ריבית משתנה על בסיס האג"ח צמודות

טבלה אג״ח ממשלתיות צמודות מזרחי טפחות

טבלת בסיס האג"ח צמודות למדד של מזרחי טפחות הינה הלוואת משכנתא בריבית משתנה, כאשר בסיס החישוב של הריבית הינו  אג"ח גליל - אג"ח צמודה למדד בריבית קבועה.  

תשואת האג"ח מהווה את הבסיס (עוגן) לחישוב הריבית נכון ליום לקיחת ההלוואה ובסיס לחישוב שינוי בריבית בנקודת שינוי הריבית.  

עוגן האג"ח של משכנתאות אלו מבוסס על תשואת איגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל או גילון.

 אג"ח גליל = אג"ח צמודה למדד בריבית קבועה.

אג"ח גילון = אג"ח לא צמודה בריבית משתנה.

תשואת האג"ח משתנה פעמים בחודש בתאריכים  11 ו 26 בהתאמה. להלן טבלת היסטורית תשואות האג"ח הלא צמודות.

רוצים שנחזור אליכם?