
אוקטובר 0.2% -0.2%
ספטמבר -0.3% 0%
אוגוסט 0.5% -0.1%
יולי 1.1% 0.3%
יוני 0.9% 0.1%
מאי 0.4% 0%
אפריל 1% 0.1%
פברואר -0.1% 0%
פברואר -0.1% 0%
ינואר -0.5% -0.5%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2008
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% -0.2%
נובמבר -0.6% -0.2%
אוקטובר 0.1% -1.7%
ספטמבר 0% -0.6%
אוגוסט 0.8% 0.2%
יולי 1.1% 1.5%
יוני 0.1% 1.1%
מאי 0.7% 1.6%
אפריל 1.5% 1.3%
מרץ 0.3% 0.3%
פברואר -0.2% -0.4%
ינואר 0% 0.4%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2007
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.6% 0%
נובמבר 0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% -0.2%
ספטמבר -0.5% 0.1%
אוגוסט 0.7% 0.3%
יולי 1.1% 1.1%
יוני 0.7% 0.7%
מאי 0% -0.2%
אפריל 0.5% 0%
מרץ 0.2% 0.3%
פברואר -0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.9%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2006
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% -0.3%
נובמבר -0.2% 0%
אוקטובר -0.7% -0.3%
ספטמבר -0.9% 0.4%
אוגוסט 0% 0.7%
יולי 0.1% 0.9%
יוני 0.1% 1%
מאי 0% 0.6%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.3% 0.5%
פברואר 0.6% 0.4%
ינואר -0.3% 1.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2005
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.2% -0.6%
נובמבר -0.1% -0.8%
אוקטובר 0.8% -0.5%
ספטמבר 0.1% 0.3%
אוגוסט 0.2% 2.7%
יולי 1.1% 2.8%
יוני 0.1% 0.5%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.7% 0.3%
מרץ -0.2% 0.3%
פברואר 0.2% 0.1%
ינואר -0.6% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2004
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0% -0.7%
ספטמבר -0.2% 0.1%
אוגוסט 0.2% -0.3%
יולי -0.2% 0.4%
יוני 0% 0.1%
מאי 0.4% 0.4%
אפריל 1.1% 0.4%
מרץ -0.1% 1.5%
פברואר 0.2% 1.3%
ינואר -0.2% 1.2%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2003
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.2% -0.2%
נובמבר -0.2% 0.5%
אוקטובר 0% -1.5%
ספטמבר -0.5% 0.6%
אוגוסט 0.2% 0.4%
יולי -0.7% 1.2%
יוני -0.6% 0.8%
מאי -0.5% -0.7%
אפריל -0.2% -0.2%
מרץ 0.2% 0.2%
פברואר 0.4% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2002
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.7%
נובמבר -0.8% 0.5%
אוקטובר 0.6% -0.4%
ספטמבר 0.4% -1%
אוגוסט -0.4% 0.4%
יולי 0.6% 1.4%
יוני 1.3% 1.8%
מאי 0.9% 0.7%
אפריל 1.5% 0.7%
מרץ 0.5% 0.2%
פברואר 0.8% 0.7%
ינואר 1.1% 0.7%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2001
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר -0.6% 0.1%
אוקטובר 0.1% -1.2%
ספטמבר 0.2% -0.3%
אוגוסט 0.3% 0.2%
יולי 0.4% 1.2%
יוני 0.3% 1.2%
מאי 0.4% 0.1%
אפריל 0.9% -0.1%
מרץ 0.2% -0.2%
פברואר -0.1% -0.3%
ינואר -0.6% 0.3%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
2000
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר 0% 0.4%
אוקטובר 0.6% -1.8%
ספטמבר -0.6% -0.2%
אוגוסט -0.6% -0.2%
יולי 0.3% 1.5%
יוני 0.3% 1.7%
מאי 0.9% 0.4%
אפריל 0.5% 0.1%
מרץ -0.3% 0.3%
פברואר -0.5% 0.2%
ינואר -0.5% -0.4%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1999
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0% 0.3%
נובמבר -0.2% -0.1%
אוקטובר 0.7% -0.5%
ספטמבר 0.5% -1.2%
אוגוסט 0.5% 0.2%
יולי 0.3% 1.4%
יוני 0.3% 1.4%
מאי 0.5% 0.3%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ -0.2% 0.4%
פברואר -0.8% -0.3%
ינואר -0.5% 0.1%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1998
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר 1.3% 1.3%
אוקטובר 3% 6%
ספטמבר 1.4% -0.6%
אוגוסט 0.5% 0.6%
יולי -0.1% 1.4%
יוני 0.4% 1.6%
מאי 0.4% -0.3%
אפריל 1.4% 0.7%
מרץ -0.2% 0.2%
פברואר -0.1% 0.1%
ינואר 0.3% 0%
מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה
1997
תאריך שינוי מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
דצמבר -0.3% 0.2%
נובמבר -0.3% -0.2%
אוקטובר 1.2% -1.2%
ספטמבר -0.1% 0.5%
אוגוסט 0.4% 0.8%
יולי 1% 2.5%
יוני 1.1% 2.5%
מאי 0.5% -0.3%
אפריל 0.7% 0.9%
מרץ 1% 0.3%
פברואר 1.2% 1.4%
ינואר 0.4% 0.5%

