מבחן הכנה 0018 - התאחדות יועצי המשכנתאות

נכתב בתאריך 05-09-2021

MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא

https://www.youtube.com/watch?v=9yhbGKdpIEU

מעוניינים לקבל חשיפה ללקוחות פוטנציאליים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE? חינם למשך 90 ימים!

מעוניין/ת לשמוע

מבחן הכנה מספר 0018

05/09/2021

הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא – מבחן מספר: 0018

חלק א – שאלות אמריקאיות: 10 שאלות – 5 נקודות לכל שאלה

1. משפחת משכנתא בהליך רכישת מגרש בנייה עצמית:

א. ביטוח חיים ונכס חייב להתבצע ברגע שהבנק משחרר כסף ראשון
ב. ביטוח חיים נדרש לבצע טרם שחרור הכסף, ביטוח מבנה לאחר קבלת טופס 4
ג. ביטוח חיים נדרש לבצע לאחר קבלת טופס 4, ביטוח מבנה לאחר קבלת טופס מידי
ד. אין צורך בביטוח מבנה כלל, רק ביטוח חיים למשכנתא

2. משפחת משכנתא חילקה את הלוואת המשכנתא שלהם למספר מסלולים, אחד המסלולים נלקח במקור 300,000 ₪, לתקופה של 300 חודשים בריבית משתנה (לא צמודה). הריבית במקור עמדה על רמה של 1.25%. לאחר שנה הריבית עלתה לרמה של 1.5%. כיצד השינוי בריבית השפיעה למשפחה על ההחזר החודשי ומה יתרת הקרן באותה התקופה? כמו כן, מהם המסלולים האפשריים שלקחו באותו המסלול:

א. ההחזר עלה ב 66 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ לשנה לא צמודה
ב. ההחזר עלה ב 33 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ כל 5 לא צמודה
ג. ההחזר ירד ב 66 ₪ / 289,712 / פריים – מט"ח – מל"צ לשנה לא צמודה
ד. ההחזר עלה ב 33 ₪ / 289,712 / פריים – מק"מ – מל"צ לשנה לא צמודה

3. משפחת משכנתא רכשו נכס במחיר למשתכן, עלות חוזית 2.1 מ', שווי שוק מעל 2.5 מ'. מה המימון המקסימאלי שהמשפחה יכולה לקבל ומה תהיה הקצאת ההון במקרה שהמשפחה מעוניינת לקחת עד 850,000 ₪?

א. עד 75% משווי שוק במקרה זה / הקצאת הון על משכנתא של 850,000 ₪ 35%
ב. עד 75% מהעלות החוזית במקרה זה / הקצאת הון על משכנתא של 850,000 ₪ 50%
ג. עד 75% משווי שוק במקרה זה / הקצאת הון על משכנתא של 850,000 ₪ 60%
ד. עד 75% מהעלות החוזית במקרה זה / הקצאת הון על משכנתא של 850,000 ₪ 35%

4. גרירת משכנתא, מהם המקרים בהם הבנק לא מחויב לגרור את המשכנתא. סמנו את התשובה הנכונה.
א. הבנק לא מחויב לגרור את הלוואת בכל מצב.
ב. הבנק מחויב לגרור את הלוואת המשכנתא בכל מקרה
ג. במקרה ויש פגיעה משמעותית באחוז המימון וחורג מהמותר לפי הרגולציה.
ד. במקרה ויש שינוי משמעותי ברמת ההכנסות

5. מי זכאי להלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון ומה הניקוד המינימאלי נכון להיום 05/09/2021:

א. מי שרוכש את דירתו הראשונה ביחס לניקוד אותו מקבל / 599
ב. מי שרוכש את דירתו הראשונה ביחס לניקוד אותו מקבל / 1599
ג. מי שרוכש דירה יחידה ללא תלות בניקוד
ד. כל אחד זכאי בהנחה ואין בבעלותו נכס קיים

6. מה הסיכונים היחסיים בהלוואת הפריים?

