טבלת מדד המחירים לצרכן ותשומות הבניה

מדד המחירים לצרכן, כיצד הוא משפיע על הלוואת המשכנתא שלנו?

לרשותכם נתוני מדד המחירים לצרכן ומדדי תשומות הבנייה לאורך השנים בפורטל המשכנתאות של מוטי שמואלביץ.

מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף בכל זמן נתון, כלומר, כמה השקל שלנו יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר.

ההצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.  מדד המחירים לצרכן נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

מדד המחירים לצרכן נקבע ע"פי איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן. מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה.

בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות שמוגדרות "צמודות למדד" כמו - קבועה צמודה למדד, משתנה צמודה למדד. 

ההצמדה למדד משפיעה באופן ישיר על יתרת הקרן בכל זמן נתון. כלומר, בכמה שהמדד עלה החודש, יתרת הקרן תעלה בהתאמה ולוח הסילוקים יחושב מחדש ביחס ליתרת הקרן החדשה. ירידה במדד תוריד את יתרת הקרן עד לנקודת ה 0.

בברכה,
מוטי שמואלביץ - מומחה למשכנתאות

האינפלציה בישראל לשנת 2022

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.3% 3.3%
אפריל 0.8% 1.0%
מרץ 0.6% 1.0%
פברואר 0.7% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%

האינפלציה בישראל לשנת 2021

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.8% 5.5%
דצמבר 0.3% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.5%
אוקטובר 0.1% 0.2%
ספטמבר 0.2% 0.3%
אוגוסט 0.3% 0.6%
יולי 0.4% 0.3%
יוני 0.1% 0.6%
מאי 0.4% 0.7%
אפריל 0.3% 0.8%
מרץ 0.6% 0.5%
פברואר 0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2020

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.7% 0.5%
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.2% 0.0%
אוקטובר 0.3% -0.1%
ספטמבר -0.1% -0.1%
אוגוסט 0.0% 0.1%
יולי 0.2% 0.0%
יוני -0.1% 0.0%
מאי -0.3% -0.1%
אפריל -0.3% -0.1%
מרץ 0.4% 0.2%
פברואר -0.1% 0.0%
ינואר -0.4% 0.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2019

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.6% 1.1%
דצמבר 0.0% 0.2%
נובמבר -0.4% 0.0%
אוקטובר 0.4% -0.1%
ספטמבר -0.2% 0.0%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי -0.3% 0.0%
יוני -0.6% 0.0%
מאי 0.7% 0.1%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ 0.5% 0.0%
פברואר 0.1% 0.1%
ינואר -0.1% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2018

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.8% 2.1%
דצמבר -0.3% 0.1%
נובמבר -0.3% 0.0%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.1% 0%
אוגוסט 0.1% 0.2%
יולי 0% 0.3%
יוני 0.1% 0.1%
מאי 0.5% 0.1%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ 0.3% 0.1%
פברואר 0.1% 0.3%
ינואר -0.5% 0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2017

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.4% 2.1%
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר -0.3% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.2%
ספטמבר 0.1% 0.2%
אוגוסט 0.3% 0.5%
יולי -0.1% 0.2%
יוני -0.7% 0.2%
מאי 0.4% 0%
אפריל 0.2% 0.2%
מרץ 0.3% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0%

האינפלציה בישראל לשנת 2016

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.2% 1.6%
דצמבר 0% 0%
נובמבר -0.4% 0.2%
אוקטובר 0.2% 0%
ספטמבר -0.1% 0.3%
אוגוסט -0.3% 0%
יולי 0.4% 0.4%
יוני 0.3% 0.1%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ -0.2% 0%
פברואר -0.3% -0.2%
ינואר -0.5% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2015

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -1% 1%
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.4% 0.1%
אוגוסט -0.2% 0.2%
יולי 0.2% 0.1%
יוני 0.3% 0%
מאי 0.2% 0%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.3% 0.2%
פברואר -0.7% -0.1%
ינואר -0.9% 0.1%

האינפלציה בישראל לשנת 2014

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.2% 0.8%
דצמבר 0% 0.1%
נובמבר -0.2% 0.2%
אוקטובר 0.3% 0.3%
ספטמבר -0.3% -0.1%
אוגוסט -0.1% 0.1%
יולי 0.1% -0.1%
יוני 0.3% -0.1%
מאי 0.1% 0.1%
אפריל 0.1% 0.1%
מרץ 0.3% -0.1%
פברואר -0.2% 0%
ינואר -0.6% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2013

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.8% 1.5%
דצמבר 0.1% 0%
נובמבר -0.4% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0% 0.2%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי 0.3% 0%
יוני 0.8% 0.2%
מאי 0.1% 0.3%
אפריל 0.4% -0.2%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2012