טבלת נתוני מדד המחירים לצרכן

האינפלציה בישראל לשנת 2022
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה5% ▲4.8% ▲
נובמבר0.1%-0.2%
אוקטובר0.6%0.0%
ספטמבר0.2%0.0%
אוגוסט-0.3%0.1%
יולי1.1%0.5%
יוני0.4%0.6%
מאי0.6%0.5%
אפריל0.8%1.0%
מרץ0.6%1.0%
פברואר0.7%0.5%
ינואר0.2%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2021
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה2.8% ▲5.5% ▲
דצמבר0.3%0.2%
נובמבר-0.1%0.5%
אוקטובר0.1%0.2%
ספטמבר0.2%0.3%
אוגוסט0.3%0.6%
יולי0.4%0.3%
יוני0.1%0.6%
מאי0.4%0.7%
אפריל0.3%0.8%
מרץ0.6%0.5%
פברואר0.3%0.2%
ינואר-0.1%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2020
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-0.7% ▼0.5% ▲
דצמבר-0.1%0.4%
נובמבר-0.2%0.0%
אוקטובר0.3%-0.1%
ספטמבר-0.1%-0.1%
אוגוסט0.0%0.1%
יולי0.2%0.0%
יוני-0.1%0.0%
מאי-0.3%-0.1%
אפריל-0.3%-0.1%
מרץ0.4%0.2%
פברואר-0.1%0.0%
ינואר-0.4%0.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2019
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה0.6% ▲1.1% ▲
דצמבר0.0%0.2%
נובמבר-0.4%0.0%
אוקטובר0.4%-0.1%
ספטמבר-0.2%0.0%
אוגוסט0.2%0.1%
יולי-0.3%0.0%
יוני-0.6%0.0%
מאי0.7%0.1%
אפריל0.3%0.1%
מרץ0.5%0.0%
פברואר0.1%0.1%
ינואר-0.1%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2018
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה0.8% ▲2.1% ▲
דצמבר-0.3%0.1%
נובמבר-0.3%0.0%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0.1%0%
אוגוסט0.1%0.2%
יולי0%0.3%
יוני0.1%0.1%
מאי0.5%0.1%
אפריל0.4%0.3%
מרץ0.3%0.1%
פברואר0.1%0.3%
ינואר-0.5%0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2017
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה0.4% ▲2.1% ▲
דצמבר0.1%0.3%
נובמבר-0.3%0.1%
אוקטובר0.3%0.2%
ספטמבר0.1%0.2%
אוגוסט0.3%0.5%
יולי-0.1%0.2%
יוני-0.7%0.2%
מאי0.4%0%
אפריל0.2%0.2%
מרץ0.3%0%
פברואר0%0.2%
ינואר-0.2%0%
האינפלציה בישראל לשנת 2016
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-0.2% ▼1.6% ▲
דצמבר0%0%
נובמבר-0.4%0.2%
אוקטובר0.2%0%
ספטמבר-0.1%0.3%
אוגוסט-0.3%0%
יולי0.4%0.4%
יוני0.3%0.1%
מאי0.3%0.2%
אפריל0.4%0.3%
מרץ-0.2%0%
פברואר-0.3%-0.2%
ינואר-0.5%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2015
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-1% ▼1% ▲
דצמבר-0.1%0.4%
נובמבר-0.4%-0.1%
אוקטובר0.1%0.1%
ספטמבר-0.4%0.1%
אוגוסט-0.2%0.2%
יולי0.2%0.1%
יוני0.3%0%
מאי0.2%0%
אפריל0.6%0%
מרץ0.3%0.2%
פברואר-0.7%-0.1%
ינואר-0.9%0.1%
האינפלציה בישראל לשנת 2014
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-0.2% ▼0.8% ▲
דצמבר0%0.1%
נובמבר-0.2%0.2%
אוקטובר0.3%0.3%
ספטמבר-0.3%-0.1%
