מבחן הכנה 0023 - התאחדות יועצי המשכנתאות

נכתב בתאריך 27-11-2022

MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא

הצטרפו אלינו לקבוצת WhatsApp סופר פרקטית ומעשירה - תכל'ס ייעוץ משכנתא! ולהנות מתכנים מעשירים וחשיפה ללקוחות פוטנציאלים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא!

להצטרפות

מבחן הכנה מספר 0023

27/11/2023

הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא – מבחן מספר: 0023

שאלות אמריקאיות:

1. משפחת משכנתא מכרו את דירתם הנוכחים לפני חודשיים וכעת מעוניינת לרכוש דירת מגורים, דירתם היחידה, המחיר שנסגר בין המשפחה לבין המוכר 1.57 מ' ₪. המשפחה הזמינה שמאי מרשימת השמאים של הבנק לטובת ביצוע שמאות מוקדמת. שווי נכס לבטוחה עמד על 1.59 מ'. מהו סכום המשכנתא המקסימאלי שהמשפחה יכולה לקבל?

א. 1,192,500
ב. 785,000
ג. 795,000
ד. 1,177,500

2. מהם הסלים האחידים (התמהילים) אותם מחויב הבנק להציע ללווה:

א. 1. 50% קבועה צמודה מדד ו 50% קבועה לא צמוד מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש קבועה צמודה מדד. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.
ב. 1. 100% קבועה צמודה מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש קבועה צמודה מדד. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.
ג. 1. 100% קבועה לא צמודה מדד 2. שליש קבועה לא צמודה, שליש פרים, שליש משתנה. 3. 50% קבועה לא צמודה, 50% פרים.
ד. הבנק לא חייב להציע הצעות

3. מהם ההכנסות אותם הבנק ייקח לטובת חישוב יחס החזר במקרה הבא: זוג לווים משתכרים יחד ברמה של 14,500 נטו. לטובת קבלת אישור להלוואה הרצויה נדרשו להביא לווה נוסף. הכנסות הלווה הנוסף נטו 17,800 ₪ ולו החזרי הלוואות כולל 4,200 ₪. מה תהיה ההכנסה הכוללת עבור הבנק לטובת חישוב יחס החזר.

א. 32,300 ₪
ב. לא ניתן להתייחס להכנסה של לווה נוסף
ג. 21,300 ₪
ד. 19,200 ₪

4. אדם שיש לו דירה בבעלות בשותפות, עד איזה אחוז בשותפות לא תחשב דירה במידה וירצה לרכוש דירה נוספת?

א. 33%
ב. 25%
ג. 45%
ד. 10%

5. אישור עקרוני – "ריבית כוללת חזויה"

א. מחושב לפי מידע פנימי של הבנק, נתון כל בנק ראשי להציג לפי צפי ומדיניות פנימית שלו אישית
ב. שיעור העלות הממשית בפועל המחושבת ע"י תחזית אותו בנק ישראל מפרסם ואחיד לכל הבנקים ונועד להמחשת תשלומי ההלוואה אפשריים בעתיד.
ג. ההחזר החודשי המקסימאלי בלוח הסילוקין לפי הריבית הנומינאלית המוצגת באישור העקרוני ביום מתן האישור.
ד. ההחזר החודשי הממוצע לפי תחזית בנק ישראל.

6. אדם אשר לוקח הלוואת משכנתא במימון גבוה של 70% ויותר, כיצד הייתם ממליצים לו לפעול טרם חתימה על חוזה רכישה?

א. אין צורך בביצוע פעולות מיוחדות מלבד הוצאת אישור עקרוני לעסקה
ב. נבדוק מה ריביות השוק הזולות ביותר שניתן לקבל
ג. לבדוק מה התקופה המקסימאלית שניתן לקבל את המשכנתא
ד. להוציא אישור עקרוני לעסקה ובנוסף לבצע שמאות מוקדמת על מנת לוודא שאכן השמאי מעריך את הנכס ברמה מתאימה, כך שלא יהיו פערי השלמת הון עצמי שלא קיימים.

7. איזה מסלול הריבית הכוללת החזויה לא רלוונטית

א. פריים
ב. קל"צ
ג. מל"צ
ד. ק"צ

8. אדם לקח הלוואת משכנתא ע"ס 450,000 ₪ ל 17 שנים בריבית 4%. לאחר 5 שנים הריבית ירדה ל 2.5%. כיצד זה השפיע על ההחזר החודשי בהנחה שאין השפעה של מדד המחירים לצרכן?

