סניף | רמת אשכול, י-ם

כתובת | פארן , 5 רמת אשכול

עיר | ירושלים