מנהל מקרקעי ישראל מוטי

קריטריונים לקביעת הריבית במשכנתא

מוטי שמואלביץ'|09.07.2017

על-פי איזה קריטריון תקבע הריבית שאנחנו משלמים על הלוואת המשכנתא? אחוזי מימון, הקצאת הון, טיב לקוח, טיב עסקה ועוד. מוטי שמואלביץ מסביר.

קרא עוד