ריבית משתנה על בסיס האג"ח לא צמודות במזרחי טפחות

טבלה אג״ח ממשלתיות לא צמודות מזרחי טפחות

טבלת עוגן אג"ח לא צמודות מדד - מזרחי טפחות

משכנתא לא צמודה על בסיס ה - אג"ח משתייכת למסלולי הלוואות המשכנתא המוגדרות "ריבית המשתנה". כאשר ה - אג"ח מהווה את עוגן הבסיס לקביעת הריבית. משכנתא בריבית משכנתא על בסיס אג"ח מתייחס לעוגן אג"ח על בסיס גליון.

ה - אג"ח משתנה פעמים בחודש בתאריכים 11 ו 26 בהתאמה. בעמוד זה טבלה עם נתוני ה - אג"ח הלא צמודות למדד - מזרחי טפחות. באופן כללי, אג"ח ממשלתיות מאופיין בשל יציבות יחסית ואפיק השקעה סולידי.

נקודת השינוי בריבית בהלוואות המשכנתא בריביות המשתנות על בסיס ה - אג"ח יקבעו מראש בין הלווה לגוף המממן. לדוגמא:

  • ריבית משתנה כל שנה צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל שנתיים צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל שנתיים וחצי צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל שלוש צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל ארבע צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל חמש צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה כל שבע צמודה על בסיס ה אג"ח
  • ריבית משתנה חצי קבועה צמודה על בסיס ה אג"ח

בנקודת השינוי בריבית, הריבית תשתנה ביחס לעוגן אג"ח באותה נקודת זמן של השינוי בריבית בתוספת למרווח שנקבע מראש.

ריבית % = מרווח (קבועה לתקופה) +/- עוגן אג"ח (משתנה בכל נקודת זמן)

