סניף | יפיע

כתובת | רחוב ראשי (כביש 75) לא קיים

עיר | יפיע

טלפון | 04-6567739

פקס | 03-7136982