אוגוסט-0.1%0.1%
יולי0.1%-0.1%
יוני0.3%-0.1%
מאי0.1%0.1%
אפריל0.1%0.1%
מרץ0.3%-0.1%
פברואר-0.2%0%
ינואר-0.6%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2013
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה1.8% ▲1.5% ▲
דצמבר0.1%0%
נובמבר-0.4%0.1%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0%0.2%
אוגוסט0.2%0.1%
יולי0.3%0%
יוני0.8%0.2%
מאי0.1%0.3%
אפריל0.4%-0.2%
מרץ0.2%0%
פברואר0%0.2%
ינואר-0.2%0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2012
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה1.6% ▲3.3% ▲
דצמבר0.2%0.1%
נובמבר-0.5%0.3%
אוקטובר-0.2%0%
ספטמבר0%0%
אוגוסט1%0.4%
יולי0.1%0.3%
יוני-0.3%0.3%
מאי0%0.1%
אפריל0.9%0.7%
מרץ0.4%0.3%
פברואר0%0.5%
ינואר0%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2011
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה2.2% ▲4.2% ▲
דצמבר0%-0.1%
נובמבר-0.1%0.2%
אוקטובר0.1%0.1%
ספטמבר-0.2%0.3%
אוגוסט0.5%0.3%
יולי-0.3%0.7%
יוני0.4%0.7%
מאי0.5%0.8%
אפריל0.6%0%
מרץ0.2%0%
פברואר0.3%0.6%
ינואר0.2%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2010
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה2.8% ▲3.8% ▲
דצמבר0.4%0.5%
נובמבר0.1%0.3%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0.3%0.2%
אוגוסט0.5%0.5%
יולי0.5%-0.1%
יוני0.3%-0.2%
מאי0.4%0.2%
אפריל0.9%0.9%
מרץ0.1%0.6%
פברואר-0.3%0.5%
ינואר-0.7%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2009
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה3.4% ▲0.1% ▲
דצמבר0%0.2%
נובמבר0.3%0.2%
אוקטובר0.2%-0.2%
ספטמבר-0.3%0%
אוגוסט0.5%-0.1%
יולי1.1%0.3%
יוני0.9%0.1%
מאי0.4%0%
אפריל1%0.1%
פברואר-0.1%0%
פברואר-0.1%0%
ינואר-0.5%-0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2008
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה3.7% ▲3.3% ▲
דצמבר-0.1%-0.2%
נובמבר-0.6%-0.2%
אוקטובר0.1%-1.7%
ספטמבר0%-0.6%
אוגוסט0.8%0.2%
יולי1.1%1.5%
יוני0.1%1.1%
מאי0.7%1.6%
אפריל1.5%1.3%
מרץ0.3%0.3%
פברואר-0.2%-0.4%
ינואר0%0.4%
האינפלציה בישראל לשנת 2007
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה3.4% ▲3.1% ▲
דצמבר0.6%0%
נובמבר0.4%-0.1%
אוקטובר0.1%-0.2%
ספטמבר-0.5%0.1%
אוגוסט0.7%0.3%
יולי1.1%1.1%
יוני0.7%0.7%
מאי0%-0.2%
אפריל0.5%0%
מרץ0.2%0.3%
פברואר-0.3%0.2%
ינואר-0.1%0.9%
האינפלציה בישראל לשנת 2006
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-0.1% ▼5.8% ▲
דצמבר0%-0.3%
נובמבר-0.2%0%
אוקטובר-0.7%-0.3%
ספטמבר-0.9%0.4%
אוגוסט0%0.7%
יולי0.1%0.9%
יוני0.1%1%
מאי0%0.6%
אפריל0.9%0.7%
מרץ0.3%0.5%
פברואר0.6%0.4%
ינואר-0.3%1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2005
