סניף | בית התעשיה

כתובת | המרד 29 ת"ד 50001

עיר | תל אביב

טלפון | 03-7963212

פקס | 03-7963209