נתוני אג"ח לא צמודות בנק לאומי

נתוני אג"ח לא צמודות מדד לטובת חישוב ריביות משתנות בבנק לאומי

לרשותכם טבלת נתוני תשואות על אג"ח לא צמודות למדד אשר משמשות כעוגן לחישוב הריבית אותה נקבל בריביות המשתנות הלא צמודות למדד לתקופות שונות.

המרווח אותו נקבל + תשואה על הא"גח הרלוונטית תתן לנו את הריבית אותה נשלם על ההלוואה לתקופת הזמן הרצויה. הריבית תשאר קבוע ותשתנה בנקודת השינוי הקרובה ביחס לתשואה על האג"ח באותו יום נתון. 

בברכה,

רוצים שנחזור אליכם?