סניף | פרדיס

כתובת | הרחוב הראשי -

עיר | פרדיס

טלפון | 03-9544555

פקס | 077-8083995