נתוני אג"ח צמודות מדד בנק לאומי לטובת חישוב ריביות משתנות

טבלת תשואות על אג"ח צמודות - בנק לאומי

לרשותכם טבלת נתוני תשואות על אג"ח צמודות למדד בבנק לאומי אשר משמשות כעוגן לחישוב הריבית אותה נקבל בריביות המשתנות הצמודות למדד לתקופות שונות.

המרווח אותו נקבל + תשואה על הא"גח הרלוונטית תתן לנו את הריבית אותה נשלם על ההלוואה לתקופת הזמן הרצויה. הריבית תשאר קבוע ותשתנה בנקודת השינוי הקרובה ביחס לתשואה על האג"ח באותו יום נתון. 

בברכה,
מוטי שמואלביץ

רוצים שנחזור אליכם?