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.6% 3.3%
דצמבר 0.2% 0.1%
נובמבר -0.5% 0.3%
אוקטובר -0.2% 0%
ספטמבר 0% 0%
אוגוסט 1% 0.4%
יולי 0.1% 0.3%
יוני -0.3% 0.3%
מאי 0% 0.1%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.4% 0.3%
פברואר 0% 0.5%
ינואר 0% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2011

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.2% 4.2%
דצמבר 0% -0.1%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.2% 0.3%
אוגוסט 0.5% 0.3%
יולי -0.3% 0.7%
יוני 0.4% 0.7%
מאי 0.5% 0.8%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0.3% 0.6%
ינואר 0.2% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2010

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.8% 3.8%
דצמבר 0.4% 0.5%
נובמבר 0.1% 0.3%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.3% 0.2%
אוגוסט 0.5% 0.5%
יולי 0.5% -0.1%
יוני 0.3% -0.2%
מאי 0.4% 0.2%
אפריל 0.9% 0.9%
מרץ 0.1% 0.6%
פברואר -0.3% 0.5%
ינואר -0.7% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2009

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 4% 0.1%
דצמבר 0% 0.2%
נובמבר 0.3% 0.2%
אוקטובר 0.2% -0.2%
ספטמבר -0.3% 0%
אוגוסט 0.5% -0.1%
יולי 1.1% 0.3%
יוני 0.9% 0.1%
מאי 0.4% 0%
אפריל 1% 0.1%
מרץ 0.5% 0%
פברואר -0.1% 0%
ינואר -0.5% -0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2008

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 3.7% 3.3%
דצמבר -0.1% -0.2%
נובמבר -0.6% -0.2%
אוקטובר 0.1% -1.7%
ספטמבר 0% -0.6%
אוגוסט 0.8% 0.2%
יולי 1.1% 1.5%
יוני 0.1% 1.1%
מאי 0.7% 1.6%
אפריל 1.5% 1.3%
מרץ 0.3% 0.3%
פברואר -0.2% -0.4%
ינואר 0% 0.4%

האינפלציה בישראל לשנת 2007

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 3.4% 3.1%
דצמבר 0.6% 0%
נובמבר 0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% -0.2%
ספטמבר -0.5% 0.1%
אוגוסט 0.7% 0.3%
יולי 1.1% 1.1%
יוני 0.7% 0.7%
מאי 0% -0.2%
אפריל 0.5% 0%
מרץ 0.2% 0.3%
פברואר -0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.9%

האינפלציה בישראל לשנת 2006

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.1% 5.8%
דצמבר 0% -0.3%
נובמבר -0.2% 0%
אוקטובר -0.7% -0.3%
ספטמבר -0.9% 0.4%
אוגוסט 0% 0.7%
יולי 0.1% 0.9%
יוני 0.1% 1%
מאי 0% 0.6%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.3% 0.5%
פברואר 0.6% 0.4%
ינואר -0.3% 1.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2005

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.4% 6.1%
דצמבר -0.2% -0.6%
נובמבר -0.1% -0.8%
אוקטובר 0.8% -0.5%
ספטמבר 0.1% 0.3%
אוגוסט 0.2% 2.7%
יולי 1.1% 2.8%
יוני 0.1% 0.5%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.7% 0.3%
מרץ -0.2% 0.3%
פברואר 0.2% 0.1%
ינואר -0.6% 0.8%

האינפלציה בישראל לשנת 2004

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.2% 4.8%
דצמבר 0.1% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0% -0.7%
ספטמבר -0.2% 0.1%
אוגוסט 0.2% -0.3%
יולי -0.2% 0.4%
יוני 0% 0.1%
מאי 0.4% 0.4%
אפריל 1.1% 0.4%
מרץ -0.1% 1.5%
פברואר 0.2% 1.3%
ינואר -0.2% 1.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2003

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -1.9% 2.4%
דצמבר -0.2% -0.2%
נובמבר -0.2% 0.5%
אוקטובר 0% -1.5%
ספטמבר -0.5% 0.6%
אוגוסט 0.2% 0.4%
יולי -0.7% 1.2%
יוני -0.6% 0.8%
מאי -0.5% -0.7%
אפריל -0.2% -0.2%
מרץ 0.2% 0.2%
פברואר 0.4% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%

האינפלציה בישראל לשנת 2002

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 6.2% 6.4%
דצמבר -0.3% 0.7%
נובמבר -0.8% 0.5%
אוקטובר 0.6% -0.4%
ספטמבר 0.4% -1%
אוגוסט -0.4% 0.4%
יולי 0.6% 1.4%
יוני 1.3% 1.8%
מאי 0.9% 0.7%
אפריל 1.5% 0.7%
מרץ 0.5% 0.2%
פברואר 0.8% 0.7%
ינואר 1.1% 0.7%