א. 150 שקלים פחות בהחזר החודשי
ב. לא היה שינוי כי התקופה התקצרה
ג 247 שקלים יותר בהחזר החודשי
ד.247 שקלים פחות בהחזר החודשי

9. מהו מרווח מריבית הבסיס – ה"עוגן"

א. אחוז מסוים של תוספת או הפחתה מריבית העוגן, בתנאי שהריבית הבסיס לא תהיה שלילית
ב. 0.5% מפחות בכל מצב מריבית העוגן
ג. 1.5% תוספת בכל מצב מריבית העוגן
ד. אחוז מסוים של תוספת או הפחתה מריבית הבסיס הנקבע בין היתר מטיב לקוח ואחוז המימון

10. כיצד נחשב את ההחזר הקבוע על חשבון הקרן בלוח סילוקין "קרן שווה"

א. נכפיל את גובה ההלוואה בריבית החודשית
ב. נחלק את גובה ההלוואה בריבית השנתית
ג. נחלק את גובה ההלוואה בתקופת ההלוואה בשנים
ד. נחלק את גובה ההלוואה בתקופת ההלוואה בחודשים

11. הקצאת הון לתושבי חוץ?

א. 100%
ב. 75%
ג. תושבי חוץ – הקצאת הון זהה לתושבי הארץ
ד. תושבי חוץ – אין הקצאת הון

12. הלוואה אשר ניתנת בחלקים – שמירת ריבית

א. לפחות 24 ימים
ב. אין חובה מצד הבנק
ג. לפחות 12 ימים במידה והעוגן לא השתנה
ד. עד שחרור כל כספי ההלוואה

13. הגענו לטאבו לרשום הערת אזהרה, מה המסמך אותו נצטרך להביא אתנו?

א. שטרות משכנתא מהבנק המממן + אישור עירייה על העדר חובות + ת.ז
ב. שטרות משכנתא + ת.ז
ג. חוזה רכישה ות.ז
ד. חוזה רכישה, שטרות, אישור תשלום הון עצמי חובה!

14. "הסכמה לדרגה שנייה" – מה העסקה הנכונה

א. מחיר למשתכן
ב. מחזור משכנתא
ג. רכישה מקבלן
ד. בנייה עצמית

15. משפחת משכנתא מעוניינת למחזר מסלול בודד בהלוואת משכנתא קיימת

א. לא ניתן למחזר מסלול בודד
ב. ניתן למחזר בבנק נוכחי בלבד
ג. ניתן למחזר בבנק הנוכחי וגם בבנק אחד בדרגה שנייה
ד. ניתן למחזר חלק מהמשכנתא בתנאי שזה עובר 30% מגובה ההלוואה הכוללת

16. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס בשווי של 1,250,000, המימון הנדרש – 75%. מהם העסקאות שיכולות להוות מכשול ברמת אחוזי המימון:

א. עסקה שהנכס מוגדר "מבנה מסוכן"
ב. הבנק חייב לתת לנו מימון מקסימאלי בהנחה שמדובר בנכס יחיד
ג. קומה 4 ללא מעלית
ד. שווי נכס לבטוחה ביחס לעלות חוזית
ה. תשובות א , ג ,ד נכונות

17. "שטרות משכנתא" – מה העסקה הנכונה

א. מחיר למשתכן
ב. יד שנייה
ג. רכישה מקבלן
ד. קרקע חקלאית

18. ייפוי כח נוטריוני , למה הוא משמש את הבנק?

א. ייפויי כח אשר מייפה את כוחו של הבנק לבצע פעולות לטובת רישום משכנתא בשם הלווים במידה והם לא עשו את הנדרש עליהם.
ב. ייפויי כח המשמש את הבנק בעסקאות רכישה בקבלן ומחיר למשתכן
ג. לא באמת משמש את הבנק, הלקוח מבצע את כל הפעולות בעצמו
ד. כל התשובות נכונות

19. לווה נוסף, כיצד הבנק מתייחס להכנסה?

א. 100% מההכנסה, בדיוק כמו לווה ראשי.
ב. 50% מההכנסה נטו בכל מקרה
ג. 50% מההכנסה ברוטו לאחר קיזוז התחייבויות לתקופה של מעל 1.5 שנים
ד. 50% מההכנסה נטו לאחר קיזוז התחייבויות לתקופה של מעל 1.5 שנים

20. מהו המסלול ומהי הריבית הנוכחית של זכאי משרד הבינוי והשיכון?

