סניף | לוד תעשיה אוירית

כתובת | מפעלי התעש"א נתב"ג 0

עיר | אזור רמלה של"ש

טלפון | 03-9778200

פקס | 03-7175374