מחשבון מס רכישה

כל עסקת נדלן, בלי קשר למימון שאותו רוכש לוקח, משכנתא או כל הלוואה אחרת, מדווחת לרשויות המס באופן מקוון בדרך כלל לצורך תשלומי מס רכישה או שבח.

מחשבון לחישוב מס רכישה – מס הרכישה בעסקאות נדל"ן לשנת המס 2022 עודכן בתאריך 16.1.2022. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק וביחס לעליית המדד.

בשנת 2021 לא שולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,805,545 שקל ממחיר הדירה.

לרשותכם מחשבון לחישוב מס רכישה שמהווה חלק בלתי נפרד מחישוב העלויות הנלוות בעסקת נדל"ן.

בברכה,
מוטי שמואלוביץ.

מחשבון מס רכישה, חישוב רגיל לעסקאות נדל"ן שנת המס 2022

הזרמת נתונים

שווי נכס נרכש
מספר נכסים שבבעלותי כולל דירה הנרכשת \ סוג עסקה
הקלות ידועות במס הרכישה
שווי נכס נרכש
מספר נכסים שבבעלותי כולל דירה הנרכשת \ סוג עסקה
הקלות ידועות במס הרכישה

תוצאות חישוב

מס רכישה
₪0

מדרגות מס הרכישה לשנת המס 2022

תאריך 16.1.2022 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה. עדכון גובה המדרגות של מס הרכישה הינו נגזרת של עלייה או ירידה במדד (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים).

עלייה במדד תעלה את תקרות הסכומים לחישוב המס וירידה במדד תוריד את תקרות הסכומים לחישוב המס.

תקרת המס שלא היינו צריכים לשלם מס רכישה על דירה יחידה בשנת 2021 עמד על רמה של 1,747,865 ש"ח ממחיר הדירה, בשנת 2020 לא ישולם מס על שווי שעד 1,805,545 ש"ח.

מדרגות המס על רוכשים דירת מגורים יחידה 16-1-2022 ועד 15-1-2023

  • עד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס
  • 1,805,545 עד 2,141,605 – 3.5%
  • 2,141,605 עד 5,525,070  – 5%
  • 5,525,070 עד 18,416,900 – 8%
  • שווי עולה על 18,416,900 – 10%

מדרגות מס הרכישה  על רכישת דירה נוספת

  • עד 5,525,070 – 8%
  • שווי עולה על 5,525,070 – 10%

מס רכישה לרכישת לקרקע למגורים

  • קרקע שאינה מיועדת למגורים יש מס קבוע של 6%
  • קרקע המיועדת לבנייה יש מס קבוע של 5%