מסמכים לקבלת משכנתא

לוקחים משכנתא? מהם המסמכים אותם תצטרכו להציג לבנקים השונים למשכנתאות?

הכנת תיק משכנתא לבנקים השונים לטובת קבלת אישור למשכנתא


קבלת אישור עקרוני להלוואת משכנתא מצריכה מאיתנו להמציא לבנק המלווה רשימת מסמכים.

רשימת המסמכים אותה אנו צריכים להציג בבנק הינה ברמת אופי תעסוקתי של הלווה וסוג העסקה.  

קבלת אישור עקרוני למשכנתא טרם הגשת המסמכים לבנק לא מחייב את הבנק למשכנתאות לתת את ההלוואה.

אישור עקרוני ללא הגשת המסמכים הרלוונטים לקבלת משכנתא נשאר בגדר ה"עקרוני" בלבד. כלומר, במידה והנתונים אותם הצגנו מילולית לבנק אכן נכונים, יהיה אישור. 

אישור עקרוני להלוואת משכנתא, ניתן לקבל היום דרך מוקד הבנקים בטלפון לאחר שאלון קצר מצד נציג הבנק ואף במערכת האוטומטית של הבנקים באתר.

אישור סופי לקבלת הלוואת משכנתא שעליו ניתן ואפשר להסתמך, הוא אישור שהתקבל לאחר הגשת כל הניירת הרלוונטית שהבנק דורש הן ברמת התנהלות, הן ברמת הכנסות והן ברמת הנכס עצמו. לאחר בחינת כל הנתונים שהתקבלו פיזית, ניתן יהיה לקבל אישור סופי למשכנתא.

מה הניירת שהבנק דורש לקבל על מנת לאשר סופית את בקשת ההלוואה: 

ניירת רלוונטית לקבלת אישור עקרוני לקבלת הלוואת משכנתא:

שכירים:

 • ת.ז של הלווים + ספח פתוח. 
 • צילומי תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים של כל חשבונות הבנק הקיימים.
 • דוח ריכוז יתרות ופירוט הלוואות לכל אחד מהחשבונות הקיימים.
 • הכנסות לשכירים - תלושי שכר 3 חודשים אחרונים (במידה והוותק במקום העבודה מתחת לשנה יש להמציא תלוש אחרון ממקום העבודה הקודם).
 • הכנסות לעצמאי - שומת מס אחרונה, אישור הכנסות מרואה חשבון לשנה הנוכית ולשנה הקודמת. חשוב להגיש לבנק אישור הכנסות בנוסח הבנק. 
 • במידה וישנם הכנסות נוספות משכירות, קצבאות ילדים, קצבאות נכות, מזונות ועוד, יש להציג גם כן.
 • במידה וישנם נכסים נוספים בבעלות  - נסחי טאבו של כל אחד מהנכסים, הסכמי שכירויות במידה ויש. 
 • במידה ויש משכנתא על נכסים קיימים יש להציג - דוח יתרות לסילוק של המשכנתא + דוח התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות (נכון גם למחזור משכנתא).

ניירת משלימה:

 • חוזה רכישה
 • חוזה רכישה + נספחים ברכישה מקבלן
 • אישור תשלום הון עצמי 
 • טופס דיווח לרשויות המס
 • צילום שובר בנק מלווה ברכישה מקבלן + שובר תשלומים ריק

ברכישת נכס יד 2 מומלץ לבצע שמאות מוקדמת לעסקה על מנת לוודא את שווי הנכס כבטוחה לבנק, אותו אנו רוכשים ואת מצבו בתכנוני של הנכס (לוודא שאין חריגות בנייה וכו'). 

רוצים שנחזור אליכם?