סניף | קרית משה

כתובת | כנפי נשרים 2

עיר | ירושלים