סניף | קריית השרון

כתובת | האורזים 1 שכונת קריית השרון

עיר | נתניה