א. 4% צמוד מדד, קבועה, לתקופה של 30 שנים וללא עמלות פירעון
ב. 3% לא צמוד למדד, משתנה, ל 30 שנים וללא עמלות פירעון
ג. 2.5% צמוד מדד, קבועה, ל 10 שנים ללא עמלות פירעון
ד. 3% צמוד מדד, קבועה, 30 שנים, הריבית תקטן ככל שתקופת ההלוואה תתקצר

21. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס להשקעה בשווי של 1,450,000. משכנתא נדרשת 1,000,000 ₪.

א. הקצאת ההון תהיה 68%
ב. הקצאת ההון תהיה 50%
ג. הקצאת ההון תהיה 35%
ד. הקצאת ההון תהיה 60%

22. שמאי הנפיק דוח לבנק, ערך כינון עמד על רמה של 500,000 ₪. מה זה אומר?

א. מגדיר את שווי הנכס לבטוחה לבנק
ב. השווי למימוש מהיר
ג. אומדן עלויות בנייה
ד. שווי קיים במידה וישנם חריגות בנכס

23. מחזור משכנתא על נכס שנרכש מקבלן, הדירה טרם נרשמה בטאבו. אילו מסמכים הבנק ידרוש ברמת זיהוי הנכס ללווים:

א. בכל מקרה נסח טאבו בלבד
ב. אישור זכויות + נסח טאבו
ג. אישור זכויות + אישור חברה משכנתא במידה והיא מצוינת באישור הזכויות
ד. אישור זכויות בלבד

24. טופס דיווח לרשויות המס, מהו ובאילו עסקאות נצטרך להציג לבנק?

א. טופס מקוון המדווח לרשויות המס בעקבות כל עסקת רכישה, אך בעסקאות שאין בגינם תשלום מס אין צורך בדיווח.
ב. לא רלוונטי בעסקאות נדלן דירה יחידה, רק להשקעה.
ג. כל עסקה שמתבצעת מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס בעקבות עסקאות מבוצעות. יש להעביר לבנק טופס דיווח בכל עסקת רכישה. הדיווח נעשה ע"י עורך הדין באופן מקוון.
ד. מסמך אשר מגדיר את סכום המס אותו נצטרך לשלם ואין צורך כלל בשיתוף הבנק המממן.

25. מחיר למשתכן / מחיר מופחת – מהי העלות החוזית המינימאלית שבכל מקרה ניתן יהיה לקבל עד 75% מימון.

א. 2.2 מ'
ב. 1.35 מ'
ג. 1.8 מ'
ד. 1.55 מ'

26. משפחת משכנתא מעוניינת לקחת משכנתא ע"ס 550,000 ₪. הריבית אותה קיבלו עומדת על רמה של 2.7% לא צמוד מדד לתקופה של 180 חודשים. מעוניינים לבצע דחיית תשלומים – גריס לתקופה של 6 חודשים. על כמה יעמוד ההחזר בתקופת הגריס ואחריו? בנוסף, בעוד שנתיים, בהנחה שיפרעו 100,000 ₪ מיתרת הקרן, על כמה יעמוד ההחזר החודשי?

*** יש להתייחס ללוח סילוקין – שפיצר

א. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,238 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 1,238 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,063
ב. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,238 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 3,823 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,063
ג. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,238 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 3,823 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,463
ד. החזר חודשי בתקופת הגריס – 3,823 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 1,238 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,063

27. משפחת משכנתא, רונית ואמיר, זוג ידועים בציבור, ילדים משותפים. מעוניינים לרכוש נכס על שם רונית בלבד כאשר רונית תהייה גם לווה יחידה בגלל נתוני אשראי שליליים של אמיר מהעבר.

