מחשבון הקצאת הון

מחשבון לחישוב הקצאת הון – הקצאת הון בהלוואות משכנתא מתייחסת לרמת הביטחונות הנזילים שהבנק צריך להפריש עבור כל שקל שהוא מלווה בהלוואת המשכנתא ומוגדרות ע"י בנק ישראל לבנקים המקומיים.

נכון להיום, הבנק מפריש בטחונות (מקצה הון) עבור כל שקל שהוא מלווה בהלוואות המשכנתא באופן הבא:

  • הקצאת הון בהלוואת משכנתא עד 45% מימון – 35%
  • הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 46% – 60% – 50%
  • הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 61% – 75% – 60%
  • הקצאת הון בהלוואות משכנתא לכל מטרה – 75%
  • הקצאת הון בהלוואות לקבוצות רכישה – 100%
  • הקצאת הון בהלוואת משכנתא מעל 5 מיליון שקלים – 100%
  • הקצאת הון לתושבי חוץ עם ת.ז ישראלית – שווה ערך לסעיפים 1-6.

לרשותכם מחשבון משכנתא המאפשר השוואה בין תמהילים, לוחות סילוקין, גרפים ועוד.

חשוב מאוד

נתוני הקצאת ההון נכונים לזמן נתון ויכולים להשתנות בכפוף להנחיות בנק ישראל.

הזרמת נתונים

בחר את סוג העסקה
שווי נכס
משכנתא רצויה
בחר את סוג העסקה
שווי נכס
משכנתא רצויה

תוצאות חישוב

הקצאת הון בשקלים
-
הקצאת הון באחוזים
-
אחוז מימון
-