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה2.4% ▲6.1% ▲
דצמבר-0.2%-0.6%
נובמבר-0.1%-0.8%
אוקטובר0.8%-0.5%
ספטמבר0.1%0.3%
אוגוסט0.2%2.7%
יולי1.1%2.8%
יוני0.1%0.5%
מאי0.3%0.2%
אפריל0.7%0.3%
מרץ-0.2%0.3%
פברואר0.2%0.1%
ינואר-0.6%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2004
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה1.2% ▲4.8% ▲
דצמבר0.1%0.2%
נובמבר-0.1%0.2%
אוקטובר0%-0.7%
ספטמבר-0.2%0.1%
אוגוסט0.2%-0.3%
יולי-0.2%0.4%
יוני0%0.1%
מאי0.4%0.4%
אפריל1.1%0.4%
מרץ-0.1%1.5%
פברואר0.2%1.3%
ינואר-0.2%1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2003
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה-1.9% ▼2.4% ▲
דצמבר-0.2%-0.2%
נובמבר-0.2%0.5%
אוקטובר0%-1.5%
ספטמבר-0.5%0.6%
אוגוסט0.2%0.4%
יולי-0.7%1.2%
יוני-0.6%0.8%
מאי-0.5%-0.7%
אפריל-0.2%-0.2%
מרץ0.2%0.2%
פברואר0.4%0.5%
ינואר0.2%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2002
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה6.2% ▲6.4% ▲
דצמבר-0.3%0.7%
נובמבר-0.8%0.5%
אוקטובר0.6%-0.4%
ספטמבר0.4%-1%
אוגוסט-0.4%0.4%
יולי0.6%1.4%
יוני1.3%1.8%
מאי0.9%0.7%
אפריל1.5%0.7%
מרץ0.5%0.2%
פברואר0.8%0.7%
ינואר1.1%0.7%
האינפלציה בישראל לשנת 2001
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה1.4% ▲1.2% ▲
דצמבר-0.1%0.2%
נובמבר-0.6%0.1%
אוקטובר0.1%-1.2%
ספטמבר0.2%-0.3%
אוגוסט0.3%0.2%
יולי0.4%1.2%
יוני0.3%1.2%
מאי0.4%0.1%
אפריל0.9%-0.1%
מרץ0.2%-0.2%
פברואר-0.1%-0.3%
ינואר-0.6%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2000
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%0.2%
נובמבר0%0.4%
אוקטובר0.6%-1.8%
ספטמבר-0.6%-0.2%
אוגוסט-0.6%-0.2%
יולי0.3%1.5%
יוני0.3%1.7%
מאי0.9%0.4%
אפריל0.5%0.1%
מרץ-0.3%0.3%
פברואר-0.5%0.2%
ינואר-0.5%-0.4%
האינפלציה בישראל לשנת 1999
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה1.4% ▲2.1% ▲
דצמבר0%0.3%
נובמבר-0.2%-0.1%
אוקטובר0.7%-0.5%
ספטמבר0.5%-1.2%
אוגוסט0.5%0.2%
יולי0.3%1.4%
יוני0.3%1.4%
מאי0.5%0.3%
אפריל0.3%0.1%
מרץ-0.2%0.4%
פברואר-0.8%-0.3%
ינואר-0.5%0.1%
האינפלציה בישראל לשנת 1998
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה8.4% ▲11.3% ▲
דצמבר0.1%0.3%
נובמבר1.3%1.3%
אוקטובר3%6%
ספטמבר1.4%-0.6%
אוגוסט0.5%0.6%
יולי-0.1%1.4%
יוני0.4%1.6%
מאי0.4%-0.3%
אפריל1.4%0.7%
מרץ-0.2%0.2%
פברואר-0.1%0.1%
ינואר0.3%0%
האינפלציה בישראל לשנת 1997
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
סה"כ עלייה \ ירידה מתחילת השנה6.8% ▲7.9% ▲
דצמבר-0.3%0.2%
נובמבר-0.3%-0.2%
אוקטובר1.2%-1.2%
ספטמבר-0.1%0.5%
אוגוסט0.4%0.8%
יולי1%2.5%
יוני1.1%2.5%
מאי0.5%-0.3%
אפריל0.7%0.9%
מרץ1%0.3%
פברואר1.2%1.4%
ינואר0.4%0.5%