א. סיטואציה בעייתית לא ניתן יהיה לקבל משכנתא
ב. אמיר יהיה חייב לחתום על טופס "וויתור זכויות" במקרה של מימוש מצד הבנק
ג. הבנק לא יאשר מימון שיעבור את ה 50% במקרה הזה
ד. בכל מקרה במצב בו הזוג ידוע בציבור שני בני הזוג מחויבים להיות לווים בהלוואה

28. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש מגרש, מה יהיה מס הרכישה שיצטרכו לשלם נכון להיום נובמבר 2022:

א. 6%
ב. 8%
ג. לפי מדרגות המס הידועות לרכישת דירה
ד. אין מס רכישה על רכישת מגרש

29. לוחות סילוקין – מסלול ההלוואה – קל"צ, סמנו את התשובות הנכונות:

א. שפיצר – החזר חודשי הולך וקטן
ב. קרן שווה – יתרת הקרן תפחת ביחס שווה
ג. קרן שווה – החזר ע"ח הריביות גדל ככל שתקופת ההלוואה מתקצרת
ד. שפיצר – החזר על חשבון הריבית הולך וקטן ביחס ליתרת הקרן
ה. שפיצר – החזר על חשבון הקרן הולך וגדל ככל שתקופת הזמן תתקצר
ו. אם נשווה תפוחים לתפוחים, גובה הלוואה, ריבית, תקופה זהים, שפיצר זולה יותר מקרן שווה.

30. מדד תשומות בנייה – סמנו את התשובה הנכונה:

א. מדד זה משפיע על יתרת החוב לקבלן, הבנק מבחינתו מתייחס להשפעת המדד בעסקה ברמת המימון הנדרש ובהחלט יכול לממן עלות זו.
ב. מדד זה משפיע על יתרת הקרן בהלוואה.
ג. מדד זה משפיע על יתרת החוב לקבלן, הבנק מבחינתו לא מתייחס להשפעת המדד בעסקה ברמת המימון הנדרש. הלקוח חייב לקחת בחשבון עליה במדד כחלק מהעלויות הנלוות לעסקה.
ד.מדד תשומות בנייה לא מעניין אותנו יועצי המשכנתאות כי אין לנו דרך לדעת ולצפות מה יהיה, שהלקוח יתמודד עם התוצאה.

31. "מבנה מסוכן"

א. עסקה מסוכנת לבנק, לא ניתן לקבל מימון
ב. מבנה בו מתגלים פגמים המהווים סכנה למבנה עצמו / דיירים / עוברי אורח
ג. נכסים שהבנק יממן עד 50% מימון לכל היותר
ד. לא רלוונטי לבנק "מבניה מסוכן" או לא.

32. תצהיר דירה יחידה / חלופית – סמנו את התשובות הנכונות:

א. לא רלוונטי למחזור משכנתא
ב. נחתום רק ברכישה דירה חלופית, מימון גבוה מ 50%
ג. נחתום רק ברכישה דירה יחידה, מימון גבוה מ 50%
ד. נחתום רק ברכישה דירה להשקעה, מימון גבוה מ 60%%
ה. בכל עסקת רכישה נצטרך להצהיר על דירה חלופית או יחידה במידה ועברנו 50% מימון

33. משפחת משכנתא חילקה את הלוואת המשכנתא שלהם למספר מסלולים, אחד המסלולים נלקח במקור 300,000 ₪, לתקופה של 300 חודשים בריבית משתנה (לא צמודה). הריבית במקור עמדה על רמה של 1.25%. לאחר שנה הריבית עלתה לרמה של 1.5%. כיצד השינוי בריבית השפיעה למשפחה על ההחזר החודשי ומה יתרת הקרן באותה התקופה? כמו כן, מהם המסלולים האפשריים שלקחו באותו המסלול:

א. ההחזר עלה ב 66 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ לשנה לא צמודה
ב. ההחזר עלה ב 33 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ כל 5 לא צמודה
ג. ההחזר ירד ב 66 ₪ / 289,712 / פריים – מט"ח – מל"צ לשנה לא צמודה
ד. ההחזר עלה ב 33 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ לשנה לא צמודה

34. גרירת משכנתא, מהם המקרים בהם הבנק לא מחויב לגרור את המשכנתא. סמנו את התשובה הנכונה.

א. הבנק לא מחויב לגרור את הלוואת בכל מצב.
ב. הבנק מחויב לגרור את הלוואת המשכנתא בכל מקרה
ג. במקרה ויש פגיעה משמעותית באחוז המימון וחורג מהמותר לפי הרגולציה.
ד. במקרה ויש שינוי משמעותי ברמת ההכנסות

35. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירה חליפית, טרם מכרו את הנכס הקיים ומתחייבים למכור את הנכס הקיים לפי ההנחיה המקובלת. משפחת משכנתא מעוניינת לבדוק כמה כסף ניתן לקבל על הנכס הקיים במידה לטובת רכישת הנכס החלופי.

