מחשבון חישוב רווח בעסקת EXIT

קונים ומוכרים נכס? כל משקיע רוצה לבחון את הפוטנציאל העסקי. מה הרווח האמתי בעסקה? לרשותכם מחשבון לחישוב תשואה ורווח בעסקת EXIT.

מהי עסקת EXIT? עסקה זו עסקה של קניה ומכירה בזמן יחסית קצר, כאשר המטרה היא להגדיל את ההון העצמי.

ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר הקנייה זה בעצם הרווח ברוטו לפני הפחתה של כל העלויות הנלוות לרכישה והמכירה. הרווח לאחר הפחתת העלויות הנלוות מצריך תשלום מס רווח על ההון במידה ויש.

חלק מעלויות הרכישה לדוגמא: יועץ משכנתא, מתווך, עו"ד, שמאי, שיפוץ, עלות בנקאית כגון פתיחת תיק, מס רכישה (במידה ויש) ועוד.

חלק מעלויות המכירה: עו"ד, מתווך, מס שבח במידה ויש (מס רווח על ההון) ועוד.

מעבר להפרש הבסיסי של עלות רכישה ומכירה ובניהם העלויות הנלוות, לחישוב התשואה יש מרכיב נוסף משמעותי, האחד הוא היחס בין ההון העצמי למימון אתו אנו מבצעים את העסקה ותקופת הזמן בין הרכישה למכירה.

הנה דוגמא מספרית מספרית בסיסית:

  • שווי נכס ברכישה: 1,000,000 ש"ח / עלויות נלוות לרכישה: 100,000 ש"ח
  • שווי נכס למכירה – 1,400,000 ש"ח / עלויות נלוות למכירה – 50,000 ש"ח
  • ההפרש בין קנייה למכירה – 400,000 ש"ח
  • סה"כ עלויות נלוות כוללות לקנייה + מכירה  – 150,000 ש"ח
  • סה"כ רווח ברוטו – 250,000 ש"ח

על הסכום של ה – 250,000 ש"ח נצטרך לבדוק האם יש מס רווח על ההון או אין, במידה ויש מס רווח על ההון הוא יחושב מהרווח שלאחר הפחתת העלויות הנלוות לרכישה והמכירה.

חשוב מאוד

הרווח בעסקת EXIT מחושב כהפרש בין סכום המכירה לרכישה בהפחתת העלויות הנלוות והריביות אותן שילמנו לאורך התקופה.

הזרמת נתונים

שווי נכס
עלויות נלוות לעסקה
הון עצמי
שכירות חודשית
שווי נכס
עלויות נלוות לעסקה
הון עצמי
שכירות חודשית
ריבית שנתית בממוצע
מכירת הנכס (בחודשים)
שווי נכס למכירה
עלויות כוללות למכירה
(מס שבח, בעלי מקצוע, אחר)
ריבית שנתית בממוצע
מכירת הנכס (בחודשים)
שווי נכס למכירה
עלויות כוללות למכירה
(מס שבח, בעלי מקצוע, אחר)

תוצאות חישוב

עלות כוללת
-
מימון בנקאי
-
החזר ע"ח ריבית
-
סה"כ תקבולי שכירות
-
סה"כ תשלומי ריבית
-
הפרש תזרימי שכירות/תשלום ריבית
-
סה"כ רווח
-
רווח כולל על ההון
-
רווח על ההון בממוצע לשנה
-