תאריך עדכון שנתיים 5 שנים 7 שנים
11/05/2022 1.59% 2.00% 2.19%
26/04/2022 1.49% 2.01% 2.19%
11/04/2022 1.41% 1.81% 1.99%
26/03/2022 1.09% 1.64% 1.86%
11/03/2022 0.84% 1.36% 1.60%
26/02/2022 0.63% 1.12% 1.38%
11/02/2022 0.37% 0.96% 1.24%
11/01/2022 0.08% 0.53% 0.82%
26/12/2021 0.06% 0.48% 0.75%
11/12/2021 0.07% 0.43% 0.68%
26/11/2021 0.17% 0.62% 0.90%
11/11/2021 0.28% 0.77% 1.05%
26/10/2021 0.15% 0.62% 0.96%
11/10/2021 0.11% 0.59% 0.94%
26/09/2021 0.09% 0.48% 0.80%
11/09/2021 0.08% 0.39% 0.71%
26/08/2021 0.08% 0.36% 0.71%
11/08/2021 0.08% 0.37% 0.70%
26/07/2021 0.09% 0.44% 0.78%
11/07/2021 0.11% 0.47% 0.80%
26/06/2021 0.16% 0.55% 0.88%
11/06/2021 0.18% 0.60% 0.92%
26/05/2021 0.18% 0.60% 0.93%
11/05/2021 0.16% 0.51% 0.80%
26/04/2021 0.14% 0.47% 0.75%
11/04/2021 0.14% 0.50% 0.79%
26/03/2021 0.15% 0.53% 0.85%
11/03/2021 0.14% 0.49% 0.80%
26/02/2021 0.12% 0.41% 0.70%
11/02/2021 0.08% 0.33% 0.56%
26/01/2021 0.07% 0.31% 0.53%
11/01/2021 0.09% 0.32% 0.51%
26/12/2020 0.13% 0.36% 0.57%
11/12/2020 0.14% 0.37% 0.56%
26/11/2020 0.12% 0.37% 0.54%
11/11/2020 0.12% 0.38% 0.59%
26/10/2020 0.07% 0.33% 0.53%
11/10/2020 0.08% 0.33% 0.52%
26/09/2020 0.11% 0.33% 0.50%
11/09/2020 0.09% 0.34% 0.49%
26/08/2020 0.09% 0.33% 0.47%
11/08/2020 0.09% 0.30% 0.45%
26/07/2020 0.08% 0.29% 0.43%
11/07/2020 0.08% 0.29% 0.43%
26/06/2020 0.08% 0.31% 0.47%
11/06/2020 0.09% 0.39% 0.58%
26/05/2020 0.13% 0.40% 0.57%
11/05/2020 0.15% 0.45% 0.64%
26/04/2020 0.15% 0.40% 0.58%
11/04/2020 0.35% 0.62% 0.84%
26/03/2020 0.38% 0.74% 1.00%
11/03/2020 0.16% 0.29% 0.38%
26/02/2020 0.15% 0.35% 0.51%
11/02/2020 0.18% 0.42% 0.61%
26/01/2020 0.18% 0.45% 0.63%
11/01/2020 0.18% 0.45% 0.65%
26/12/2019 0.19% 0.45% 0.64%
11/12/2019 0.16% 0.44% 0.64%
26/11/2019 0.16% 0.48% 0.70%
11/11/2019 0.18% 0.48% 0.69%
26/10/2019 0.19% 0.47% 0.67%
11/10/2019 0.23% 0.43% 0.62%
26/09/2019 0.24% 0.52% 0.75%
11/09/2019 0.21% 0.49% 0.71%
26/08/2019 0.23% 0.49% 0.68%
11/08/2019 0.35% 0.65% 0.85%
26/07/2019 0.41% 0.81% 1.08%
11/07/2019 0.41% 0.87% 1.17%
26/06/2019 0.42% 0.92% 1.21%
11/06/2019 0.45% 0.96% 1.25%
26/05/2019 0.55% 1.14% 1.44%
11/05/2019 0.59% 1.17% 1.47%
26/04/2019 0.56% 1.15% 1.47%
11/04/2019 0.52% 1.15% 1.50%
26/03/2019 0.49% 1.18% 1.56%
11/03/2019 0.48% 1.2% 1.57%
26/02/2019 0.51% 1.21% 1.59%
11/02/2019 0.56% 1.26% 1.65%
26/01/2019 0.64% 1.33% 1.73%
11/01/2019 0.77% 1.48% 1.85%
26/12/2018 0.73% 1.57% 1.96%
11/12/2018 0.66% 1.52% 1.94%
26/11/2018 0.55% 1.44% 1.86%
11/11/2018 0.56% 1.43% 1.88%
26/10/2018 0.54% 1.37% 1.86%
11/10/2018 0.51% 1.33% 1.81%
26/09/2018 0.5% 1.32% 1.78%
11/09/2018 0.47% 1.26% 1.71%
26/08/2018 0.46% 1.26% 1.72%
11/08/2018 0.47% 1.27% 1.74%
26/07/2018 0.48% 1.25% 1.7%
11/07/2018 0.5% 1.3% 1.74%
26/06/2018 0.45% 1.18% 1.63%
11/06/2018 0.37% 1.04% 1.48%
26/05/2018 0.41% 1.1% 1.57%
11/05/2018 0.37% 1.04% 1.49%
26/04/2018 0.3% 0.98% 1.43%