א. עד 30% לכל היותר, ניתן לשלם את ההלוואה בתשלומי ריבית בלבד.
ב. עד 50% לכל היותר, ניתן לשלם את ההלוואה בתשלומי ריבית בלבד.
ג. עד 50% לכל היותר, ניתן לשלם את ההלוואה בתשלומי קרן וריבית.
ד. עד 30% לכל היותר, ניתן לשלם את ההלוואה בתשלומי קרן וריבית.

36. משכנתא לדיור וכל מטרה: עמלת פתיחת תיק בבנק:

א. עד 1.50% מגובה ההלוואה
ב. עד 0.25% מגובה ההלוואה
ג. העמלה המקסימאלית משתנה מבנק לבנק
ד. 0.10% מגובה ההלוואה
ה. עד 360 ₪.

37. משפחת משכנתא, רונית ואמיר, מתגרשים. רונית מעוניינת לרכוש את חלקו של אמיר. לרונית 50% בדירה יחד עם אחותה.

א. מימון מקסימאלי עד 70%
ב. מימון מקסימאלי עד 62.5%
ג. מימון מקסימאלי עד 75%
ד. מימון מקסימאלי עד 50%

38. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס ראשון למגורים, עלות חוזית – 1,850,000 ₪, עלויות נלוות לעסקה – 150,000 ₪, שווי נכס לבטוחה לפי הערכת שמאי – 1,800,000 ₪. מה המשכנתא המקסימאלית שהמשפחה יכולה לקבל?

א. 1,387,500
ב. 1,500,000
ג. 1,350,000
ד. 1,000,000

39. לקוח פוטנציאלי מעוניין לרכוש נכס, הנכס רשום ברמ"י, מה עליו לבקש מהמוכר?

א. נסח טאבו
ב. אישור זכויות חברה משכנתא
ג. אישור זכויות מהמנהל וחברה משכנתא במידה ובאישור הזכויות יש תזכור לחברה המשכנת
ד. נסח טאבו ואישור זכויות חברה משכנתא

40. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס להשקעה – דירה שנייה בשווי של 1,500,000, בבעלות הזוג 300,000 ₪ הון עצמי נזיל. ונכס בבעלות בשווי 4.2 מ' ללא משכנתא.

א. אין התכנות לעסקה, לא ניתן לעזור למשפחה, בעיה עם ההוראות החדשות.
ב. יש התכנות לעסקה, ניתן לקבל בבנקים השונים עד 50% ואת היתרה ניתן לגייס באשראי חוץ בנקאי, כלל משכנתאות לדוגמא.
ג. יש התכנות לעסקה, ניתן לקבל 50% על הנכס הנרכש + את ההשלמה על הנכס הקיים
ד. אין התכנות לעסקה נקודה.

41. מהי דפלציה ולאיזה מצב היא מובילה?

א. תהליך כלכלי של ירידה כללית מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה, מצב זה מוביל לירידה בערך הכסף
ב. תהליך כלכלי של עלייה כללית מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה, מצב זה מוביל לירידה בערך הכסף
ג. תהליך כלכלי של ירידה כללית מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה, מצב זה מוביל לעליה בערך הכסף
ד. תהליך כלכלי של עלייה כללית מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה, מצב זה מוביל לעליה בערך הכסף

42. בעסקה בין בני משפחה, מה מומלץ לוודא לפני פניה לבנק?

א. המוכרים רשומים כבעלים בפועל של הנכס הנמכר
ב. המוכרים אינם מסובכים כלכלית והכנסותיהם מסודרות וסדירות
ג. ברשותם של המוכרים נכס אחר למגורים
ד. כל התשובות נכונות

43. מהי הכנסה חודשית פנויה:

א. עד 40% מסה"כ הכנסות הכוללות
ב. עד 50% מסה"כ הכנסות הכוללות
ג. סה"כ הכנסות לאחר הפחתה של החזרי הלוואות קיימות לתקופה שמעל 1.5 שנים.
ד. עד 50% מסה"כ הכנסות הכוללות

44. ערב להלוואת משכנתא

א. אין היום ערבים במשכנתא
ב. אין חובת ערב לשלם חלק מההלוואה, אלה לדרישת הבנק.
ג. יחויב לשלם לפחות 50% מההחזר החודשי
ד. יחויב לשלם לפחות 20% מגובה ההחזר החודשי

45. יחס החזר – משפחת משכנתא ביקשו לשלם ע"ח ריבית בלבד למשך 12 חודשים מסה"כ תקופת הלוואת המשכנתא.

