סניף | שערי צדק

כתובת | בית חולים שערי צדק 0

עיר | ירושלים