סניף | שערי צדק

כתובת | בית חולים שערי צדק 0

עיר | ירושלים

טלפון | 02-6208930

פקס | 02-6535126