ריבית משתנה על בסיס האג"ח לא צמודות במזרחי טפחות

טבלה אג״ח ממשלתיות לא צמודות מזרחי טפחות

טבלת אג"ח לא צמודות מדד - מזרחי טפחות

משכנתא בריבית משתנה על בסיס האג"ח במזרחי טפחות היא למעשה, מסלול הלוואה בריבית משתנה, כאשר תשואת האג"ח מהווה את הבסיס (עוגן) לחישוב הריבית נכון ליום לקיחת ההלוואה ובסיס לחישוב שינוי בריבית בנקודת שינוי הריבית.  

עוגן האג"ח של משכנתאות אלו מבוסס על תשואת איגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל או גילון.

 אג"ח גליל = מהווה בסיס / עוגן להלוואות צמודה למדד בריבית משתנה.

אג"ח גילון = מהווה בסיס / עוגן להלוואות לא צמודות בריבית משתנה.

תשואת האג"ח משתנה פעמים בחודש בתאריכים  11 ו 26 בהתאמה. להלן טבלת היסטורית תשואות האג"ח הלא צמודות.

רוצים שנחזור אליכם?