מחשבון לחישוב תשואה בעסקת מזומן

באו נבין תחילה מהי תשואה בעסקאות נדל"ן, תשואה זהו היחס בין הסכום אותו השקענו לבין הרווח אותו אנו מקבלים ביחס להשקעה שלנו.

החישוב הבסיסי ביותר לחישוב תשואה הוא כזה:

תשואה שנתית % = שווי נכס / מספר חודשי שכירות בשנה * שכירות חודשית

אנחנו בעצם צריכים לקחת את השכירות החודשית אותה נקבל, להכפיל במספר החודשים בשנה (מומלץ תמיד לקחת 11 חודשים ולא 12 – לטובת בלת"מ), את זה נחלק בשווי הנכס ונקבל את התשואה השנתית בעסקה.

חישוב זה הינו הבסיסי ביותר ונותן לנו אינדיקציה ראשונית לכדאיות ההשקעה בעסקאות מניבות כאשר כל העסקה ממומנת מהון עצי וללא צורך במימון חיצוני כגון משכנתא.

מחשבון משכנתא  – חישוב תשואה מתקדם והנכון יותר לחישוב, מפריד באופן מוחלט ומחשב את התשואה ביחס להון העצמי אל מול המימון הבנקאי אותו אנו לוקחים על מנת לממש את העסקה.

משקיע אמתי בוחן את התשואה על ההון העצמי שהוא צריך להביא מהבית על מנת לממש את העסקה וזאת האינדיקציה האמתית שלו לכדאיות.

חשוב מאוד

חישוב תשואה על עסקת מזומן - ככל שההון העצמי שלנו יהיה גבוה יותר, התשואה הכוללת תהיה נמוכה יותר.

מחשבון חישוב תשואה בסיסי בעסקת מזומן

הזרמת נתונים

שווי נכס נרכש
שכירות חודשית
סה"כ מספרי חודשי תקבול בשנה
שווי נכס נרכש
שכירות חודשית
סה"כ מספרי חודשי תקבול בשנה

תוצאות חישוב

סה"כ הכנסות משכירות
-
תשואה שנתית
-