א. תנודות בהחזר החודשי
ב. יתרת קרן שיכולה לעלות
ג. הלוואה צמודה למדד
ד. פוטנציאל לעמלת פירעון

7. טופס דיווח לרשויות המס

א. כל עסקת נדלן מדווחת לרשויות המס לטובת מס שבח בלבד
ב. כל עסקת נדלן מדווחת לרשויות המס לטובת מס רכישה בלבד
ג. כל עסקת נדלן מדווחת לרשויות המס לטובת מס שבח ורכישה
ד. כל עסקת נדלן מדווחת לרשויות כולל עסקאות מחזור משכנתא

8. משפחת משכנתא מעוניינת לבצע הרחבה של נכס קיים, ברשותם נכס נוסף להשקעה. לטובת העניין קיבלו היתרים. מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל? ומה המימון המקסימאלי שהיה ניתן לקבל ללא היתרים.

א. עד 75% עם היתר / עד 50% ללא היתר
ב. עד 50% עם היתר / עד 75% ללא היתר
ג. עד 75% עם היתר / עד 75% ללא היתר
ד. עד 50% עם היתר / עד 50% ללא היתר

9. משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש נכס להשקעה בשווי של 1,450,000. משכנתא נדרשת 1,200,000 ₪. מקסימום מימון מעוניינים לקחת על הנכס הנרכש ואת היתרה על הקיים. בהנחה שיש 450,000 ₪ משכנתא על הנכס הקיים, מה שווי נכס הקיים המינימאלי:
א. 2,400,000 ₪
ב. 1,500,000 ₪
ג. 1,850,000 ₪
ד. 1,200,000 ₪

10. משפחת משכנתא מעוניינת לקחת משכנתא ע"ס 750,000 ₪. הריבית אותה קיבלו עומדת על רמה של 2.9% לא צמוד מדד לתקופה של 240 חודשים. מעוניינים לבצע דחיית תשלומים – גריס לתקופה של 12 חודשים. על כמה יעמוד ההחזר בתקופת הגריס ואחריו? בנוסף, בעוד שנתיים, מיום לקיחת ההלוואה, בהנחה שיפרעו 150,000 ₪ מיתרת הקרן, על כמה יעמוד ההחזר החודשי?

*** יש להתייחס ללוח סילוקין – שפיצר

א. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,813 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 3,390 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,390
ב. החזר חודשי בתקופת הגריס – 3,390 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 4,282 / החזר חודשי לאחר פירעון 1,813
ג. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,813 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 4,282 / החזר חודשי לאחר פירעון 3,390
ד. החזר חודשי בתקופת הגריס – 1,813 / קרן וריבית לאחר תקופת הגריס – 4,282 / החזר חודשי לאחר פירעון 4,282

 

חלק ב – שאלות פתוחות: 2 שאלות – 25 נקודות לכל שאלה

שאלה מספר 11

משפחת משכנתא מעוניינת לסגור אתכם עסקה, ליווי בלקיחת משכנתא חדשה, אך לא לגמרי הבינו את הערך שלכם ומה השירות אותו אתם נותנים למשכנתא, מבקשים חידוד בעניין… מה עוד שהמשפחה כבר קיבלה אישורים עקרוניים ממספר בנקים.

פשוט לפני כן היו בכמה פגישות עם יועצים, שם הבטיחו הבטחות, התחייבו, הראו מספרים וכו'. תחדדו למשפחה את הליך השירות ואת הערך שלכם:

שאלה מספר 12

משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירת מגורים. משכנתא נדרשת 400,000 ₪ בלבד, שווי נכס – 1,750,000 ₪.

הלוואה קיימת 150,000 ₪ על רכב שרכשו לאחרונה. לאישה הכנסה של 10,500 והגבר 7,500. בני הזוג שכירים, האישה קצינה, הבעל עובד עירייה.

