מחשבון מדד המחירים לצרכן במשכנתא

מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על יתרת הקרן של הלוואות המשכנתא המוגדרות צמודות מדד ובך משפיע באופן ישיר גם על החזר ע"ח חשבון הריבית, החזר חודשי ועלות ההלוואה הכוללת..

עלייה עקבית מתונה במדד מסמלת יציבות פיננסית כלכלית ונקראת אינפלציה. יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 1%-3%. יחד עם זאת אין לדעת, רק לשער את מה שעתיד לבוא.

מה שקנינו לפני 5 שנים בשקל אחד, נקנה היום סביר להניח במחיר גבוה יותר.

דוגמא להשפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא: יתרת קרן בהלוואה מסוימת עומדת על 1,000,000 שקלים. בחודש מסוים השינוי באחוזים הוא 0.3%. לכן יתרת הקרן החדשה המופיע בדף ההלוואה שלנו יהיה:

1,000,000(1+0.3%) = 1,003,000

רוב המחשבונים יציגו נתוני הלוואה כאשר המדד המשוער אותו נזין זהה לאורך כל תקופת ההלוואה.

לרשותכם מחשבון בו ניתן לקבל אינדיקציה להשפעת המדד ועלות ההלוואה הכוללת כאשר המדד הממוצע משתנה משנה לשנה.

חשוב מאוד

השימוש במחשבון זה ובנתונים המוצגים בעמוד זה הינו באחריותו של הגולש/ת בלבד.

מחשבון בחינת השפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא

הזרמת נתונים

גובה ההלוואה
תקופת ההלוואה (בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער(ברירת מחדל)
גובה ההלוואה
תקופת ההלוואה (בחודשים)
ריבית שנתית
מדד שנתי משוער(ברירת מחדל)
השינוי במדד לפי תקופה(בשנים)
השפעת המדד באחוזים
השינוי במדד לפי תקופה(בשנים)
השפעת המדד באחוזים

תוצאות חישוב

עלות הלוואה כולל
₪0
סה"כ ריבית
₪0
סה"כ מדד
₪0
יחס החזר לשקל
0

כיצד מדד המחירים לצרכן משפיע לנו על הלוואת המשכנתא?

יועץ המשכנתאות מוטי שמואלוביץ בסרטון הסבר על השפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא. בכמה השינוי בהשפעת המדד ברמה השנתית תשפיע על ההחזרים החודשיים ועל עלות ההלוואה הכוללת בעקבות השינויים במדד.