בנק מזרחי-טפחות הוא תוצר האיחוד בין בנק המזרחי המאוחד בע"מ וטפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, בשנת 2005. כך נוצר מסלול בנקאי מיוחד המציע קשר טבעי בין חשבון עו"ש למשכנתאות ופותח מגוון אפשרויות רחב בשני התחומים עם הטבות בלעדיות. בשנת 2008 רכש בנק מזרחי-טפחות את חלקו של בנק הפועלים בבנק יהב ובשנת 2009 בנק אדנים, שהיתה חברת בת בבעלות מלאה השלימה את המיזוג אל תוך בנק מזרחי-טפחות. הבנק מנוהל על ידי שתי קבוצות כלכליות משגשגות, קבוצת האחים עופר וקבוצת מ. ורטהיים. מנכ"ל הבנק הוא מר אלי יונס, ומר יעקב פרי משמש כיו"ר. לבנק פעילות ענפה בשלוחות שמעבר לים כמו בסניפיה בארץ.

אתר אינטרנט | www.mizrahi-tefahot.co.il

רוצים שנחזור אליכם?