בשנות ה 40 לחייהם. הגבר בעל נתוני אשראי שליליים, כיום "מוגבל" בעקבות 10 צ'קים שחזרו לו בחשבון שניהל על שמו בלבד, נתוני האשראי של האישה נקיים לחלוטין. קיבלו סירוב מוחץ מ 3 בנקים.

מעוניינים לבצע את עסקת חייהם!!! מה האסטרטגיה שלכם? כיצד הייתם פועלים בעסקה זו מול הבנקים?

 

לקבלת תשובות למבחן הכנה מספר 0018 – לחץ כאן

חזרה לעמוד מבחני הכנה ראשי – לחץ כאן

מעוניינים לקבל עדכונים בנושא משכנתא, בנקאות וגיוס הון חוץ בנקאי? וכמו כן לקבל עדכונים על מחשבונים חינמיים שמתווספים לפורטל המשכנתאות MORTGAGE – הרבה יותר ממשכנתא? לחצו כאן

 

MORTGAGE - החבילה המושלמת ליועצי משכנתאות - חשיפה, לידים חמים, הכשרות מקצועיות, ליווי פרקטי ושיתופי פעולה
אני מעוניין/ת לקבל פרטים

  שואלים את המומחה
  ידוע לי כי השימוש בפורום שואלים את המומחה כפוף להסכמה לתנאי השימוש באתר
  שאלתך התקבלה במערכת המומחים בפורטל המשכנתאות MORTGAGE - הרבה יותר ממשכנתא.
  אחד מיועצי משכנתאות יספקו מענה בהקדם האפשר ותתקבל התראה על כך בכתובת הדוא"ל שהזנת - המשך גלישה מהנה!
  מחשבון משכנתא מהיר
  גובה ההלוואה
  תקופה בשנים
  ריבית שנתית
  החזר חודשי
  0 ש"ח
  עלות ההלוואה
  0 ש"ח
  ריביות משכנתא ומדדים
  מדד המחירים לצרכן
  0.2%
  ממוצע ריביות צמודות
  3.4%
  מדד תשומות הבניה
  0.5%
  ממוצע ריביות לא צמודות
  5.16%
  ריבית הפריים
  6%
  ריבית בנק ישראל
  4.5%
  ריביות זכאות 10 שנים
  2.17%
  ריביות זכאות 15 שנים
  2.18%
  ריביות זכאות 20 שנים
  2.29%
  ריביות זכאות 25 שנים
  2.46%
  ריביות זכאות 30 שנים
  2.62%

  MORTGAGE - סרטונים מקצועיים

  בנק מזרחי טפחות - מנגנון לקביעת הריבית
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עלויות נלוות לעסקת נדל"ן
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  יועץ המשכנתאות מוטי מסביר על מינוף נכס קיים לכל מטרה ולדיור
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  השפעת המדד והעליה בריבית מרץ 2022
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  ממליצים על מוטי שמואלוביץ
  מאת יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  לקוחות ממליצים על יועצי משכנתאות

  מורן ואריק שמש

  למוטי היקר, רצינו לומר לך תודה על הליווי המסור והמקצועי. לא האמנו שבאמת נצליח לחסוך כל כך הרבה כסף במחזור המשכנתא ואפילו הופעתנו לטובה, קיבלנו החזר כספי! צ'ק מהבנק עד הבית…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידו רוזנבלום

  תודה על העזרה, הליווי והייעוץ המקצועיים האדיבים והמובנים (זה לא קל להבין).
  תודה שהכל עשית בשיא הנחמדות, כי אירוע של לקיחת משכנתא הוא לעיתים מאוד לא נחמד. עד המשכנתא הבאה, בחברות עידו רוזנבלום…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אור וסמדר שפירר

  למוטי התותח, רציתי רק להגיד לך תודה. תודה על הדרך, על השירות ועל היחס. אתה יועץ משכנתאות מקצועי שיודע מה הוא עושה ומצליח להשיג ללקוח את מה שהוא צריך…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  אהרוני צחור

