סניף | ככר ציון

כתובת | יפו 47 ככר ציון

עיר | ירושלים