סניף | הטכניון

כתובת | קרית הטכניון - בניין אס"ט

עיר | חיפה

טלפון | 03-9544555

פקס | 09-7647455