  את מוטי הכרתי לפני 10 שנים עוד שנסתי למחזר את הלוואת המשכנתא שלי באופן עצמאי. נדחיתי ע"י 2 בנקים למשכנתאות. בשיא הייאוש מצאתי פלאייר עם השם של מוטי שמואלביץ. החלטתי שאין לי מה להפסיד ויצרתי קשר עם מוטי…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דודי ואסתי גולדברג

  היי מוטי, רק רצינו להודות לך מעומק הלב על השירות המסור שקיבלנו לאורך כל הדרך ועוד… תודה שהארת את עיננו והצלחת לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה שנקרא "משכנתא". והתודה הכי גדולה כמובן על מה שהשגת עבורנו…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  גיל קומר

  המלצה למוטי שמואלביץ' – מוטי הוא חברו הטוב ביותר של הלווה בעמידה מול הבנקים. אל תתנו לחיוך הרך ולאווירה הטובה להטעות אתכם! החיוך רך אבל השיניים שיני כריש. הוא נלחם עם הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מאיר ומזל זנטי

  במהלך שנת 2012 אני ואשתי מכרנו את דירתנו הישנה ורכשנו דירה גדולה יותר בבת ים. במהלך התהליך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה החדשה, התחלנו בבירורים לצורך קבלת ההלוואה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  חן גוסלר

  למוטי היקר, רצינו להודות לך על הליווי הצמוד, היעיל והאיכותי בתהליך לקיחת המשכנתא שלנו. היה לי ברור מהרגע הראשון שהכרנו שאנחנו נמצאים בידיים טובות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משה ואורטל כחלון

  מוטי היקר! אלפי תודות על הייעוץ, התמיכה, העזרה, הליווי ועל כל רגע שעמדת לצדינו. יישר כח ובהצלחה. אורטל ומשה כחלון

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מיכאל רבין

  חברתנו עובדת איתך מעל 5 שנים, קבלנו תמיד שירות מקצועי אמין ומהיר עבור מימון פרויקטים בתחום האנרגיה. ברמה האישית עזרת לי מאוד בגיוס משכנתאות והשגת התנאים הטובים ביותר….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מירי ורוני נגאוקר

  למוטי היקר, אני מודה לך מקרב לב על הליווי הצמוד והסיוע לאורך כל תהליך רכישת הדירה. תודה על הסבלנות והתמיכה והיחס החם. בנוסף תודה גם הייעוץ בתחומים השונים הנלווים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  עידן והילה ברדה

  מוטי היקר, כמו שאתה כבר יודע, הגענו אלייך לאחר תהליך ארוך ומורכב בניסיון למצוא את הבנק שייתן לנו את המשכנתא המשתלמת ביותר. הגענו אלייך, במקצועיות ומומחיות רבה…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שערבני נועם

  מוטי שמואלביץ' – המלצה חמה בשנת 2011 רכשנו את ביתנו בהרצליה.
  נדרשנו למשכנתא גדולה מאוד. חבר המליץ לי על מוטי שמואלביץ', קבענו פגישה עם מוטי ומרגע סיום הפגישה הרגשנו שאנחנו בידיים בטוחות ומקצועיות….

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  סוזי כהן

  מוטי, ברצוננו להודות לך על הליווי הצמוד בלקיחת המשכנתא. תודה על השירות המהיר והיעיל ובחיסכון המשמעותי והתנאים המעולים. אין ספק שבחרנו נכון ונשמח לעבוד עימך בעתיד שוב. ממליצים בחום רב – סוזי כהן.

