סניף | ירושלים, ראשי

כתובת | המלך גורג 16

עיר | ירושלים