השפעת מדד המחירים לצרכן בחיי היום יום שלנו

חלק מההשפעות של מדד המחירים לצרכן בחיי היום יום הכלכליים שלנו:

  • מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות המשכנתא המוגדרות צמודות למדד המחירים לצרכן.
  • הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי מזונות.
  • הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי שכירות.

בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על יתרת הקרן בהלוואות המשכנתא צמודות מדד ואינו משפיע כלל על הריבית באופן ישיר, כלומר המדד לא משפיע על רמת הריבית, אך הריבית תחושב על יתרת קרן שונה ביחס לשינוי שהביא המדד לחיוב ולשלילה. עלייה עקבית מתונה במדד מסמלת יציבות פיננסית כלכלית ונקראת אינפלציה.

יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 1%-3%. ככל שהשנים חולפות המחירים עולים וערך הכסף משתנה מתקופה לתקופה. מה שקנינו לפני 5 שנים בשקל אחד, נקנה היום בשלושה שקלים לערך…

דוגמא להשפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא:
יתרת קרן בהלוואה מסוימת עומדת על 1,000,000 שקלים. בחודש מסוים השינוי באחוזים הוא 0.5%. לכן יתרת הקרן החדשה המופיע בדף ההלוואה שלנו יהיה:

1,000,000(1+0.5%) = 1,005,000

ניתן לראות שעקב עליית המדד עלתה הקרן החדשה בחמשת אלפים שקלים. לכן הקרן החדשה תעמוד על 1,005,000 שקלים. ככל שהשינוי במדד יהיה גבוה יותר, כך תגדל השפעתו על יתרת הקרן באופן יחסי.

ככל שתקופת ההלוואה תהיה ארוכה יותר, כך למדד השפעה גדולה יותר על ההלוואה שלנו. ככל שאנו פורסים את הלוואת המשכנתא שלנו לתקופה ארוכה יותר, כך אנו נשלם יותר ריבית ופחות על חשבון הקרן ולכן השפעת מדד המחירים לצרכן משפיע על ההלוואה גבוה יותר. לא מומלץ בכלל לקחת הלוואות צמודות מדד לתקופה של יותר מ – 15 שנים.

מאמרים מעניינים

אסטרטגיה לבניית תמהיל 11-22

ריביות ואסטרטגיה לבניית תמהיל משכנתא בימינו

מוטי שמואלביץ'|11.11.2022

כן קל"צ, לא קל"צ, כן מדד, לא מדד, משתנות או קבועות, פריים, מק"מ וכל הסלט הזה שלא נגמר. החלטתי לעשות סדר! באו נדבר על זה,…

קרא עוד
בנק ישראל - רפורמה במשכנתא

רפורמת בנק ישראל על המשכנתא

מוטי שמואלביץ'|10.08.2022

בנק ישראל ממשיך בשלו, עוד ועוד רפורמות ושינויים רגולטורים המשפיעים באופן ישיר על הבנקים ונוטלי המשכנתאות. אז מה הפעם?  

קרא עוד
מימון ישיר

משכנתא במימון חוץ בנקאי עד 90% מימון

מוטי שמואלביץ'|03.08.2022

משכנתא חוץ בנקאי עד 90% מימון לדירה יחידה והשקעה. מה מחיר הכסף שנשלם, המוצרים הנלווים, לאיזה תקופות ניתן לקחת ועוד.

קרא עוד
ריבית בנק ישראל 05-07-22

בנק ישראל מעלה את הריבית והפעם ברמה של 0.5%

מוטי שמואלביץ'|04.07.2022

בנק ישראל מעלה את הריבית בפעם השלישית ברציפות, הפעם העלייה חדה יותר, 0.5%. ריבית בנק ישראל תעמוד מיום חמישי הקרוב על רמה של 1.25% וריבית…

קרא עוד