סניף | היעלים

כתובת | שדרות היעלים - שכונה ה

עיר | באר שבע

טלפון | 03-9544555

פקס | 077-8083775