11/04/2018 0.27% 0.85% 1.3%
26/03/2018 0.25% 0.89% 1.35%
11/03/2018 0.26% 0.92% 1.38%
26/02/2018 0.26% 0.99% 1.49%
11/02/2018 0.2% 0.85% 1.33%
26/01/2018 0.19% 0.74% 1.21%
11/01/2018 0.19% 0.75% 1.2%
26/12/2017 0.18% 0.81% 1.26%
11/12/2017 0.18% 0.85% 1.3%
26/11/2017 0.17% 0.81% 1.26%
11/11/2017 0.17% 0.83% 1.26%
26/10/2017 0.18% 0.84% 1.27%
11/10/2017 0.17% 0.78% 1.26%
26/09/2017 0.15% 0.72% 1.21%
11/09/2017 0.16% 0.7% 1.18%
26/08/2017 0.18% 0.76% 1.24%
11/08/2017 0.2% 0.82% 1.29%
26/07/2017 0.23% 0.9% 1.39%
11/07/2017 0.27% 0.99% 1.5%
26/06/2017 0.27% 0.95% 1.45%
11/06/2017 0.28% 0.94% 1.43%
26/05/2017 0.31% 1.02% 1.53%
11/05/2017 0.35% 1.11% 1.62%
26/04/2017 0.34% 1.06% 1.58%
11/04/2017 0.33% 1.06% 1.55%
26/03/2017 0.35% 1.07% 1.57%
11/03/2017 0.35% 1.15% 1.69%
26/02/2017 0.34% 1.15% 1.67%
11/02/2017 0.36% 1.15% 1.69%
26/01/2017 0.36% 1.14% 1.67%
11/01/2017 0.36% 1.13% 1.64%
26/12/2016 0.41% 1.24% 1.77%
11/12/2016 0.41% 1.23% 1.75%
26/11/2016 0.4% 1.2% 1.71%
11/11/2016 0.31% 0.99% 1.44%
26/10/2016 0.31% 0.97% 1.43%
11/10/2016 0.28% 0.91% 1.34%
26/09/2016 0.28% 0.93% 1.36%
11/09/2016 0.26% 0.91% 1.34%
26/08/2016 0.24% 0.85% 1.27%
11/08/2016 0.23% 0.82% 1.23%
26/07/2016 0.2% 0.8% 1.23%
11/07/2016 0.18% 0.76% 1.2%
26/06/2016 0.22% 0.82% 1.28%
11/06/2016 0.26% 0.89% 1.34%
26/05/2016 0.25% 0.88% 1.31%
11/05/2016 0.22% 0.87% 1.33%
26/04/2016 0.23% 0.88% 1.33%
11/04/2016 0.24% 0.9% 1.35%
26/03/2016 0.24% 0.95% 1.42%
11/03/2016 0.19% 0.89% 1.36%
26/02/2016 0.19% 0.87% 1.33%
11/02/2016 0.27% 0.9% 1.36%
26/01/2016 0.31% 0.99% 1.44%
11/01/2016 0.38% 1.08% 1.55%
26/12/2015 0.4% 1.12% 1.6%
11/12/2015 0.39% 1.14% 1.62%
26/11/2015 0.36% 1.09% 1.57%
11/11/2015 0.25% 0.95% 1.44%
26/10/2015 0.22% 0.96% 1.48%
11/10/2015 0.2% 1% 1.54%
26/09/2015 0.24% 1.13% 1.66%
11/09/2015 0.23% 1.07% 1.59%
26/08/2015 0.24% 1.05% 1.57%
11/08/2015 0.3% 1.15% 1.68%
26/07/2015 0.32% 1.17% 1.75%
11/07/2015 0.34% 1.25% 1.83%
26/06/2015 0.3% 1.19% 1.73%
11/06/2015 0.26% 1.03% 1.52%
26/05/2015 0.21% 0.95% 1.43%
11/05/2015 0.14% 0.76% 1.16%
26/04/2015 0.16% 0.74% 1.1%
11/04/2015 0.18% 0.79% 1.15%
26/03/2015 0.21% 0.81% 1.22%
11/03/2015 0.24% 0.86% 1.26%
26/02/2015 0.27% 0.95% 1.38%
11/02/2015 0.28% 0.9% 1.31%
26/01/2015 0.33% 1% 1.49%
11/01/2015 0.48% 1.3% 1.79%
26/12/2014 0.45% 1.32% 1.84%
11/12/2014 0.38% 1.15% 1.68%
26/11/2014 0.32% 1.07% 1.58%
11/11/2014 0.3% 1.09% 1.59%
26/10/2014 0.26% 1.03% 1.54%
11/10/2014 0.35% 1.21% 1.74%
26/09/2014 0.41% 1.33% 1.88%
11/09/2014 0.42% 1.34% 1.84%
26/08/2014 0.6% 1.54% 2.05%
11/08/2014 0.68% 1.61% 2.1%
26/07/2014 0.76% 1.7% 2.2%
11/07/2014 0.86% 1.78% 2.26%
26/06/2014 0.76% 1.69% 2.23%
11/06/2014 0.73% 1.67% 2.26%
26/05/2014 0.76% 1.75% 2.36%
11/05/2014 0.89% 1.98% 2.61%
26/04/2014 0.85% 1.97% 2.62%

רוצים לבדוק מה הריבית שאתם יכולים לקבל מהבנקים?

רוצים שנחזור אליכם?