א. החזר הריבית הינו ההחזר אותו הבנק לוקח בחשבון לטובת חישוב יחס ההחזר.
ב. החזר קרן וריבית לאחר תשלומי הגריס זהו ההחזר אותו הבנק לוקח בחשבון לטובת חישוב יחס ההחזר.
ג. הבנק מבצע ממוצע החזרים לאורך התקופה לטובת חישוב יחס ההחזר
ד. אין משמעות לתקופת הגרייס בחישוב יחס ההחזר

46. יחס החזר – משכנתא בקצב שלך

א. החזר הריבית הינו ההחזר אותו הבנק לוקח בחשבון לטובת חישוב יחס ההחזר.
ב. החזר קרן וריבית לאחר תשלומי הגריס זהו ההחזר אותו הבנק לוקח בחשבון לטובת חישוב יחס ההחזר.
ג. הבנק מבצע ממוצע החזרים לאורך התקופה לטובת חישוב יחס ההחזר
ד. ההחזר המקסימאלי לאורך תקופת ההלוואה זהו ההחזר אותו הבנק ייקח בחשבון לטובת חישוב יחס החזר

47. רגולציה – סמנו את התשובה הנכונה

א. ניתן לקבל 100% מגובה ההלוואה בריבית קבועה
ב. לפחות 1/3 מגובה ההלוואה חייבים לקחת בריבית קבועה לא צמודת מדד
ג. לפחות 1/3 מגובה ההלוואה חייבים לקחת בריבית קבועה צמודת מדד
ד. נין לקבל עד 100% מגובה ההלוואה בריבית משתנה צמודת מדד ופריים

48. ביצוע ההלוואה (העברת כספי המשכנתא) ע"י הבנק

א. הבנק ישחרר כספי הלוואה אך ורק לפי הכתוב בהסכם המכר שבין המוכר לקונה
ב. ניתן לחרוג מהתאריכים המצוינים בהסכם המכר בהסכמה בכתב בין הבנק ללווה.
ג. לא ניתן לחרוג ממתווה התשלומים בהסכם המכר בכל מקרה, רק ע"י אישור עו"ד.
ד. ניתן להקדים עד 50% מגובה ההלוואה.

49. משפחת משכנתא רכשו נכס בשווי 1,750,000 ₪, דירה להשקעה לאחר שבבעלותם דירת מגורים בשווי 3 מ' ₪ ללא משכנתא. תכננו למקסם את המימון בבנק מזרחי. השמאי העריך את הנכס ב 1,500,000 ₪. כמה הון עצמי יצטרכו להשלים מכיסם והאם ניתן למנף בבנקים השונים את הנכס הקיים במידה ואין להם את הסכום הנדרש נזיל.

א. השלמת הון עצמי של 250,000 ₪ – לא ניתן רגולטורי למנף נכס קיים לטובת רכישת דירה להשקעה במקרה זה
ב. השלמת הון עצמי של 125,000 ₪ – לא ניתן רגולטורי למנף נכס קיים לטובת רכישת דירה להשקעה במקרה זה
ג. השלמת הון עצמי של 125,000 ₪ – בהחלט ניתן רגולטורי למנף נכס קיים לטובת רכישת דירה להשקעה במקרה זה
ד. השלמת הון עצמי של 250,000 ₪ – בהחלט ניתן רגולטורי למנף נכס קיים לטובת רכישת דירה להשקעה במקרה זה

50. במידה והלווים מעוניינים לרכוש נכס מקבלן שהפרויקט הינו ללא ליווי, האם יוכלו עדיין לקבל משכנתא?

א. לא, הבנק ידרוש ערבות על כספי המשכנתא
ב. כן, אך הבנק יתייחס לעסקה באופן פרטני וייתן הנחיות נקודתיות לשחרור כספי המשכנתא ובכפוף להנחיות בנק ישראל.
ג. לא, הבנק לא נותן משכנתאות עבור פרויקטים שאינם בליווי בנקאי בלבד!
ד. כן, הבנק ישעבד את הפרויקט של הקבלן בכל מקרה

לקבלת תשובות למבחן הכנה מספר 0023 – לחץ כאן

מעוניינים לקבל עדכונים בנושא משכנתא, בנקאות וגיוס הון חוץ בנקאי? וכמו כן לקבל עדכונים על מחשבונים חינמיים שמתווספים לפורטל המשכנתאות MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא? לחצו כאן

