עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד

משתנה כל שנה לא צמודה - עוגן מק"מ

עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, הלוואה בריבית משתנה כל שנה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.  הלוואה על בסיס עוגן המק"מ ניתנת, נכון להיום, בבנק לאומי בלבד.

הריבית נקבעת כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.

ניתן לקבל הלוואה זו לתקופה של עד 30 שנים לכל היותר ולכל הפחות 4 שנים. סכום מקסימאלי שניתן לקבל במסלום זה - עד 1/3 מגובה ההלוואה הכוללת. 

 

המק״מ לשנת 2022

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
מאי 12 1.02%
אפריל 12 0.80%
מרץ 12 0.53%
פברואר 12 0.07%
ינואר 12 0.03%

המק״מ לשנת 2021

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.01%
נובמבר 12 0.05%
אוקטובר 12 0.02%
ספטמבר 12 0.02%
אוגוסט 12 0.02%
יולי 12 0.04%
יוני 12 0.05%
מאי 12 0.05%
אפריל 12 0.03%
מרץ 12 0.01%
פברואר 12 0.00%
ינואר 12 0.04%

המק״מ לשנת 2020

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.15%
נובמבר 12 0.04%
אוקטובר 12 0.04%
ספטמבר 12 0.07%
אוגוסט 12 0.06%
יולי 12 0.06%
יוני 12 0.07%
מאי 12 0.09%
אפריל 12 0.11%
מרץ 12 0.16%
פברואר 12 0.17%
ינואר 12 0.16%
0 12 0.06%

המק״מ לשנת 2019

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.15%
נובמבר 12 0.17%
אוקטובר 12 0.20%
ספטמבר 12 0.18%
אוגוסט 12 0.27%
יולי 12 0.34%
יוני 12 0.35%
מאי 12 0.45%
אפריל 12 0.36%
מרץ 12 0.36%
פברואר 12 0.39%
ינואר 12 0.57%

המק״מ לשנת 2017

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.14%
נובמבר 12 0.12%
אוקטובר 12 0.11%
ספטמבר 12 0.11%
אוגוסט 12 0.13%
יולי 12 0.14%
יוני 12 0.14%
מאי 12 0.16%
אפריל 12 0.16%
מרץ 12 0.17%
פברואר 12 0.18%
ינואר 12 0.18%

המק״מ לשנת 2016

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.2%
נובמבר 12 0.14%
אוקטובר 12 0.14%
ספטמבר 12 0.14%
אוגוסט 12 0.14%
יולי 12 0.12%
יוני 12 0.14%
מאי 12 0.14%
אפריל 12 0.14%
מרץ 12 0.12%
פברואר 12 0.15%
ינואר 12 0.19%

המק״מ לשנת 2015

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.2%
נובמבר 12 0.13%
אוקטובר 12 0.11%
ספטמבר 12 0.12%
אוגוסט 12 0.15%
יולי 12 0.17%
יוני 12 0.1%
מאי 12 0.09%
אפריל 12 0.12%
מרץ 12 0.15%
פברואר 12 0.22%
ינואר 12 0.29%

המק״מ לשנת 2014

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.26%
נובמבר 12 0.24%
אוקטובר 12 0.24%
ספטמבר 12 0.32%
אוגוסט 12 0.59%
יולי 12 0.75%
יוני 12 0.66%
מאי 12 0.74%
אפריל 12 0.73%
מרץ 12 0.78%
פברואר 12 0.99%
ינואר 12 1%

המק״מ לשנת 2013

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 0.93%
נובמבר 12 0.96%
אוקטובר 12 1.08%
ספטמבר 12 1.31%
אוגוסט 12 1.19%
יולי 12 1.3%
יוני 12 1.36%
מאי 12 1.7%
אפריל 12 1.75%
מרץ 12 1.72%
פברואר 12 1.77%
ינואר 12 1.77%

המק״מ לשנת 2012

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 1.92%
נובמבר 12 2%
אוקטובר 12 2.29%
ספטמבר 12 2.14%
אוגוסט 12 1.95%
יולי 12 2.26%
יוני 12 2.31%
מאי 12 2.72%
אפריל 12 2.71%
מרץ 12 2.58%
פברואר 12 2.46%
ינואר 12 2.53%

המק״מ לשנת 2011

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 2.81%
נובמבר 12 2.87%
אוקטובר 12 2.93%
ספטמבר 12 3.03%
אוגוסט 12 3.57%
יולי 12 3.67%
יוני 12 3.59%
מאי 12 3.47%
אפריל 12 3.58%
מרץ 12 2.99%
פברואר 12 2.72%
ינואר 12 2.49%

המק״מ לשנת 2010

חודש בשנה תקופה גובה הריבית
דצמבר 12 2.53%
נובמבר 12 2.46%
אוקטובר 12 2.48%
ספטמבר 12 2.25%
אוגוסט 12 2.34%
יולי 12 2.15%
יוני 12 2.23%
מאי 12 2.23%
אפריל 12 2.32%
מרץ 12 2.07%
פברואר 12 2.05%
ינואר 12 2.22%

רוצים לבדוק מה הריבית שאתם יכולים לקבל מהבנקים?

רוצים שנחזור אליכם?