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  מעיין קנפו

  מוטי, אתה פשוט תותח על! הגענו למוטי בתחילת התהליך ללקיחת משכנתא וקיבלנו ליווי צמוד, מקצועי, אדיב, נעים והכי חשוב, בשפה שכל אחד מבין. מוטי עזר לנו לעשות סדר בבלאגן ושיתף אותנו מהידע והניסיון שלו בנדיבות…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  שאול חן

  מוטי היקר, תודה על השירות המקצועי, היעיל והאכפתי שהענקת לנו ברמת הלוואת המשכנתא. אין ספק שאתה מקצוען אמיתי והערך המוסף שאתה נותן עצום! יעיל ביותר בכל המשתמע מההתנהלות מול הבנקים…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  משפחת שריד - אלי והדר

  מוטי היקר, הכרנו אותך כזוג צעיר המעוניין לרכוש את הדירה הראשונה שלו, סידרת לנו משכנתא בתנאים שביקשנו, למרות שבתחילת הדרך זה נראה היה בלתי אפשרי. נכנסנו לדירה וכעבור תקופה דיברנו שוב – הפעם כדי למחזר את המשכנתא…

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ
  דניאל גד

  מוטי- הסבלנות, האדיבות, היושרה, הזמינות והמקצועיות שגילית לאורך כל התהליך
  ראויים להערכה! אני מודה לך מקרב לב על כל הסיוע, הייעוץ, השירות האדיב שלך והדאגה לקבל את ההצעה הטובה. הפכת את כל התהליך לידידותי ויעל ביותר. בברכה והערכה רבה. דניאל גד

  המלצה על יועץ\ת המשכנתאות מוטי שמואלוביץ

  תשובות למבחן הכנה מספר 0018 – התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל

  חלק א' – אמריקאי

  שאלה מספר תשובה שאלה מספר תשובה
  1 ב 6 א
  2 ד 7 ג
  3 ד 8 ד
  4 ג 9 ג
  5 א 10 ג

   

  תשובה לשאלה 11:

  תראו, ראשית זה שכבר קיבלתם איור עקרוני מהבנק להלוואה הנדרשת זה מצוין, יחד עם זאת אני בטוח שזה לא מהות השירות שאתם מעוניינים, עובדה, אישור עקרוני קיבלתם לבד ואין ספק שכל בנק ירצה שתהיו לקוחות שלו.

  ברמת מספרים, אתם צריכים להבין, כל מספר שאני ארה לכם עכשיו זה יהיה מאוד מכירתי מבחינתי ואולי לא מקצועי אפילו.

  חלק מהשירות שאני נותן לכם זה ניתוח מעמיק של הצורך שלכם על מנת שנבנה עבורכם את התמהיל האידיאלי עבורכם. לאחר בניית התמהיל, עניין הריביות זה כבר החלק הקל.

  השירות אותו תקבלו ממני: ליווי כולל בהליך לקיחת המשכנתא – הכנת תיק משכנתא לטובת קבלת אישור למימון הנדרש, ניתוח פיננסי מקיף לגובה המשכנתא שנכון לכם לקחת והחזר חודשי רצוי מבחינתכם, בניית תמהיל (תקבלו כמה אופציות ביחס לצורך שלכם), הגשת הבנק לבנקים הרלוונטיים וניהול הליך קבלת מחיר הכסף הטוב ביותר. ליווי במעמד החתימות לבנק וליווי במהלך הליך החיתום ועד קבלת כספי המשכנתא בפועל. בקיצור, יד ביד לאורך כל הדרך – אני אתכם!

  תשובה לשאלה 12:

  הסיטואציה הבעייתית בעסקה היא העובדה שנתוני האשראי של הבעל שליליים. ברמת הבסיס הייתי מוציא אותו מהעסקה. כלומר, האישה לוקחת משכנתא לבד. הבעל יצטרך לחתום על מסמך "וויתור זכויות" במקרה של מימוש הנכס מצד הגורם המממן, הבעל לא יוכל לבוא בדרישה והתנגדות.

  מכאן, הייתי סוגר את הלוואת הרכב מההון העצמי ופשוט מבקש משכנתא כוללת לעסקה של 550,000 ₪ על שם האישה בלבד. מדובר באשת קבע, קצינה, נתוני אשראי תקינים, ללא התוואות והתחייבויות נוספות. לא צריכה להיות בעיה עבורה לקבל משכנתא לטובת עסקת חייהם.