MORTGAGE - החבילה המושלמת ליועצי משכנתאות - חשיפה, לידים חמים, הכשרות מקצועיות, ליווי פרקטי ושיתופי פעולה
אני מעוניין/ת לקבל פרטים

  שואלים את המומחה
  ידוע לי כי השימוש בפורום שואלים את המומחה כפוף להסכמה לתנאי השימוש באתר
  שאלתך התקבלה במערכת המומחים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא.
  אחד מיועצי משכנתאות יספקו מענה בהקדם האפשר ותתקבל התראה על כך בכתובת הדוא"ל שהזנת - המשך גלישה מהנה!
  מחשבון משכנתא מהיר
  גובה ההלוואה
  תקופה בשנים
  ריבית שנתית
  החזר חודשי
  0 ש"ח
  עלות ההלוואה
  0 ש"ח
  ריביות משכנתא ומדדים
  מדד המחירים לצרכן
  0.2%
  ממוצע ריביות צמודות
  3.4%
  מדד תשומות הבניה
  0.5%
  ממוצע ריביות לא צמודות
  5.16%
  ריבית הפריים
  6%
  ריבית בנק ישראל
  4.5%
  ריביות זכאות 10 שנים
  2.17%
  ריביות זכאות 15 שנים
  2.26%
  ריביות זכאות 20 שנים
  2.46%
  ריביות זכאות 25 שנים
  2.51%
  ריביות זכאות 30 שנים
  2.64%

  MORTGAGE - סרטונים מקצועיים

  יועץ המשכנתאות מוטי שמואלביץ מסביר על ריבית הפריים
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  יועץ המשכנתאות מוטי שמואלביץ מסביר על משכנתא הפוכה
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  סקירת ריביות משכנתא אוקטובר 2021 - מוטי שמואלביץ
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  חשיבות השמאות המוקדמת למשכנתא ועסקת נדל"ן
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  לוח סילוקין שפיצר וקרן שווה
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  לקוחות ממליצים על יועצי משכנתאות

  מורן ואריק שמש

  למוטי היקר, רצינו לומר לך תודה על הליווי המסור והמקצועי. לא האמנו שבאמת נצליח לחסוך כל כך הרבה כסף במחזור המשכנתא ואפילו הופעתנו לטובה, קיבלנו החזר כספי! צ'ק מהבנק עד הבית…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידו רוזנבלום

  תודה על העזרה, הליווי והייעוץ המקצועיים האדיבים והמובנים (זה לא קל להבין).
  תודה שהכל עשית בשיא הנחמדות, כי אירוע של לקיחת משכנתא הוא לעיתים מאוד לא נחמד. עד המשכנתא הבאה, בחברות עידו רוזנבלום…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אור וסמדר שפירר

  למוטי התותח, רציתי רק להגיד לך תודה. תודה על הדרך, על השירות ועל היחס. אתה יועץ משכנתאות מקצועי שיודע מה הוא עושה ומצליח להשיג ללקוח את מה שהוא צריך…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אהרוני צחור

  את מוטי הכרתי לפני 10 שנים עוד שנסתי למחזר את הלוואת המשכנתא שלי באופן עצמאי. נדחיתי ע"י 2 בנקים למשכנתאות. בשיא הייאוש מצאתי פלאייר עם השם של מוטי שמואלביץ. החלטתי שאין לי מה להפסיד ויצרתי קשר עם מוטי…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דודי ואסתי גולדברג

  היי מוטי, רק רצינו להודות לך מעומק הלב על השירות המסור שקיבלנו לאורך כל הדרך ועוד… תודה שהארת את עיננו והצלחת לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה שנקרא "משכנתא". והתודה הכי גדולה כמובן על מה שהשגת עבורנו…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  גיל קומר

  המלצה למוטי שמואלביץ' – מוטי הוא חברו הטוב ביותר של הלווה בעמידה מול הבנקים. אל תתנו לחיוך הרך ולאווירה הטובה להטעות אתכם! החיוך רך אבל השיניים שיני כריש. הוא נלחם עם הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מאיר ומזל זנטי

  במהלך שנת 2012 אני ואשתי מכרנו את דירתנו הישנה ורכשנו דירה גדולה יותר בבת ים. במהלך התהליך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה החדשה, התחלנו בבירורים לצורך קבלת ההלוואה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  חן גוסלר

