סניף | רמת אשכול, י-ם

כתובת | פארן , 5 רמת אשכול

עיר | ירושלים

טלפון | 076-8041690

פקס | 02-5329600