סניף | קלנסווה

כתובת | רחוב ראשי לא קיים המשולש

עיר | קלנסווה