כיצד משפיע המדד על הלוואת המשכנתא שלנו?

כיצד משפיע מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא שלנו? מה היתרונות ונחסרונות של הלוואות משכנתא צמודות למדד המחירים לצרכן?
נכתב בתאריך 28/07/2019

מדד המחירים לצרכן

כיצד משפיע מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא שלנו? מה היתרונות ונחסרונות של הלוואות משכנתא צמודות למדד המחירים לצרכן?

מהו מדד המחירים לצרכן?  מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף שלנו בכל זמן נתון ביחס לזמן אחר. הצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.

מדד המחירים לצרכן נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). מדד המחירים לצרכן נקבע ע"פי איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן.

מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה. להלן חלק מההשפעות של מדד המחירים לצרכן בחיי היום יום הכלכליים שלנו:

  • מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות המשכנתא הצמודות.
  • הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי מזונות.
  • הצמדת מדד המחירים לצרכן על דמי שכירות.

כיצד מדד המחירים לצרכן משפיעל על הלוואת המשכנתא שלנו?

מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על יתרת הקרן בהלוואות המשכנתא אשר מוגדרות צמודות. בנוסף, מדד המחירים לצרכן משפיע גם כן על הריבית באופן באופן עקיף.

המדד יכול להשפיע על ההחזר ע"ח הריבית עם עליית קרן ההלוואה. כלומר המדד לא משפיע על רמת הריבית, אך הריבית תחושב על יתרת קרן שונה ביחס לשינוי שהביא המדד לחיוב ולשלילה.

עלייה עקבית מתונה במדד מסמלת יציבות פיננסית כלכלית ונקראת אינפלציה. יעד האינפלציה של בנק ישראל עומד על 1%-3%. ככל שהשנים חולפות המחירים עולים וערך הכסף משתנה מתקופה לתקופה. ניתן להכנס לעמוד נתוני מדד המחירים לצרכן לאורך השנים ולראות כיצד התנהל המדד לאורך השנים - ליחצו כאן

מה שקנינו לפני 5 שנים בשקל אחד, נקנה היום בשלושה שקלים לערך...

דוגמא להשפעת מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא:

יתרת קרן בהלוואה מסוימת עומדת על 1,000,000 שקלים. בחודש מסוים השינוי באחוזים הוא 0.3%. לכן יתרת הקרן החדשה המופיע בדף ההלוואה שלנו יהיה:

1,000,000(1+0.3%) = 1,003,000

ניתן לראות שעקב עליית המדד עלתה הקרן החדשה בחמשת אלפים שקלים. לכן הקרן החדשה תעמוד על 1,003,000 שקלים. ככל שהשינוי במדד יהיה גבוה יותר, כך תגדל השפעתו על יתרת הקרן באופן יחסי.

ירידה במדד תשפיע בצורה הפוכה על יתרת הקרן שלנו, כלומר יתרת קרן ההלוואה יכולה גם לרדת עד נקודת האפס של היום בו ההלוואה נלקחה והמדד התחיל להשפיע על קרן ההלוואה..

ככל שתקופת ההלוואה תהיה ארוכה יותר, כך למדד השפעה גדולה יותר על ההלוואה שלנו בגלל העובדה שאנו נוגסים מקרן ההלוואה פחות ופחות ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר. ככל שאנו פורסים את הלוואת המשכנתא שלנו לתקופה ארוכה יותר, כך אנו נשלם יותר ריבית ופחות על חשבון הקרן ולכן השפעת מדד המחירים לצרכן משפיע על ההלוואה גבוה יותר.  

לא מומלץ לקחת הלוואות צמודות למדד לתקופה של מעל 15-20 שנים, יחד עם זאת, תמיד חשוב להשוות את האלטרנטיבות האחרונו הקיימות בשוק ולהתאים את ההחזר החודשי לצורך שלנו. 

בברכה,
מוטי שמואלביץ'
רוצים שנחזור אליכם?