סניף | גבעת שמואל

כתובת | רחוב יוני נתניהו, קניון

עיר | גבעת שמואל

טלפון | 03-5144860

פקס | 03-5323316