מחשבון השוואה בין שפיצר וקרן שווה

לרשותכם מחשבון משכנתא אשר משווה בין לוחות הסילוקין שפיצר וקרן שווה.

לוחות סילוקין = צורת החזר הלוואה – טבלה המאפיינת את החזרי ההלוואה לאורך כל תקופת הלוואת המשכנתא.

על מנת לקבל נתונים עלינו להזין את המשתנים הבאים: גובה הלוואה, תקופת הלוואה, ריבית וניתן להזין גם מדד מחירים לצרכן משוער.

לוחות הסילוקין שפיצר וקרן שווה, לכל אחד מלוחות הסילוקין מאפיינים שונים ברמת חישוב החזר ההלוואה אשר יתנו לנו תוצאות שונות ביחס לאותם נתוני הלוואה אותם נזין.

המשותף לשני לוחות הסילוקין שפיצר וקרן שווה היא העובדה שבתום תקופת ההלוואה, ללא תלות בשינויים הפוטנציאליים ברמת הריבית ו/או מדד המחירים לצרכן, לוחות הסילוקין יראו יתרת חוב – 0 ש"ח. בנוסף, גם בשפיצר וגם בקרן שווה, ההחזר החודשי אותו נשלם תמיד תהיה שווה להחזר שמשולם ע"ח הקרן + ההחזר שמשולם ע"ח הריבית בתקופה X.

לוח סילוקין קרן שווה – המאפיין העיקרי בלוח סילוקין מסוג קרן שווה זה העובדה שההחזרים ע"ח הקרן קבועים.

בנוסף, בלוח סילוקין מסוג קרן שווה ההחזר החודשי מתחיל גבוה ויורד ככל שתקופת ההלוואה קטנה.

בנוסף, יתרת קרן פוחתת ככל שתקופת ההלוואה מתקצרת ובאותה הנשימה גם ההחזר ע"ח הריבית.

לוח סילוקין שפיצר – המאפיין העיקרי בלוח סילוקין מסוג שפיצר זה העובדה שההחזרים החודשיים קבועים.

בנוסף, יתרת קרן פוחתת ככל שתקופת ההלוואה מתקצרת ובאותה הנשימה גם ההחזר ע"ח הריבית.

כאמור, ההחזר החודשי הינו קבוע בשפיצר, ולכן, אם ההחזר ע"ח הריבית הולכת וקטנה ההחזר ע"ח הקרן הולכת וגדלה ככל שתקופת הזמן תתקצר.

חשוב מאוד

השימוש במחשבון המשכנתא הינו באחריותו של הגולש/ת בלבד. הנתונים המוצגים הינם אינדיקציה ולא התחייבות להשגת ריביות מוצגות ו/או התמהיל הנבחר. לוחות הסילוקין יציגו נתונים שהוזנו במחשבון בזמן נתון מבלי להתייחס לשינויים פוטנציאליים בריבית או במדד המחירים לצרכן.

מחשבון השוואה בין צורת החזר בשפיצר לעומת קרן שווה

הזרמת נתונים

גובה הלוואה
תקופת הלוואה (בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער
גובה הלוואה
תקופת הלוואה (בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער

תוצאות חישוב

החזר חודשי התחלתי
-
החזר פוטנציאלי בתום תקופה
-
עלות הלוואה כוללת
-
יחס ההחזר
-
החזר חודשי התחלתי
-
החזר פוטנציאלי בתום תקופה
-
עלות הלוואה כוללת
-
יחס ההחזר
-

אז מה עדיף שפיצר או קרן שווה?

ניתן לראות שאם נזין נתוני הלוואה משכנתא – גובה הלוואה, תקופת הלוואה וריבית נקבל שצורת החזר מסוג קרן שווה הינה הזולה מבין השניים – שפיצר וקרן שווה.

הסיבה לכך פשוטה מאוד, אם נפתח את לוחות הסילוקין של כל אחת מהאפשרויות, ניתן לראות שההחזר על חשבון הקרן בלוח סילוקין מסוג קרן שווה גבוהה יותר מההחזר על חשבון הקרן בלוח סילוקין מסוג שפיצר, ולכן תשלומי הריבית נמוכים יותר בקרן שווה לאורך תקופת ההלוואה.

הריבית אותה אנו משלמים בכל חודש היא נגזרת של יתרת הקרן בכל זמן נתון. ככל שיתרת הקרת תקטן יותר ויותר, כך גם התשלומים ע"ח הריבית.

יחד עם זאת, בלוח סילוקין מסוג קרן שווה ההחזר החודשי ההתחלתי גבוה מההחזר ההתחלתי בלוח סילוקין שפיצר שקבוע לאורך תקופת ההלוואה. מכאן, נשאלת השאלה, ביחס לכושר ההחזר, האם עדיף לקחת את ההלוואה בלוח סילוקין קרן שווה או שמא עדיף שפיצר לתקופה קצרה יותר. התשובה שלי – שפיצר לתקופה קצרה יותר. יועץ המשכנתאות מוטי שמואלוביץ מסביר.

שפיצר או קרן שווה? הנה לכם סרטון הסבר מפורט