סניף | גלגוליה

כתובת | הרחוב הראשי 59

עיר | גלגוליה