  למוטי היקר, רצינו להודות לך על הליווי הצמוד, היעיל והאיכותי בתהליך לקיחת המשכנתא שלנו. היה לי ברור מהרגע הראשון שהכרנו שאנחנו נמצאים בידיים טובות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משה ואורטל כחלון

  מוטי היקר! אלפי תודות על הייעוץ, התמיכה, העזרה, הליווי ועל כל רגע שעמדת לצדינו. יישר כח ובהצלחה. אורטל ומשה כחלון

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מיכאל רבין

  חברתנו עובדת איתך מעל 5 שנים, קבלנו תמיד שירות מקצועי אמין ומהיר עבור מימון פרויקטים בתחום האנרגיה. ברמה האישית עזרת לי מאוד בגיוס משכנתאות והשגת התנאים הטובים ביותר….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מירי ורוני נגאוקר

  למוטי היקר, אני מודה לך מקרב לב על הליווי הצמוד והסיוע לאורך כל תהליך רכישת הדירה. תודה על הסבלנות והתמיכה והיחס החם. בנוסף תודה גם הייעוץ בתחומים השונים הנלווים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידן והילה ברדה

  מוטי היקר, כמו שאתה כבר יודע, הגענו אלייך לאחר תהליך ארוך ומורכב בניסיון למצוא את הבנק שייתן לנו את המשכנתא המשתלמת ביותר. הגענו אלייך, במקצועיות ומומחיות רבה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שערבני נועם

  מוטי שמואלביץ' – המלצה חמה בשנת 2011 רכשנו את ביתנו בהרצליה.
  נדרשנו למשכנתא גדולה מאוד. חבר המליץ לי על מוטי שמואלביץ', קבענו פגישה עם מוטי ומרגע סיום הפגישה הרגשנו שאנחנו בידיים בטוחות ומקצועיות….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  סוזי כהן

  מוטי, ברצוננו להודות לך על הליווי הצמוד בלקיחת המשכנתא. תודה על השירות המהיר והיעיל ובחיסכון המשמעותי והתנאים המעולים. אין ספק שבחרנו נכון ונשמח לעבוד עימך בעתיד שוב. ממליצים בחום רב – סוזי כהן.

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מעיין קנפו

  מוטי, אתה פשוט תותח על! הגענו למוטי בתחילת התהליך ללקיחת משכנתא וקיבלנו ליווי צמוד, מקצועי, אדיב, נעים והכי חשוב, בשפה שכל אחד מבין. מוטי עזר לנו לעשות סדר בבלאגן ושיתף אותנו מהידע והניסיון שלו בנדיבות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שאול חן

  מוטי היקר, תודה על השירות המקצועי, היעיל והאכפתי שהענקת לנו ברמת הלוואת המשכנתא. אין ספק שאתה מקצוען אמיתי והערך המוסף שאתה נותן עצום! יעיל ביותר בכל המשתמע מההתנהלות מול הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משפחת שריד - אלי והדר

  מוטי היקר, הכרנו אותך כזוג צעיר המעוניין לרכוש את הדירה הראשונה שלו, סידרת לנו משכנתא בתנאים שביקשנו, למרות שבתחילת הדרך זה נראה היה בלתי אפשרי. נכנסנו לדירה וכעבור תקופה דיברנו שוב – הפעם כדי למחזר את המשכנתא…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דניאל גד

  מוטי- הסבלנות, האדיבות, היושרה, הזמינות והמקצועיות שגילית לאורך כל התהליך
  ראויים להערכה! אני מודה לך מקרב לב על כל הסיוע, הייעוץ, השירות האדיב שלך והדאגה לקבל את ההצעה הטובה. הפכת את כל התהליך לידידותי ויעל ביותר. בברכה והערכה רבה. דניאל גד

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  תשובות למבחן הכנה מספר 0023 – התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל

  שאלה מספר תשובה שאלה מספר תשובה
  1 ד 26 ב
  2 ג 27 ב
  3 ג 28 א
  4 א 29 ב,ד,ה
  5 ב 30 ג
  6 ד 31 ב
  7 ב 32 א
  8 ד 33 ד
  9 ד 34 ג
  10 ד 35 ב
  11 ג 36 ה
  12 ד 37 ד
  13 א 38 ג
  14 ב 39 ג
  15 ב 40 ב
  16 ה 41 ג
  17 ב 42 ד
  18 א 43 ג
  19 ד 44 ד
  20 ד 45 ב
  21 ד 46 ג
  22 ג 47 א
  23 ג 48 ב
  24 ג 49 ב
  25 ג 50 ב