סניף | רמות אשכול

כתובת | פארן 13

עיר | ירושלים

טלפון | 02-5320249

פקס | 02-5827212