האינפלציה בישראל לשנת 2001

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.4% 1.2%
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר -0.6% 0.1%
אוקטובר 0.1% -1.2%
ספטמבר 0.2% -0.3%
אוגוסט 0.3% 0.2%
יולי 0.4% 1.2%
יוני 0.3% 1.2%
מאי 0.4% 0.1%
אפריל 0.9% -0.1%
מרץ 0.2% -0.2%
פברואר -0.1% -0.3%
ינואר -0.6% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2000

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0% 2.2%
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר 0% 0.4%
אוקטובר 0.6% -1.8%
ספטמבר -0.6% -0.2%
אוגוסט -0.6% -0.2%
יולי 0.3% 1.5%
יוני 0.3% 1.7%
מאי 0.9% 0.4%
אפריל 0.5% 0.1%
מרץ -0.3% 0.3%
פברואר -0.5% 0.2%
ינואר -0.5% -0.4%

האינפלציה בישראל לשנת 1999

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.4% 2.1%
דצמבר 0% 0.3%
נובמבר -0.2% -0.1%
אוקטובר 0.7% -0.5%
ספטמבר 0.5% -1.2%
אוגוסט 0.5% 0.2%
יולי 0.3% 1.4%
יוני 0.3% 1.4%
מאי 0.5% 0.3%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ -0.2% 0.4%
פברואר -0.8% -0.3%
ינואר -0.5% 0.1%

האינפלציה בישראל לשנת 1998

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 8.4% 11.3%
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר 1.3% 1.3%
אוקטובר 3% 6%
ספטמבר 1.4% -0.6%
אוגוסט 0.5% 0.6%
יולי -0.1% 1.4%
יוני 0.4% 1.6%
מאי 0.4% -0.3%
אפריל 1.4% 0.7%
מרץ -0.2% 0.2%
פברואר -0.1% 0.1%
ינואר 0.3% 0%

האינפלציה בישראל לשנת 1997

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 6.8% 7.9%
דצמבר -0.3% 0.2%
נובמבר -0.3% -0.2%
אוקטובר 1.2% -1.2%
ספטמבר -0.1% 0.5%
אוגוסט 0.4% 0.8%
יולי 1% 2.5%
יוני 1.1% 2.5%
מאי 0.5% -0.3%
אפריל 0.7% 0.9%
מרץ 1% 0.3%
פברואר 1.2% 1.4%
ינואר 0.4% 0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 0

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.5% 0%
נובמבר 0% 0%
נובמבר 0.5% 0%

רוצים לבדוק מה הריבית שאתם יכולים לקבל מהבנקים?

השפעת מדד המחירים לצרכן בחיי היום יום שלנו

חלק מההשפעות של מדד המחירים לצרכן בחיי היום יום הכלכליים שלנו:

•    מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות המשכנתא המוגדרות צמודות למדד המחירים לצרכן.
•    הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי מזונות.
•    הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי שכירות.

בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על יתרת הקרן בהלוואות המשכנתא צמודות מדד ואינו משפיע כלל על הריבית באופן ישיר, כלומר המדד לא משפיע על רמת הריבית, אך הריבית תחושב על יתרת קרן שונה ביחס לשינוי שהביא המדד לחיוב ולשלילה.  עלייה עקבית מתונה במדד מסמלת יציבות פיננסית כלכלית ונקראת אינפלציה.

יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 1%-3%. ככל שהשנים חולפות המחירים עולים וערך הכסף משתנה מתקופה לתקופה. מה שקנינו לפני 5 שנים בשקל אחד, נקנה היום בשלושה שקלים לערך...

דוגמא להשפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא:
יתרת קרן בהלוואה מסוימת עומדת על 1,000,000 שקלים. בחודש מסוים השינוי באחוזים הוא 0.5%. לכן יתרת הקרן החדשה המופיע בדף ההלוואה שלנו יהיה:

1,000,000(1+0.5%) = 1,005,000

ניתן לראות שעקב עליית המדד עלתה הקרן החדשה בחמשת אלפים שקלים. לכן הקרן החדשה תעמוד על 1,005,000 שקלים. ככל שהשינוי במדד יהיה גבוה יותר, כך תגדל השפעתו על יתרת הקרן באופן יחסי.

ככל שתקופת ההלוואה תהיה ארוכה יותר, כך למדד השפעה גדולה יותר על ההלוואה שלנו. ככל שאנו פורסים את הלוואת המשכנתא שלנו לתקופה ארוכה יותר, כך אנו נשלם יותר ריבית ופחות על חשבון הקרן ולכן השפעת מדד המחירים לצרכן משפיע על ההלוואה גבוה יותר. לא מומלץ בכלל לקחת הלוואות צמודות מדד לתקופה של יותר מ – 15 שנים.

רוצים שנחזור אליכם?