סניף | דניה

כתובת | לסקוב 1 רמת גולדה

עיר | חיפה