מחשבון הלוואת בלון

צורת החזר הלוואה מסוג – "בלון" בשיטה זו החזר ההלוואה לאורך התקופה יהיה 0 ש"ח. קרן ההלוואה בתוספת הריבית ישולמו בתום תקופת ההלוואה בתשלום אחד. ואם ההלוואה צמודה מדד, גם השפעת המדד יחושב לתום התקופה.

צורת החזר הלוואה זו הינה היקרה ביותר מבין כל צורת ההחזר הקיימות בשוק – שפיצר, קרן שווה, גרייס בהלוואות משכנתא ובהלוואות בכלל..

הריבית על ההלוואה היא ריבית חודשית המשולמת הן על יתרת הקרן והן על הריבית אשר הצטברה מהחודש הקודם ואם ההלוואה צמודה למדד – גם זה ישפיע כמובן. מצב זה יוצר תשלומי ריבית אשר נקראים: "ריבית דריבית".

הלוואה זו ניתנת לתקופות קצרות באופן יחסי ובעבור ביטחונות.

חישוב הריבית על ההלוואה נעשה בכל חודש וחודש. הריבית שנשלם בחודש הבא תשולם על הקרן ועוד הריבית שהצטברה בחודש הקודם. חשוב שנדע שהריבית תהיה תמיד על היתרה לתשלום בעבור ההלוואה.

יתרונות צורת החזר הלוואה מסוג "בלון" – תזרים

לסיכום, צורת החזר הלוואה מסוג "בלון" היא היקרה ביותר מכל האפשרויות האחרות. לכן בהלוואה מסוג זה רצוי להשתמש במצבים שבהם אדם משקיע ולו אפשרות פירעון מוכחת.

לדוגמא, כשמשקיע מתכנן אסטרטגיה שתמקסם את רווחיו, הוא מעדיף לא לשלם כלל על ההלוואה בתקופה מסוימת, משום שהוא מאמין שהתשואה בעבור ההשקעה תכסה הן את קרן ההלוואה והן את הריבית המצטברת. כך יישאר למשקיע רווח אותו ציפה לקבל מבלי לפגוע ב תזרים החודשי.

חשוב מאוד

השימוש במחשבון המשכנתא הינו באחריותו של הגולש/ת בלבד. הנתונים המוצגים הינם אינדיקציה ולא התחייבות להשגת ריביות ו/או התמהיל הנבחר. לוחות הסילוקין יציגו נתונים שהוזנו במחשבון בזמן נתון מבלי להתייחס לשינויים עתידיים פוטנציאליים בריבית או במדד המחירים לצרכן.

מחשבון הלוואת בלון – תשלומי ריבית וקרן ההלוואה בסוף תקופה

הזרמת נתונים

גובה הלוואה
תקופת הלוואה(בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער
גובה הלוואה
תקופת הלוואה(בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער

תוצאות חישוב

תשלום בתום תקופת ההלוואה
-
סה"כ החזר ריבית
-
סה"כ השפעת מדד
-
יחס החזר
-